Politik

(Senaste uppdatering: 15.09.2022)

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1. Val av ledarskap

a) När spel erbjuds på Nästa partiledare/Nästa premiärminister/Nästa president eller liknande, kommer oddsen att erbjudas enligt principen "all in, run or not" om inte annat anges. Inga insatser kommer att betalas tillbaka p.g.a. obehörighet, tillbakadragande eller annan orsak. "Temporära" ledare som bestämdes innan schemalagda val eller urvalprocedurer kommer inte att räknas. Vinnaren av ett sådant val eller procedur kommer i vilket fall att räknas som "Nästa ledare".  

b) Storbritannien: "Nästa premiärminister" kommer alltid att vara den personen som intar rollen, även om det är innan ett val av partiledare. Alla som får uppdraget att forma en regering i Storbritannien av monarken kommer att ses och räknas som premiärministern.

Resultat kommer att avgöras på det officiellt deklarerade resultatet och inte på någon efterföljande rättslig prövning.

2. Valet i USA.

a) Kongressval i USA. Om en s.k. "run-off" behövs för ett säte, kommer utvärderingen av spelen eventuellt att försenas för att kunna inkludera det slutgiltiga valresultatet. Om spel erbjuds på en eventuell kontroll av huset eller på det sammanlagda antalet säten efter flera val, kommer även samtliga schemalagda "race" att inkluderas. Dessutom räknas eventuella specialval som genomförs samma dag.

Om en kandidat som inte tillhör ett parti officiellt kommunicerar sin avsikt att samarbeta med ett visst parti, kommer denna individ att räknas som del av det sammanlagda resultatet för det partiet. Spel som erbjuds på "kontrollen av senaten" kommer även att innehålla vicepresidentens inblandning - det görs för att avgöra när det står oavgjort.

b) Presidentval i USA. Dessa utvärderas enligt vinnaren som utses efter det allmänna presidentvalet. Eventuella juridiska eller konstitutionella ändringar tillåts. Om det finns oklarhet angående resultatet, har vi rätten att vänta på resultatet i det efterföljande "electoral college" och, om nödvändigt, kongressrösterna. Om en annan person blir president till slut, kommer detta inte att räknas för att utvärdera spelet. "Electoral College" röster utvärderas enligt resultatet som deklareras av individuella och enstaka stater och inte rösterna från nästa college. Om ett presidentval försenas, oavsett orsak, kommer samtliga spel att gälla om ett val genomförs inom sex månader efter det ursprungliga valdatumet.

c) Nominerade för parti & vicepresidenten Dessa spel utvärderas enligt de nominerade som anges inom partikonventionen samma år som valet, eller en motsvarande process om den standardmässiga konventionen inte genomförs.

d) Primaries & caucuses Samtliga spel utvärderas enligt den slutgiltiga röstandelen, om inte annat anges. Resultatet är det som kommuniceras av partiet i staten.

e) USA, presidentval i stater Kommer att utvärderas enligt röstandelen i staten - omräkningar eller juridiska problem kan förekomma. Endast enkelspel.

3. Politik i Storbritannien

a) Valdeltagande. Utvärderas enligt valdeltagandet i Storbritannien på valdagen. Eventuella försenade röster eller omval räknas inte.

b) Spel på flest mandat. Om det blir oavgjort i antalet röster, gäller dead heat regeln för spel som beträffas. Om inte annat anges, kommer "speakern" och mandat i Nordirland inte att räknas.

c) Spel på "Vote Share". Gäller endast för mandat i Storbritannien (utan Nordirland) om inte annat anges.

d) Uppskjutna/Omstartade mandat Varje säte där en omröstning är nödvändig p.g.a. juridiska eller andra orsaker: Det ursprungligen kommunicerade resultatet gäller för spelen. Detta gäller även för fyllnadsval.

Säten som kräver att röstningen skjuts upp till ett senare datum och som inte genomförs på den allmänna valdagen, kommer ändå att räknas för totalt antal platser och spel på majoriteten. Det kan förekomma att vi skjuter upp utvärderingen av relevanta spel tills resultatet står fast för eventuellt beträffade mandat.

e) Spel på majoritet För att ett parti ska ha en majoritet, måste de vinna över hälften av valmanskåren som avgörs i Storbritannien - det betyder att 326 av de tillgängliga 650 mandat behövs för att nå en majoritet. Speakern räknas inte för det sammanlagda resultatet för ett parti. Mandat som vunnits i Nordirland kommer inte att räknas för varken Labour, Conservatives eller Lib Dem. Kandidater från "Labour Co-Op" eller liknande kommer att räknas för respektive parti. Om nästa riksdagsval genomförs med ett mycket förändrat valsystem (t.ex. inte "single member FPTP constituencies") kommer spel på sammanlagda mandat, majoritetsspel och spel på individuella valkretsar att strykas. Spel på flest mandat kommer dock att gälla.

f) Spel på valkretsar Samtliga spel gäller för nästa riksdagsval, om inte annat anges. Andra kandidater kan komma att läggas till om de deltar eller efter förfrågan. Spel på parti eller kandidater som inte är kvar kommer att utvärderas som förlorade. Spel på valkretsar finns endast som enkelspel. Spel som placerades innan begränsningar ändrades, kommer att strykas. Spel som placerades innan begränsningar ändrades, kommer att strykas.

g) Spel på nästa kabinettmedlem som lämnar Kräver att en kabinettmedlem lämnar kabinetten - att gå till en annan kabinett räknas inte som att lämna. Dead Heat regler gäller om fler än en person lämnar kabinetten på en och samma dag, oavsett tidpunkten.

h) Spel på regeringen efter valet. En koalition är ett avtal som har som följd att representanter från alla partier som nämns har kabinettplatser i den första förändrade kabinetten efter valet (och inga andra partier har representanter i kabinetten). En minoritetsregering betyder att det nämnda partiet har mindre än 326 mandat, men som även har samtliga kabinettplatser i den första förändrade kabinetten efter valet. En majoritetsregering betyder att det nämnda partiet har fler än 325 mandat och samtliga kabinettplatser i den första förändrade kabinetten efter valet.

i) Spel på debatter. Om ingenting annat anges, utses "vinnaren" av en debatt i Storbritannien av den första "YouGov" opinionsmätningen om debattvinnaren (eller liknande). Om "YouGov" inte offentliggör en opinionsmätning inom 24 timmar, kommer vi att utse vinnaren enligt det som offentliggörs av majoriteten av opinionsmätningar som publicerats av medlemmar i "British Polling Council" inom 24 timmar efter debatten. Vi utvärderar enligt överskriften, avrundat procentantal och eventuellt gäller även "dead heat" regler.