Hästkapplöpning

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

Vänligen observera att spelutbudet för hästkapplöpning kanske inte är tillgängligt i ditt land eller via din enhet.

1. Avbrutna/Uppskjutna lopp eller tävlingar: Spel stryks om:

 • Loppet avbryts.
 • Loppet förklaras struket.
 • Något av loppets villkor eller deltagare förändras.
 • Om det kommunicerade resultatet inte förblir samma, stryks alla spel.

2. Uppskjutna lopp eller tävlingar: Om ett lopp eller en tävling skjuts upp till senare under dagen och resultatet som kommuniceras förblir samma (dvs. att loppet inte öppnas igen), kommer samtliga spel att vara giltiga, om inte en återbetalning har krävts innan "off" för det uppskjutna loppet. Om loppets stewards anser att ett lopp ska startas om (från där stewards anser att det ska ske), kommer samtliga spel att vara giltiga förutsatt att ett officiellt resultat kommuniceras. Ett struket spel på en häst som inte deltar i det uppskjutna loppet utvärderas som förlorat. Om board eller early price har godkänts för det uppskjutna loppet, går spelen till status "SP". Hästar som var i startlistan i det ursprungliga loppet men sedan inte deltar i det uppskjutna loppet, kommer att utvärderas som inte startande hästar och därmed beräknas värdet på de kvarvarande deltagarna enligt "Tattersails-regeln" 4(c).

3. Uppskjutna lopp/tävlingar - lopp genomförs en annan dag: Beroende på när spelen placerades, utvärderas spelen olika.
a.) ALLA ANTE-POST SPEL SOM PLACERADES INNAN DEN SLUTGILTIGA KOMMUNIKATIONEN:
Spel stryks om:

 • Loppet avbryts.
 • Loppet förklaras struket.
 • Något av loppets villkor eller deltagare förändras (t.ex. om loppet genomförs på en annan bana eller med en annan distans).
 • Spelen förblir giltiga om loppet genomförs senare men på samma bana.

b.) ALLA SPEL PLACERADES EFTER DEN SLUTGILTIGA KOMMUNIKATIONEN:
Om den slutgiltiga kommunikationen inte förblir samma, stryks alla spel.

Godtagande av spel: Vi godkänner spel på specifika lopp som genomförs enligt Jockey Club och National Hunt regler i Storbritannien. Det gläder oss att även kunna meddela att vi dessutom godkänner hästkapplöpning-spel på stora lopp jorden runt. Information om dessa lopp hittar du på vår hemsida.

c.) Inga finishers: Spel godkänns på lopp där 2 eller fler hästar startar; om inget urval avslutar loppet, stryks alla spel. För "spel utan" spelurval gäller att om den enda hästen som avslutar loppet är ett "utan" urval, kommer spelen på de andra urvalen att strykas.

4. Ej nämnd favorit: Om favoriten stryks eller inte startar och inget nytt spelurval finns, kommer spelen på den inte nämnda favoriten att strykas; samma gäller för den inte nämnda andra favoriten, där den andra favoriten stryks eller inte startar och inget nytt spelurval finns och spel som placeras på den inte nämnda andra favoriten stryks.  
a.) I varje lopp kvalificerar sig loppets favoriter enligt följande regler:

 • favoriten är hästen som nämns i den officiella "SP return" med det lägsta oddset;
 • den andra favoriten är hästen som nämns med nästlägsta oddset, osv.
 • om två hästar nämns med samma odds och om dessa odds är lägre än oddsen som nämns mot alla andra hästar, kommer dessa två hästar tillsammans att vara både första och andra favorit.

b.) Med uttrycket "favorit", "andra favorit" eller "tredje favorit" i ditt urval, kommer din insats att användas för hästen som nämnt i denna sektion.
c.) Om två eller fler "favorit"-hästar väljs kommer insatsen att delas upp och användas jämlikt för varje vald häst. Om dessa gemensamma favoriterna ger ett odds som, oavsett resultat, inte ger vinst för favoriten, kommer den inte nämnda favoriten att utvärderas som inte startande.
d.) SP-spel för inte nämnda favoriter och/eller andra och tredje favoriter godkänns endast som "vinst"-spel. Om "each-way" godkänns felaktigt, kommer spelet att ändras till "vinst".
e.) För utvärderingens skull gäller dead-heat regler om en inte nämnd favorit ger gemensam eller co-favorit.

Till exempel:
9/2 Häst nummer 1
9/2 Häst nummer 2

Häst nummer 2 vinner loppet
Den inte nämnda favoriten är en dead-heat vinnare av 2
Den inte nämnda andra favoriten är en dead-heat vinnare av 2

5. Tidigt odds spel: Ett "tidigt odds" spel är ett spel som strukits med ett odds som togs efter den slutgiltiga kommunikationen för loppet och innan det första erbjudna live-oddset eller banans show visas.
a.) Spel på tidiga odds godkänns enligt följande regler:

 • Om urvalet inte startar, betalas insatsen tillbaka, vilket även kan kallas "non-runner money back" ;
 • om hästen inte startar, beror insatserna på regel 4 avdragen (se regel 4 avdragstabellen);
 • om ett spel placeras efter att den slutgiltiga kommunikationen har gjorts men loppet skjuts upp till en annan dag, kommer alla spel att strykas.

6. Spel på board-odds: Ett board-odds bekräftar oddsen direkt innan loppets start och det beräknas via live traded showen eller av loppets bana där tävlingen erbjuds.
a.) Spel på board-odds godkänns enligt följande regel:

 • vi kan komma att bestämma oss för att anpassa eller ändra spelen enligt det officiella oddset om en officiell ändring görs för ett visat board-odds. Detta görs om det ursprungliga oddset var felaktigt p.g.a. felaktig information när spelet ströks hos dig;
 • Board-odds godkänns enligt "non-runner pengar tillbaka" och följer regel 4 avdraget om hästar inte startar (se regel 4 avdragstabellen).

7. Spel på startodds: Om du inte bekräftar att du vill ha de aktuellt tillgängliga oddsen när spelet placeras, kommer spelet att utvärderas enligt startoddset (SP). Spel med startodds (SP) gäller enligt det officiellt återbetalade SP-oddset från loppets bana där tävlingen genomförs.
a.) SP-spel godkänns enligt följande regel:

 • alla startodds-spel godkänns enligt "non-runner pengar tillbaka";
 • ett regel 4 avdrag gäller endast för ett startodds-spel där en häst stryks eller dras tillbaka innan loppets start och inget nytt course-spel erbjuds innan loppet startas.

8. Bäst odds garanterat: Ta oddset - inklusive tidiga odds, board-odds, enkelspel och kombispel - och om SP ger högre, kommer vi att betala dig enligt det högre oddset. Bäst odds garanterat erbjuds för hästkapplöpning och hundkapplöpning i Storbritannien och Irland. Bäst odds garanterat erbjuds som visat på hemsidan och för online hästkapplöpning i Storbritannien och Irland, endast under samma dag som tävlingen genomförs från 08:00.
a.) Där bäst odds garanterat erbjuds, kommer spelen att utvärderas med startoddset (SP) om det är högre än oddset som ursprungligen togs emot - t.ex. Tidigt/Board-odds är 4/1 och SP är 5/1 - vi betalar då ut enligt det högre oddset. Om en regel 4 gäller för ett odds, kommer vi att betala ut enligt det högre oddset efter att regel 4 avdraget har gjorts. Spel som görs efter off gäller inte.
b.) Bäst odds garanterat gäller inte för Ante-Post racing, Tote, pari-mutuel, förbättrade odds-spel, Price Bomb, Green Tick, spel utan, endast vinst, endast placering, Top Finish spel (Top 2/3), "Kommer 2:a/3:a", matchspel och försäkringsspel. Vi har rätt att ta tillbaka denna garanti när som helst och att ta tillbaka BPG-erbjudandet från ett kundkonto när som helst.
c.) Spel som placeras efter off gäller inte för det här erbjudandet. Bäst placerad gäller inte. Om en regel 4 gäller, betalar vi ut enligt det högre oddset, efter att regel 4 avdraget har gjorts.
d.) Den högsta möjliga summan för bäst odds garanterat är £50.000 per kund och per dag utöver samtliga giltiga kanaler.

9. Standardvillkor för each way: Om inte annat anges, utvärderas spel enligt standardvillkor för placering av spel.
a.) Standardvillkor för placering av spel är som följer:

 • Ej handikapp-lopp

Om 2-4 startande finns, gäller bara "vinst";
Om 5-7 startande finns, gäller 1/4 som odds för hästarna som kommer 1: och 2:a;
Om fler än 8 startande finns, gäller 1/5 som odds för hästarna som kommer 1:a, 2:a och 3:a.

 • Handikapp-lopp

Om 2-4 startande finns, gäller bara "vinst";
Om 5-7 startande finns, gäller 1/4 som odds för hästarna som kommer 1: och 2:a;
Om 8-11 startande finns, gäller 1/5 som odds för hästarna som kommer 1:a, 2:a och 3:a;
Om 12-15 startande finns, gäller 1/4 som odds för hästarna som kommer 1:a, 2:a och 3:a;
Om 16 eller fler startande finns, gäller 1/4 som odds för hästarna som kommer 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.

 • Ytterligare regler

Om spel stryks efter de slutgiltiga deklarationerna, bestäms de tillgängliga placeringsvillkoren av antalet startande, snarare än antalet deklarerade startande;
för alla ante-post spel gäller placeringsvillkoren som erbjuds då spelet ströks, oavsett antalet startande.

10. Strukna / Ej startande: Om en häst är i startordningen men inte startar, utvärderas spelet som förlorat. I samtliga hästlopp där en startande stryks eller anses inte ha startat - och därmed bestäms som non-runner - betalas insatser på dessa urval tillbaka. (Undantag görs för ante post spel). Spel på de kvarvarande startande i loppet, med tidiga odds eller show-odds innan strykningen, blir ett fall för avdrag. Detta görs enligt Tattersalls regeln 4(c) (se nedan) och beror på non-runner oddset som gäller då spelet placeras. När det gäller förnyade spel, är det totala avdraget för två eller fler hästar - en i det ursprungliga spelet och en i det förnyade spelet - kommer att beräknas enligt priserna som finns tillgängliga i det ursprungliga spelet. Spel på hästar i efterföljande spel som sedan har en eller fler strukna hästar, kommer att få ett avdrag beräknat enligt priserna som finns tillgängliga för det spelet när strukningen görs.
Om inte tillräckligt tid finns för att skapa ett nytt spel för loppet, kan SP (startodds) spel även vara ett fall för avdrag enligt Tattersalls regeln 4(c). För spel med tidiga odds bestäms användandet av regel 4(c) av oddset som är tillgängligt då spelet placeras på hästen som stryks. Regel 4-avdrag görs på vinster du får tillbaka när hästen du har bettat på vinner eller placerar sig. Dessa avdrag görs endast när en eller flera hästar stryks från loppet efter att du har placerat din insats. Regel 4-avdrag görs normalt i de fall du har tagit ett pris på din häst. Regel 4-avdrag kan göras från en hästs startpris () när en häst stryks strax före loppet och det inte finns tid att skapa en ny marknad. Regel 4-avdrag görs när en häst stryks från ett lopp eftersom det blir lättare för de andra hästarna att vinna – varje häst i loppet kommer att ha en häst mindre att slå, så det är mer troligt att den vinner. Därför tas ett belopp från vinsten för att balansera effekten av den strukna hästen. Om bookmakers inte gjorde Regel 4-avdrag från vinster, skulle spelare i vissa fall kunna spela på alla hästar i ett lopp och tjäna pengar oavsett vilken häst som vann. Anta till exempel att det finns tre hästar i ett lopp. Häst A är 1/3 favorit, häst B är 3/1 och häst C är 12/1. Anta nu att häst A stryks och man gör inga avdrag på priserna på häst B och C. I det här fallet, om du bettade pund;1 på häst B och pund;1 på häst C skulle du vinna mer än de satsade pundet;2 oberoende av vilken häst som vann. Om häst B vann skulle du vinna pund;4 och om häst C vann skulle du vinna pund;13. Därför görs Regel 4-avdrag för att ta hänsyn till den ytterligare fördelen som en kund har när en häst stryks från ett lopp. Om en häst stryks innan den kommer in i "startordningen" kommer spelet att utvärderas enligt avdragsbeloppen i Tattersall-regeln 4. Avdragsbeloppen i Tattersall-regeln 4 anpassar odds för att visa att en häst inte startar och därmed är en non-runner. Följande avdrag görs för varje pund som vunnits. Dessa gäller för oddset på den strukna hästen då kunden placerar sitt spel. Om 2 eller fler hästar stryks innan de kommer in i startordningen, kommer det totala avdragsbeloppet att vara summan av de individuella avdragen - upp till högst 90p per pund som vunnits.
Regel 4(c): Om en non-runner förekommer kan regel 4 gälla. Oddset då spelet placerades och det avdragna beloppet i £ (eller respektive) från vinsterna:

Odds då spelet placerades

Decimaler

Avdrag

1/9 eller kortare

1.11/ eller kortare

90p

2/11 till 2/17

1.18-1.12

85p

1/4 till 1/5

1.25-1.20

80p

3/10 till 2/7

1.30-1.29

75p

2/5 till 1/3

1.40-1.33

70p

8/15 till 4/9

1.53-1.45

65p

8/13 till 4/7

1.62-1.57

60p

4/5 till 4/6

1.80-1.66

55p

20/21 till 5/6

1.95-1.83

50p

Evens till 6/5

2.00-2.20

45p

5/4 till 6/4

2.25-2.50

40p

8-4

2.60-2.75

35p

9-4

2.80-3.25

30p

12-1

3.40-4.00

25p

16-1

4.20-5.00

20p

9/2 till 11/2

5.50-6.50

15p

6/1 till 9/1

7.00-10.00

10p

10/1 till 14/1

11.00-15.00

5p

Över 14/1

ÖVER 15.00

Inget avdrag

Om 2 eller fler avdrag förekommer för ett event, kommer det totala avdraget inte vara högre än 90p per £1.

Denna tabell visar avdragsbeloppet baserat på priset för enskilda val. Dessa avdrag är det belopp som tas från varje pund;1 i vinster. Därför, om du vinner pund;10 och det finns ett Regel 4-avdrag på 10 pence får du endast pund;9 i vinst. Fler än ett Regel 4-avdrag kan tillämpas om fler än en häst stryks från ett lopp. Exempel: om en häst med 5/4 stryks kl. 09:30 och en häst med 6/1 stryks kl. 11:00, kommer ett 40p och ett 10p avdrag (totalt 50p) att göras för spel som placerades innan kl. 09:30. Om ett nytt spelurval skapas efter kl. 09:30 efter att hästen med 5/4 hade strukits, kommer endast ett 10p avdrag att göras för spel som placerades mellan kl. 09:30 och kl. 11:00. Detta görs eftersom oddset för spelet som gjordes efter kl. 09:30 inte innehåller hästen som ströks kl. 09:30. 

Kombispel
Om du har placerat ett kombispel som t.ex. dubbel, trippel eller Lucky 15, kommer ditt spel att gälla med de kvarvarande urvalen. Det betyder att en dubbel blir ett enkelspel och en trippel blir ett dubbelspel, osv.

Forecast
Om du har en non-runner i ett forecast-spel, kommer ditt spel att utvärderas som ett enkelspel med startodds för det kvarvarande urvalet.

Exempel 1: £1 Forecast A - B, där B är en non-runner - spelet är en £1 enkelvinst på A.
Exempel 2: Ett forecast-kombispel (6 spel, total insats £6) A - B - C, där C är en non-runner, utvärderas som:
A - C = enkel på A
A - B = står kvar
B - A = står kvar
B - C = enkel på B
C - A = enkel på A
C - B = enkel på B

Tricast
Om du har en non-runner i ett tricast-spel, kommer ditt spel att utvärderas som foercast för de kvarvarande urvalen i ordningen de valdes.
Exempel: £1 Tricast A - B - C, där B är en non-runner, kommer att utvärderas som £1 forecast A - C.
För kombispel gäller samma regler, där varje kombi utvärderas separat.
Exempel 2: £1 Tricast kombispel A - B - C, där C är en non-runner, utvärderas som:
A - B - C = står kvar som A - B
A - C - B = står kvar som A - B
B - A - C = står kvar som B - A
B - C - A = står kvar som B - A
C - A - B = står kvar som A - B
C - B - A = står kvar som B - A
Om du har 2 non-runners i ett tricast-spel, kommer ditt spel att utvärderas som enkelspel med startodds för det kvarvarande urvalet.

11. Doubly engaged: Ett spel som placerades online på en "doubly engaged" häst, kommer endast att vara giltigt om hästen deltar i loppet som visas på hemsidan.
a.) För spel som placerades via telebetting-tjänsten gäller följande: om ett visst lopp önskas kommer spelen att gälla för det loppet men spelen stryks om urvalet deltar i ett alternativt event. Om inget speciellt event önskas och operatören bekräftar spelet för ett visst lopp, är bonusen ditt val / kunden måste då fråga om loppet vid denna tidpunkt - annars kommer spelet att gälla för det aktuella loppet.

12. Reserver: Om det finns reserver inom deklarationsfasen för ett lopp, kommer vi att erbjuda ett tidigt odds för alla deklarerade startande, inklusive reserverna.
a.) Om en deklarerad startande kommuniceras som non-runner, kommer vi att anpassa spelet. Alla spel som stryks innan detta meddelas är då ett fall för regel 4 avdraget, så länge oddset för non-runner hästen betyder att regel 4 avdraget gäller. Detta regel 4 avdrag görs för samtliga spel som strukits innan non-runner hästen har kommunicerats, även om non-runner var en av reserverna.

13. Internationella tävlingar: Vi godkänner spel på hästkapplöpning jorden runt. Reglerna för mottagning av spel är olika beroende på landet. Bildskärmar som kunderna ser visar både online och i butiker vilka regler som gäller för respektive event. Rent allmänt gäller följande regler för spel som placeras på internationell hästkapplöpning:
a.) Tidiga odds: Om tidiga odds erbjuds för internationell hästkapplöpning, kommer standard-placeringsvillkoren att gälla och om non-runners förekommer, kan regel 4 komma att gälla.
b.) Industri-showodds och industri-startodds: För vissa internationella event gäller industri-showodds och startodds.

 • Om inga industri-showodds eller partypoker tidiga odds tagits emot, kommer samtliga spel att utvärderas med industri-startoddsen.
 • Spel på inte nämnda favoriter godkänns.
 • Straight Forecast (SFC) aktivt.
 • Tricast-dividender betalas tillbaka för alla handikappspel med 8 eller fler angivna startande och kan komma att betalas tillbaka för utvalda högprofil-lopp som inte uppfyller dessa kriterier.
 • Dubbel-resultat gäller inte.
 • Placerings-standardvillkoren gäller.
 • Om non-runners förekommer, kan regel 4 komma att gälla.

c.) Våra showodds och startoddsing prices: För utvalda internationella event som vi erbjuder och där industri-showodds och startodds inte erbjuds, kan våra egna showodds och startodds implementeras.

 • Om inga egna industri-showodds eller våra tidiga odds tagits emot, kommer samtliga spel att utvärderas med våra startodds.
 • Spel på inte nämnda favoriter godkänns.
 • Straight Forecast (SFC) aktivt.
 • Dubbel-resultat gäller inte.
 • Placerings-standardvillkoren gäller.
 • Om non-runners förekommer, kan regel 4 komma att gälla.

d.) Pari-Mutuel/Tote spel: På utvalda internationella event kan det hända att kunder placerar spel enligt lokala PMU/Tote regler. Kunderna måste tydligt önska PMU/Tote för spelkuponger och partypoker har rätt att inte erbjuda spel för PMU/Tote återbetalningar.

 • Alla spel utvärderas enligt lokala regler, inklusive om coupling av hästar förekommer.
 • Alla pari-mutuel spel som felaktigt tagits emot för lopp där vi inte erbjuder pari-mutuel spel, kommer att strykas.
 • PMU-spel godkänns inte på onämnda favoriter. Om dessa tas emot felaktigt, utvärderas spelen som non-runners.
 • Dubbel-resultat gäller inte.

Matchspel: Om vi erbjuder matchspel mellan 2 hästar i samma lopp, gäller följande regler:

 • Ett matchspel är baserat på att ett urval slår ett annat enligt specifika villkor. Dead heat regler gäller, förutom om ett odds för oavgjort erbjuds (t.ex. för handikapp matchspel).
 • Ett av de två urvalen i valfritt matchspel måste klara av hela loppet för att spelet ska vara giltigt, annars stryks spelen.
 • Båda urvalen måste starta loppet för att spelen ska vara giltiga, annars stryks matchspelen.
 • Enkelspel och uppåt.

14. Spel på sammanlagd vinstmarginal: Tips på den totala vinstmarginalen (avståndet mellan den förstplacerade och den andraplacerade hästen) i varje lopp inom ett visst event.
t.ex. Spel på vinstmarginalen i Newmarket är ett spel på summan av avstånden mellan de förstplacerade och de andraplacerade hästarna i Newmarket den dagen.
Sex lopp som vanns med 3 längder, 1 längd, ½ längd, 6 längder, 2 längder och 1 längd skulle betyda en sammanlagd marginal på 13½ längder.
Det här spelet visas i tre delar.

t.ex. Sammanlagd vinstmarginal i Newmarket:
Under x längder 13/8
Mellan x och y längder 6/4
Över y längder 15/8
För lopp som vinns med mindre än en längds marginal, gäller följande:
Dead Heat = 0 längder
Nose = 0,05 längder
Short head = 0,1 längder
Head = 0,2 längder
Neck = 0,3 längder
½ längd = 0,5 längder
¾ längd = 0,75 längder

a.) Den högsta vinstmarginalen för ett National Hunt lopp är 30 längder (inkl. National Hunt Flat lopp). Den högsta vinstmarginalen för ett flat lopp är 12 längder. Om endast 1 häst avslutar loppet, används automatiskt den högsta vinstmarginalen för den typen av lopp. Om en walkover förekommer, blir distansen 5 längder för ett flat lopp och 12 längder för ett National Hunt lopp (inkl. National Hunt Flat lopp).
b.) Om ett eller två lopp inom samma event stryks eller förklaras inställda, kommer spelen att utvärderas med en standardmarginal för varje struket eller avbrutet lopp: 2 längder för ett flat lopp och 6 längder för National Hunt lopp (inkl. National Hunt Flat lopp). Om tre eller fler lopp inom samma event stryks eller förklaras inställda, kommer alla spel att strykas om inte en "winning over" redan erbjuds - då gäller samtliga spel.
c.) En deltagare som diskvalificeras direkt efter loppet för att ha valt fel sträcka eller för att ha fel vikt kommer att ignoreras när vinstmarginalen räknas ut. Vinstmarginalen i dessa lopp utvärderas enligt den officiellt kommunicerade vinstmarginalen mellan den förstplacerade och den andraplacerade hästen, som kommit i mål efter att ha tagit rätt sträcka och med rätt vikt. Detta gäller för lopp på ordinarie schema, inte för välgörenhetslopp eller andra lopp som inte genomförs enligt tävlingsreglerna.

15. Specialspel på vinstmarginaler: I dessa spel nominerar vi en häst som vinner ett speciellt lopp och du har chansen att spela på om denna häst vinner loppet med över eller under ett visst antal längders marginal. Följande regler gäller för dessa spel:

 • alla spel utvärderas som förlorade om inte den nominerade hästen vinner loppet. Om den nominerade hästen är en non-runner kommer samtliga spel att strykas, om det inte var ett ante-post spel på en "all-in run or not".
 • om andra non-runners förekommer i loppet, kan regel 4 avdraget komma att gälla för oddsen för både "winning over" och "under" det angivna antalet längder.
 • alla spel utvärderas enligt "first past the post". Om en av de två första hästarna har sprungit en felaktig sträcka eller har fel vikt, kommer vinnaren att vara den hästen som är först i mål efter att ha sprungit rätt sträcka. Vinstmarginalen beräknas då mellan den hästen som först kommit i mål efter att ha avslutat loppet enligt reglerna och den andra hästen som kommit i mål efter att ha avslutat loppet enligt reglerna;
 • Dead heat-regler gäller. Om den nominerade hästen har en dead-heat med en annan häst, kommer spel på att den nominerade hästen vinner inom den angivna distansen att anses som vunna med hälften av den ursprungliga insatsen.

Vinnarhäst och marginal: Förutse både vinnarhästen och vinstmarginalen bland de startande hästarna och marginalerna som listas (avstånden som erbjuds kan ändras beroende på loppet).
Om non-runners förekommer, kan ett regel 4 avdrag komma att gälla beroende på non-runnerns odds när spelet placeras. Endast enkelspel, dead-heat regeln gäller.

16. Forecast-spel: Forecast-spel godkänns endast i lopp med minst tre deltagare. Följande regler gäller för dessa spel:
a.) Ett "straight forecast" är ett spel där du tippar på 2 urval som kommer etta och tvåa i rätt ordning inom ett visst event.
b.) Ett "reversed forecast" är ett spel där du tippar på 2 urval som kommer etta och tvåa i vilken ordning som helst inom ett visst event.
c.) Ett "combination forecast" är ett spel där du tippar på att tre eller fler urval kommer etta och tvåa i ett lopp inom ett visst event.
d.) Straight, reversed och combination forecasts är tillgängliga både för hästkapplöpning och hundkapplöpning, förutsatt att 3 eller fler startande deltar i ett lopp.
e.) Forecast-spel utvärderas enligt "Industry Forecast Dividend". Undantag görs som följer:
f.) Om ett Straight Forecast tas emot för ett lopp där ingen dividend visas, kommer spelet att utvärderas som enkelspel på det första urvalet.
g.) Om du tippar på en non-runner inom ett Forecast-spel, kommer spelet att utvärderas som enkelspel med startodds på det kvarvarande urvalet. Om du tippar på en non-runner inom ett Combination Forecast, kommer alla spel som innehåller non-runnern att utvärderas som enkelspel.
h.) Du kan spela på forecast enkelspel och forecast dubbelspel. Dessa kan placeras som straight, reversed eller combination forecast spel.
i.) Inom lopp där endast 1 häst avslutar tävlingen, kommer forecast-spel med rätt förstplacerad häst att utvärderas och betalas ut som enkelspel med startodds för det urvalet. Alla andra forecast-spel utvärderas som förlorade.
j.) Kunder kan inte inkludera "onämnda favoriter" i online forecast-spel.

17. Tricasts: Ett tricast är ett spel där du tippar på att urvalen kommer 1:a, 2:a och 3:a i rätt ordning inom ett visst lopp. Alla tricast-spel utvärderas enligt rätt industry dividend. Undantag görs i följande fall:
a.) Tricast-spel på hästkapplöpning godkänns för alla Handikapp, Nursery och Rated Stakes Handikapp lopp där åtta eller fler startande nämns och sex eller fler verkligen deltar. Tricasts erbjuds även för andra lopp utanför vårt kompletta erbjudande och våra tjänster.
b.) Om ett tricast-spel godkänns där mindre än 6 hästar startar i loppet, kommer spelet att utvärderas som Straight Forecast för urvalen att komma 1:a och 2:a. Urvalet att komma 3:a ignoreras.
c.) Om ett tricast har godkänts för ett lopp där ingen dividend visas, kommer spelet att utvärderas som Straight Forecast på urvalen att komma 1:a och 2:a. 3:an ignoreras för utvärderingen av spelet. Om spelet är en Combination Tricast, kommer varje tricast inom den kombinationen att utvärderas som Straight Forecast där urvalet att komma 3:a ignoreras när utvärderingen görs.
d.) Om en non-runner väljs, kommer tricast-spelet att utvärderas som Straight Forecast för de 2 kvarvarande urvalen.
e.) Om två non-runners väljs i ett tricast-spel, kommer spelet att utvärderas som enkelspel med startodds för det kvarvarande urvalet.
f.) Inom lopp där mindre än 3 hästar avslutar loppet, kommer tricast-spel att utvärderas som följer:
g.) Om endast 2 hästar avslutar loppet, kommer tricast-spelen med 1:an och 2:an i rätt ordning att betalas ut som forecast-vinnare. Alla andra tricast-spel utvärderas som förlorade.
h.) Om endast 1 häst avslutar loppet, kommer tricast-spelen med rätt 1:a att betalas ut som enkelspel med startodds. Alla andra tricast-spel utvärderas som förlorade.
i.) Kunder kan inte inkludera "onämnda favoriter" i tricast-spel.
j.) Om ditt urval blir en non-runner: Enkelspel
k.) Om du har en non-runner, kommer ditt spel att strykas och du får tillbaka din insats. Tänk på att detta inte gäller om ditt spel placerades enligt Ante Post regler. I dessa fall utvärderas ditt spel som förlorat.

18. Favoritindex : Favoritindex-spelet handlar om favoriternas sammanlagda prestation inom ett event. Poängsystemet fungerar som följer:

 • Vinst = 25 poäng
 • 2:a = 10 poäng
 • 3:a = 5 poäng

Om det finns delade eller co-favoriter, kommer favoriten att vara den hästen som har lägst trap-nummer. Om inget startodds betalas tillbaka, kommer den hästen att vara favorit som har lägst odds enligt Racing Post.
Om ett dead-heat förekommer, kommer poängen för dessa hästar att läggas ihop och delas jämlikt med antalet positioner. Samtliga spel utvärderas enligt den officiellt kommunicerade resultatet.
Om tre eller fler lopp inom samma event stryks eller förklaras inställda, kommer alla spel att strykas om inte en "winning over" redan erbjuds - då gäller samtliga spel. Om endast 1 eller 2 lopp avbryts eller förklaras strukna, kommer spelen att utvärderas med ett förinställt antal på 10 poäng som sedan delas ut till varje avbrutet eller struket lopp. Om en walkover förekommer, kommer spelen att utvärderas med ett förinställt antal på 10 poäng som delas ut tull loppet.
Om favoriten stryks vid loppets start och inga nya spelurval erbjuds, kommer poängen att delas ut beroende på oddset för favoriten då den blir struken:

 • Evens eller mindre = 15 poäng
 • 11/10 till 9/2 = 10 poäng
 • 5/1 eller högre = 5 poäng

Om favoriten startar men inte avslutar sträckan, delas inga poäng ut.

19. Specialspel på hästkapplöpning: Vi erbjuder många olika specialspel.
a.) Bäst Jockey/Tränare/Ägare: Om det blir oavgjort kommer reglerna från arrangören att användas för att dela på urvalen. Exempel för Bäst Jockey: om två urval har samma antal vinster, kommer det urvalet som har flest andraplatser att vinna. Om det blir oavgjort där igen, kommer antalet tredjeplatser att vara avgörande för vem som vinner.
b.) Bäst Jockey/Tränare inom en/ett "Festival/Event": Om det blir oavgjort kommer reglerna från arrangören att användas för att dela på urvalen. Exempel för Bäst Jockey: om två urval har samma antal vinster, kommer det urvalet som har flest andraplatser att vinna. Om det blir oavgjort där igen, kommer antalet tredjeplatser att vara avgörande för vem som vinner.
c.) Poängspel: Vi använder oss ibland av ett "poängsystem" för vissa spel. I dessa fall delas 5 poäng ut för en vinst, 3 poäng för andraplatsen och 1 poäng för en tredjeplats.
d.) Jockey-specialspel: Tips på jockey-specialspel godkänns om en vinnare kan tas fram inom respektive spelurval då spelet bekräftas.
Om en annan faktor, event eller ändring har som följd att en vinnare inte längre kan koras, kommer tips som placerats på jockey-specialspel att utvärderas som förlorade.
Den aktuella jockeyn måste delta i minst ett lopp inom eventet, annars stryks alla spel.
Walkovers räknas inte för jockeyns totala vinster.

20. Sena spel: Alla spel som placeras efter den officiella "off"-tidpunkten, kommer att strykas om inte "Betting in play" erbjuds - med följande undantag: För hästtävlingar där ingen "betting in running" erbjuds, gäller en 3 sekunder lång "toleransperiod". Det betyder att spel godkänns upp till högst 3 sekunder efter den officiella "off"-tiden. Spel som placeras efter denna tidsperiod kommer att strykas, oavsett om de vann eller inte.

21. En nämnd jockey's antal vinster inom ett individuellt event: Antalet vinster en jockey firar inom ett nämnt event.
a.) Spelen utvärderas enligt det officiella slutresultatet.
b.). Försten förbi "post" räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
c.). Välgörenhetslopp och "Arab"-lopp räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
d.) Om den nämnda jockeyn inte deltar minst en gång inom eventet, kommer spel som placerats på det här urvalet att strykas.
e.) Om den nämnda jockeyn deltar i färre lopp än ursprungligen planerat, kommer spelen på det här urvalet att vara giltiga.
f.) Om den nämnda jockeyn avslutar loppet med ett dead-heat för förstaplatsen, kommer de att få en vinst för spel som placerats på det här urvalet.
g.). Om den nämnda jockeyn deltar i en walkover, kommer loppet inte alls att räknas för det här spelurvalet.
h.) Om ett eller två lopp avbryts eller stryks inom det aktuella eventet, kommer spelen som placerats på det här urvalet att vara giltiga.
i.) Om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det aktuella eventet, kommer spelen som placerats på det här urvalet att strykas om inte ett vinsturval visas i urvalet. 
j.) Om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det valda eventet och ett vinsturval visas i urvalet, kommer spel som placerats på det urvalet redan ha vunnits och utvärderas som vunna.
k.) Endast hästar som listas i morgonens "Racecard" och som har ridits av den nämnda jockeyn räknas. T.ex. extralopp som jockeyn har gjort räknas inte.

22. En nämnd tränares antal vinster inom ett individuellt event: Antalet vinster en tränare firar inom ett nämnt event.
a.) Spelen utvärderas enligt det officiella slutresultatet.
b.). Försten förbi "post" räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
c.). Välgörenhetslopp och "Arab"-lopp räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
d.) Om den nämnda tränaren inte har minst en jockey inom eventet, kommer spel som placerats på det här urvalet att strykas.
e.) Om den nämnda tränaren har färre jockeys än ursprungligen planerat, kommer spelen på det här urvalet att vara giltiga.
f.) Om den nämnda tränaren avslutar loppet med ett dead-heat för förstaplatsen, kommer de att få en vinst för spel som placerats på det här urvalet.
g.) Om den nämnda tränaren har en häst i en walkover, kommer det loppet inte att räknas för det här spelurvalet.
h.) Om ett eller två lopp avbryts eller stryks inom det aktuella eventet, kommer spelen som placerats på det här urvalet att vara giltiga.
i.) Om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det aktuella eventet, kommer spelen som placerats på det här urvalet att strykas om inte ett vinsturval visas i urvalet. 
j.) Om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det valda eventet och ett vinsturval visas i urvalet, kommer spel som placerats på det urvalet redan ha vunnits och utvärderas som vunna.

23. Hur många vinnande startodds-favoriter förekommer inom varje individuellt event: Antalet vinnande favoriter som förekommer inom ett nämnt event. 
a.) Om co-favoriter eller gemensamma favoriter förekommer, görs utvärderingen så att deltagaren med lägst kortnummer för loppet listas som favorit. Om en favorit deltar i ett dead-heat för förstaplatsen, kommer deltagaren att få en halv vinst.
b.) Om en favorit stryks och inget spelurval förnyas, kommer deltagaren med nästa lägsta kortnumret för loppet att vara favorit.
c.) Om några lopp avbryts kommer spel att bedömas som ogiltiga om inte resultatet av spelet har fastställts utan dem.
d.) Försten förbi "post" räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
e.) Marknaden är tillgänglig för enskilda möten eller en kombination av flera möten.
f.) En walkover räknas inte som en vinnande favorit.

24. Alla startodds-favoriter som placeras vid varje individuellt event: Spelet är på samtliga startodds-favoriter som placerar sig i det nämnda eventet. 
a.) Om co-favoriter eller gemensamma favoriter förekommer, görs utvärderingen så att deltagaren med lägst kortnummer för loppet listas som favorit.
b.) Om en favorit stryks och inget spelurval förnyas, kommer deltagaren med nästa lägsta kortnumret för loppet att vara favorit.
c.) Om ett event avbryts kommer spelen att strykas, förutom om det angivna antalet favoriter redan har placerats. 
d.) Villkoren för startodds-placeringar gäller.
e.) Första hästen förbi "post" räknas inte för spel som placerats på det här urvalet.
f.) Marknaden är tillgänglig för enskilda möten eller en kombination av flera möten.

25. Specialspel på individuella häst-vinstmarginaler: Den nämnda hästen vinner ett lopp med en angiven vinstmarginal. 
a.) Alla spel utvärderas som förlorade om inte den nominerade hästen vinner loppet. Om den nominerade hästen är en non-runner kommer samtliga spel att strykas, om det inte var ett ante-post spel på en "all-in run or not". 
b.) Om det finns andra non-runners i loppet, kan ett regel 4 avdrag komma att göras för oddsen på vinst över och under det angivna antalet längder.
c.) Alla spel utvärderas enligt försten förbi "post". Om en av de två första hästarna har sprungit en felaktig sträcka eller har fel vikt, kommer vinnaren att vara den hästen som är först i mål efter att ha sprungit rätt sträcka. Vinstmarginalen beräknas då mellan den hästen som först kommit i mål efter att ha avslutat loppet enligt reglerna och den andra hästen som kommit i mål efter att ha avslutat loppet enligt reglerna. 
b.) Dead-heat regeln gäller. Om den nominerade hästen har en dead-heat med en annan häst, kommer spel på att den nominerade hästen vinner inom den angivna distansen att anses som vunna med hälften av den ursprungliga insatsen.

26. Hästen vinner idag & ett framtida ante-post lopp: Oddset är på att en häst vinner ett lopp idag och ett nämnt framtida lopp. 
a.) Alla spel förloras om inte den nämnda hästen vinner båda listade lopp.
b.) Om hästen blir en non-runner samma dag som loppet, kommer spelen att ändras till ett ante-post enkelspel på det listade ante-post loppet (oddset gäller då spelet placeras). 
c.) Om hästen blir en non-runner inom ante-post eventet, blir spelen förlorade.
b.) Dead-heat regeln gäller. Om den nominerade hästen har en dead-heat med en annan häst, kommer spel på att den nominerade hästen vinner inom den angivna distansen att anses som vunna med hälften av den ursprungliga insatsen.
e.) Om dagens event avbryts/skjuts upp kommer spelen att ändras till ante-post enkelspel på det nominerade ante-post loppet (oddset gäller då spelet placeras).
f.) Om ett ante-post lopp avbryts eller inte genomförs, kommer spelen att ändras till "day of race" enkelspel på det nominerade loppet (oddset gäller då spelet placeras).
g.) Om ett ante-post lopp skjuts upp och genomförs på samma bana senare den dagen, komme alla ante-post spel att vara giltiga. 

27. Total vinstmarginal inom ett nominerat event: Total vinstmarginal inom ett nominerat event. 
a.) Spel placeras den totala vinstmarginalen inom ett lopp-event; om vinstmarginalen är under en längd gäller följande numeriska värden:
Nose = 0,05, Short-Head = 0,1, Head = 0,2, En kvarts längd = 0,25, Neck = 0,3, En halv längd = 0,5 och Tre kvarts längd = 0,75
b.) Den högsta distansen för enstaka lopp är 12 längder för Flat-lopp och 30 längder för National Hunt lopp, vilket även innehåller National Hunt flat-lopp.
c.) Om en walkover förekommer, gäller följande distanser:

 • 30 längder för National Hunt lopp, inklusive National Hunt flat-lopp. 
 • 12 längder för flat-lopp. 
e.) Om endast en häst avslutar ett lopp, kommer följande distanser att gälla:
 • 30 längder för National Hunt lopp, inklusive National Hunt flat-lopp.
 • 12 längder för flat-lopp.
f.) Alla distansspel utvärderas enligt den ursprungliga distansen vinnaren har. Om en häst har sprungit fel sträcka kommer detta inte att gälla för spel på vinstmarginaler och den sammanlagda vinstmarginalen beräknas då mellan de första två hästarna förbi "post" som har sprungit rätt sträcka;
g.) Om 3 eller fler lopp avbryts eller stryks inom ett event, kommer samtliga spel att strykas. Undantag görs om vinst över spelet redan har bestämts - då gäller SAMTLIGA spel (vinst eller förlust).
b.) Om ett eller två lopp inom samma event stryks eller förklaras inställda, kommer spelen att utvärderas med en standardmarginal för varje struket eller avbrutet lopp: 6 längder för National Hunt lopp, inklusive National Hunt Flat lopp och 2 längder för Flat lopp.

28. Loppet har längsta vinstmarginalen inom eventet: Loppet med största individuella vinstmarginalen
a.) Om vinstmarginalen är under en längd, gäller följande numeriska värden: Nose = 0,05, Short-Head = 0,1, Head = 0,2, En kvarts längd = 0,25, Neck = 0,3, En halv längd = 0,5 och Tre kvarts längd = 0,75
b.) Spelen utvärderas enligt det officiella resultatet.
c.) Den officiellt kommunicerade vinstmarginalen beräknas mellan de två första hästarna som kommit förbi "post" och som har avslutat loppet efter att ha sprungit rätt sträcka med rätt vikt.
d.) Om endast en häst avslutar loppet, gäller följande distanser:

 • 30 längder för National Hunt lopp, inklusive National Hunt flat lopp. 
 • 12 längder för flat-lopp. 
e.) Om det blir oavgjort inom spel på loppet med största vinstmarginalen, kommer insatsen att delas upp jämlikt inom antalet lopp som förekommer i den oavgjorda duellen.
Välgörenhetslopp och "Arab"-lopp räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
g.) Om ett lopp avbryts, stryks eller slutar med walk-over, kommer spelen som placerats på dessa urval att strykas och spel som placerats på andra urval kan komma att bli fall för regel 4 avdrag.
h.) Om ett eller två lopp avbryts eller stryks inom det aktuella eventet, kommer spelen som placerats på det här urvalet att vara giltiga.
h.) Om ett eller två lopp avbryts eller stryks inom det aktuella eventet, kommer spelen som placerats på det här urvalet att vara giltiga.

29. Loppet med kortaste vinstmarginalen inom eventet: Loppet med kortaste individuella vinstmarginalen
a.) Om vinstmarginalen är under en längd, gäller följande numeriska värden:
Nose = 0,05, Short-Head = 0,1, Head = 0,2, En kvarts längd = 0,25, Neck = 0,3, En halv längd = 0,5 och Tre kvarts längd = 0,75
b.) Spelen utvärderas enligt det officiella resultatet.
c.) Den officiellt kommunicerade vinstmarginalen beräknas mellan de två första hästarna som kommit förbi "post" och som har avslutat loppet efter att ha sprungit rätt sträcka med rätt vikt.
d.) Om endast en häst avslutar loppet, gäller följande distanser:

 • 30 längder för National Hunt lopp, inklusive National Hunt flat lopp. 
 • 12 längder för flat-lopp. 
e.) Om det blir oavgjort inom spel på loppet med kortaste vinstmarginalen, kommer insatsen att delas upp jämlikt inom antalet lopp som förekommer i den oavgjorda duellen.
Välgörenhetslopp och "Arab"-lopp räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
g.) Om ett lopp avbryts, stryks eller slutar med walk-over, kommer spelen som placerats på dessa urval att strykas och spel som placerats på andra urval kan komma att bli fall för regel 4 avdrag.
h.) Om ett eller två lopp avbryts eller stryks inom det aktuella eventet, kommer spelen som placerats på det här urvalet att vara giltiga.
h.) Om ett eller två lopp avbryts eller stryks inom det aktuella eventet, kommer spelen som placerats på det här urvalet att vara giltiga.

30. Varje lopp inom eventet som vinns med över X längder: Loppet med kortaste individuella vinstmarginalen
a.) Om vinstmarginalen är under en längd, gäller följande numeriska värden:
Nose = 0,05, Short-Head = 0,1, Head = 0,2, En kvarts längd = 0,25, Neck = 0,3, En halv längd = 0,5 och Tre kvarts längd = 0,75
b.) Spelen utvärderas enligt det officiella resultatet.
c.) Den officiellt kommunicerade vinstmarginalen beräknas mellan de två första hästarna som kommit förbi "post" och som har avslutat loppet efter att ha sprungit rätt sträcka med rätt vikt.
d.) Om endast en häst avslutar loppet, gäller följande distanser:

 • 30 längder för National Hunt lopp, inklusive National Hunt flat lopp. 
 • 12 längder för flat-lopp. 
e.) Om ett lopp avbryts, stryks eller är en direkt walk-over, kommer spelen som placerats på det här urvalet att strykas.

31. Förekommer ett lopp inom varje individuellt event, där vinstmarginalen är dead-heat, Nose eller Short Head: Dead-heat, Nose eller Short Head förekommer inom alla nominerade event.
a.) Följande numeriska värden gäller: Dead-heat = 0, Nose = 0,05, Short-Head = 0,1, Head = 0,2, En kvarts längd = 0,25, Neck = 0,3, En halv längd = 0,5 och Tre kvarts längd = 0,75
b.) Spelen utvärderas enligt det officiella resultatet.
c.) Den officiellt kommunicerade vinstmarginalen beräknas mellan de två första hästarna som kommit förbi "post" och som har avslutat loppet efter att ha sprungit rätt sträcka med rätt vikt. 
Välgörenhetslopp och "Arab"-lopp räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
e.) Om ett lopp avbryts, stryks eller är en direkt walk-over, kommer spelen som placerats på det här urvalet att vara giltiga.

32. Förekommer ett lopp under en dag, där vinstmarginalen är dead-heat, Nose eller Short Head: Minst ett lopp är dead-heat, Nose eller Short Head inom ett event
a.) Följande numeriska värden gäller: Dead-heat = 0, Nose = 0,05, Short-Head = 0,1, Head = 0,2, En kvarts längd = 0,25, Neck = 0,3, En halv längd = 0,5 och Tre kvarts längd = 0,75
b.) Spelen utvärderas enligt det officiella resultatet.
c.) Den officiellt kommunicerade vinstmarginalen beräknas mellan de två första hästarna som kommit förbi "post" och som har avslutat loppet efter att ha sprungit rätt sträcka med rätt vikt.
Välgörenhetslopp och "Arab"-lopp räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
e.) Om ett lopp avbryts, stryks eller är en direkt walk-over, kommer spelen som placerats på det här urvalet att vara giltiga.

33. Handikapp-specialspel på hästkapplöpning: Vi kommer att erbjuda ett handikapp-specialspel för vinstmarginaler för vissa lopp. Handikappspel betyder att varje häst förbättrar sitt slutresultat i det verkliga loppet med distansen de fått inom handikappet. Handikapp-spelets resultat är slutresultatet efter att alla individuella häst-handikappen har lagts till loppets slutresultat. Om en häst är i startordningen men inte klarar av att avsluta loppet, oavsett orsak, kommer den att ses som ett förlorat spel inom det här loppet. Om en häst listas som en non-runner innan loppet, kan regel 4 komma att gälla för spelurvalet och hästen tas då helt enkelt bort från beräkningen när slutresultatet räknas ut. De andra hästarnas marginal-handikapp ändras inte. Dead heat-regeln gäller. Resultatet utvärderas enligt "First past the post"-resultatet och ändringar som görs efter loppet kommer inte att gälla för spelresultatet. (*Om en häst haft fel vikt eller sprungit en felaktig sträcka, kommer den att utvärderas som förlorare för det här spelurvalet och därmed ignoreras när resultatet räknas ut).

Exempel:
Vi erbjuder följande handikapp för Middle Park Stakes 2018.

Horse Distance Handicap
Ten Sovereigns Scratch (0 längder)
Jash +1,5 längder
Emaraaty Ana +2,5 längder
Rumble In The Jungle +2,5 längder
Legends Of War +3,5 längder
Rumble In The Jungle +4 längder
Marie's Diamond +6 längder
Space Traveller +6 längder

Slutresultatet i det aktuella loppet var följande: 

Pos Häst Marginal till vinnaren
1 Ten Sovereigns 0
2 Jash 0,5 längder
3 Rumble In The Jungle 4 längder
4 Marie's Diamond 4,5 längder
5 Emaraaty Ana 5,25 längder
6 Legends Of War 6,75 längder
7 Sergei Prokofiev 7,25 längder
8 Space Traveller 7,5 längder

För att räkna ut det slutgiltiga handikapp-resultatet, behöver vi bara dra av varje marginal-handikapp för varje häst från deras "Distans till vinnaren" resultat. Till exempel: Jash avslutade 0,5 längder bakom vinnaren och hade ett handikapp på +1,5 längder, så hans slutgiltiga handikapp-resultat skulle då vara 0,5 - 1,5 = -1 längd.

Vinnaren i handikapp-spelet är den häst som har lägst handikapp-resultat och i det här exemplet vann Marie's Diamond spelurvalet. (Obs. - dead heat regler gäller för dessa spelurval och i det här exemplet förekom ett dead heat för plats 3).
Pos Häst Slutgiltigt Handikapp-resultat
1 Marie's Diamond -1,5 längder
2 Jash -1 längder
3DH Ten Sovereigns - 0 längder
3DH Rumble In The Jungle - 0 längder
5 Space Traveller +1,5 längder
6 Emaraaty Ana +2,75 längder
7 Legends Of War +3,25 längder
8 Sergei Prokofiev +4,75 längder

34. Sammanlagd poängbaserad favoritprestation inom ett event: Förutse det sammanlagda poängantalet som delas ut till favoriter inom ett visst event. Poäng samlas för favoritens slutplacering i varje lopp med följande poängsystem: första plats 25 poäng | andra plats 10 poäng | tredje plats 5 poäng
a.) Spel godkänns för hästlopp-event enligt reglerna från British Horseracing Authority (BHA) och Horse Racing Ireland (HRI). Spelen utvärderas enligt det officiella resultatet.
b.) Spelen godkänns med de listade specialoddsen. Alla odds listas med eventuell fluktuation och spel som placeras kommer att utvärderas med oddset som gäller då spelet bekräftades.
Försten förbi "post" räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
Välgörenhetslopp och "Arab"-lopp räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
e.) Om ett lopp inom det utvalda eventet avslutas med dead heat, kommer poängen som delas ut att delas upp jämlikt bland varje placering som beträffas. Exempel: om en favorit är involverad inom ett dead heat för plats 1 och 2, är antalet poäng som delas ut 17,5 (hälften av 25 poäng för plats 1 plus hälften av 10 poäng för plats 2).
f.) Om ett av loppen inom det utvalda eventet endast har en deltagare (även kallat walk-over), kommer alla spel på det här urvalet att få 25 poäng.
g.) Om gemensamma eller co-favoriter återbetalas inom ett lopp i ett utvalt event, kommer favoriten att vara hästen med lägsta kortnumret för loppet.
h.) Om favoriten stryks från loppet innan den kommer in i startordningen och inget nytt spelurval finns, kommer den andra favoriten att gälla för det här spelurvalet.
i.) Om ett spelurval erbjuds för ett event och om ett eller två lopp avbryts eller stryks för det utvalda eventet, kommer alla spel som placerats på det här spelurvalet att få ett standardantal på 10 poäng för varje lopp som avbryts eller stryks.
j.) Om ett spelurval erbjuds för ett event och om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det utvalda eventet, kommer alla spel som placerades på spelurvalet att strykas om inte över-urvalet inom eventet redan vunnits.
Om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det valda eventet och ett vinsturval visas i urvalet, kommer spel som placerats på det urvalet redan ha vunnits och utvärderas som vunna. Spel som placerats på andra urval inom det här spelurvalet kommer redan att vara förlorade.
Om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det utvalda eventet och över-urvalet inom spelet inte har vunnits än, kommer spel som placerats på urvalet att strykas.
k.) Om ett spel erbjuds för två eller fler event kombinerade, kommer ett standardantal på 10 poäng att användas för varje avbrutet eller struket lopp.
l.) Om ett partypoker startodds återbetalas kommer detta att gälla över eventuella andra kommunicerade startodds och favoriten bestäms av de slutgiltiga spelen.
m.) Om inget startodds återbetalas kommer favoriten att bestämmas av de slutgiltiga spelen som skickas av vår operatör.
n.) Ändringar inom utvärderingen kommer inte att göras för ändrade resultat eller allmänna ändringar som gjorts av arrangören efter vägningen när det officiella resultatet kommuniceras.

35. Regler för startodds på den sammanlagda vinnaren inom ett event: Förutse det kombinerade totala startoddset för vinsthästarna inom ett visst event. Det kombinerade startoddset beräknas med att dela ut poäng för startoddset för varje vinnande häst. Exempel: 1/2 = 0,50 poäng | 10/11 = 0,91 poäng | Evs = 1,00 poäng | 6/4 = 1,50 poäng | 15/8 = 1,88 poäng | 2/1 = 2 poäng | 5/2 = 2,50 poäng | 5/1 = 5,00 poäng | 10/1 = 10,00 poäng | 25/1 = 25,00 poäng
a.) Spel godkänns för hästlopp-event som genomförs enligt reglerna från British Horseracing Authority (BHA) och Horse Racing Ireland (HRI) och de utvärderas enligt det officiella resultatet.
b.) Spel godkänns enligt det listade specialoddset. Alla odds kan ha fluktuation och spel som placeras utvärderas med oddset som gällde när spelet bekräftades.
Försten förbi "post" räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
Välgörenhetslopp och "Arab"-lopp räknas inte för spel som placeras på dessa urval.
e.) Om ett lopp inom det utvalda eventet avslutas med dead heat, kommer poängen som delas ut att delas upp jämlikt bland varje placering som beträffas. Exempel: om 2 hästar är involverade i ett dead heat för plats 1 och 2 med oddsen 3/1 och 7/1, kommer 5,00 poäng att delas ut (hälften av 3,00 poäng plus hälften av 7,00 poäng).
f.) Om ett av loppen inom det utvalda eventet endast har en deltagare (även kallat walk-over), kommer alla spel på det här urvalet att få 1.00 poäng.
g.) Om ett eller två lopp avbryts eller stryks inom ett visst event, kommer alla spel som placerades på urvalet att få ett totalt standardantal poäng som beräknas med att dela på antalet listade startande när loppet avbröts eller ströks. Exempel: ett lopp med 10 listade startande får 5,00 poäng och ett lopp med 7 listade startande får 3,50 poäng, osv.
h.) Om ett spelurval erbjuds för ett event och om 3 eller fler lopp avbryts eller stryks inom eventet, kommer samtliga placerade spel att strykas om inte över-urvalet redan vunnits.
Om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det valda eventet och ett vinsturval visas i urvalet, kommer spel som placerats på det urvalet redan ha vunnits och utvärderas som vunna. Spel som placerats på andra urval inom det här spelurvalet kommer redan att vara förlorade.
Om tre eller fler lopp avbryts eller stryks inom det utvalda eventet och över-urvalet inom spelet inte har vunnits än, kommer spel som placerats på urvalet att strykas.
i.) Ändringar inom utvärderingen kommer inte att göras för ändrade resultat eller allmänna ändringar som gjorts av arrangören efter vägningen när det officiella resultatet kommuniceras.

36. Valfritt antal hästar vinner:: Det här spelet görs på att ett antal hästar vinner från ett antal urval - t.ex. 2 hästar av 3 vinner. Alla urval måste starta för att dessa spel ska gälla. Om en av de listade hästarna inte deltar kommer spelet att strykas.

37. Trav: Alla spel utvärderas enligt det officiellt kommunicerade resultatet. Inga ändringar efter loppet har inflytande på utvärderingen av det aktuella loppet. Alla travspel godkänns endast med de listade oddsen. Detta gäller endast för vinstspel, placeringsspel och andra spelurval. Kombispel utvärderas enligt standard-kombispel.
a.) Vinstspel: Vinstspel (Win only) erbjuds för alla travlopp som listas på vår hemsida.
Observera att "Each Way" spel inte erbjuds för travlopp.
b.) Placeringsspel: Placeringsspel (Place only) erbjuds för nästan alla travlopp. Antalet placeringar som erbjuds beror på antalet startande hästar i loppet och villkoren är som följer:

 • Alla lopp med 8 eller fler deltagare - 3 placeringar
 • Alla lopp med 4, 5, 6 och 7 deltagare - 2 placeringar
 • Lopp med mindre än 4 deltagare - placeringsspel erbjuds inte för lopp med mindre än 4 deltagare. Om ett lopp ursprungligen har 4 eller fler deltagare men ett tillräckligt antal non-runners reducerar startfältet till under 4, kommer samtliga spel som innan dess godkändes som placeringsspel att strykas och insatserna betalas tillbaka.

c.) Dagens Dubbel: Man kan placera flera kombispel med att kombinera spelurval från olika lopp och även spela på Dagens Dubbel om eventet erbjuds. Dagens Dubbel innehåller 2 speciellt nominerade lopp varje dag. Återbetalningen för Dagens Dubbel beror inte på den kombinerade återbetalningen av 2 vinnare men kommer i stället att beräknas enligt den officiella återbetalningen för Dagens Dubbel. Om ett dead heat förekommer för plats 1 i ett eller båda loppen inom Dagens Dubbel, kommer alla hästar som är involverade i dead heat att utvärderas som vinnare i deras lopp.
d.) Dead Heats: Dead heat kallas det om det är oavgjort mellan 2 eller fler deltagare. Om ett "dead-heat" förklaras inom ett event, kommer halva insatsen att användas för det kompletta oddset och den andra hälften anses vara förlorad. Om fler än 2 "dead heats" förekommer, beräknas respektive insats.
e.) Vinst: Om 2 eller fler hästar har ett dead heat för plats 1, kommer varje häst i dead heat att utvärderas som vinnare.
f.) Placering: Om 2 hästar har ett dead heat för plats 1, fyller de plats 1 och plats 2. Om 3 hästar har ett dead heat för plats 1, fyller de plats 1, 2 och 3, osv. Om 2 hästar har ett dead heat för plats 2, fyller de plats 2 och 3. Om 3 hästar har ett dead heat för plats 2, fyller de plats 2, 3 och 4.
g.) Non-Runners: Om en deltagare är en non-runner kommer oddsen för de kvarvarande deltagarna att reduceras enligt Tattersalls regel 4 (c) nedan.
Alla spel på en häst som förklaras till en non-runner stryks och insatserna betalas tillbaka. Eventuella spel på Dagens Dubbel stryks om en av hästarna i spelet är en non-runner.

38. Speciella kombispel: Man kan både placera flera spel med att kombinera urval från olika lopp och även spela på speciella kombispel när eventet erbjuds. Följande villkor gäller:

 • De speciella kombispelen innehåller minst 2 speciellt nominerade hästar som ska vinna deras respektive lopp (om inte annat anges).
 • De nominerade hästarna måste vinna deras respektive lopp, annars utvärderas spelen som förlorade.
 • Vinstspel och enkelspel godkänns.
 • Om en av de nominerade hästarna är non-runners kommer samtliga spel att strykas, om det inte var ett antepost-spel på all-in run eller inte.
 • Om den nominerade hästen har en dead-heat med en annan häst, kommer spel på att den nominerade hästen vinner inom den angivna distansen att anses som vunna med hälften av den ursprungliga insatsen.