Sporty żużlowe

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Rozliczenie zakładu Wszystkie zakłady zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnymi zasadami zawodów, chyba że podano inaczej. W przypadku wydarzeń Grand Prix, zakładów na zwycięzców całych turniejów i handicapów sezonowych, prezentacja na podium na koniec spotkania będzie liczona jako „ważenie” dla celów rozliczenia. Wszelkie późniejsze dyskwalifikacje nie będą się liczyć.

2.) Przerwane wyścigi  Wszystkie zakłady na przerwane wyścigi zostaną unieważnione, chyba że określono inaczej lub zakład został już rozliczony.

3.) Przełożone/Zmodyfikowane wyścigi  Wszelkie zakłady na wydarzenie, które nie odbędzie się w ciągu 72 godzin od zaplanowanej daty lub zostanie przeniesione w inne miejsce w momencie zawarcia zakładu, zostaną unieważnione. W przypadku wydarzeń Grand Prix, jeśli spotkanie zostanie przełożone przed rozpoczęciem, zakłady zostaną przeniesione, pod warunkiem, że nie ma zmian w zawodnikach lub miejscu spotkania.

4.) Kursy Bieg w wyścigu W zwycięskim zakładzie musi zostać wytypowany zawodnik, który wygra bieg. Do celów tego zakładu czterej podani zawodnicy muszą być zawodnikami zgłoszonymi na ten bieg, w przeciwnym razie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli zawodnik jest zgłoszony do udziału w biegu, ale zostanie wykluczony, ponieważ przekroczył dozwolony czas 2 min., zostanie uznany przegranym w tym zakładzie. Wyścig uznawany jest za rozpoczęty, po tym jak kierownik startu ustawił zawodników na starcie i zszedł z toru. W momencie, kiedy wyścig uważany jest za rozpoczęty, późniejsze wykluczenia lub powtórki biegów nie mają wypływu na wynik zakładu, chyba że któryś z podanych zawodników zostanie zastąpiony. W takim przypadku zakłady zostaną unieważnione. Jeśli sędzia nie przerwał żadnego z czterech wyścigów danego biegu i wszystkie zostały zakończone, ta klasyfikacja zostanie uwzględniona przy rozliczaniu zakładu, bez względu na ewentualne powtórki biegów. W przypadku biegów Grand Prix wymagane są oficjalne wyniki klasyfikacji. Jeśli zawodnik przechodzi do następnej rundy, ponieważ odpadło dwóch zawodników, zakłady zostaną unieważnione. Punkty bonusowe nie zostaną uwzględnione w ramach tego typu zakładów. .

5.) Kursy Prawidłowy wynik  W wygrywających zakładach musi zostać wytypowany prawidłowy wynik w danym biegu. Do celów rozliczeniowych tego typu zakładów, co najmniej trzech zawodników musi ukończyć bieg, chyba że sędzia według własnego uznania ogłosi oficjalny wynik udziału w niedokończonym biegu dla trzech zawodników, ze względu na wypadek lub kontuzję jednego z zawodników.

6.) Kursy Zwycięstwo W wygrywających zakładach musi zostać wytypowany zwycięzca turnieju. Oficjalne wyniki podane na zakończenie zdarzenia zostaną wykorzystane do celów rozliczeniowych wszelkich zakładów na rozgrywki ligowe oraz pucharowe, bez względu na późniejsze dyskwalifikacje lub zmiany w punktach.

7.) Kursy Handicap  W wygrywających zakładach musi zostać wytypowany zwycięzca zawodów po uwzględnieniu w wyniku końcowym handicapu. Aby zakłady na handicap były ważne, musi odbyć się co najmniej 12 biegów.

8.) Kursy Zawody  W wygrywających zakładach musi zostać wytypowany zawodnik, który zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku zakładów na wyścigi typu Grand Prix wynik końcowy wpływa na wyniki czterech najlepszych zawodników; w innym przypadku zakłady zostaną rozliczone na podstawie największej zdobytej liczby punktów. Zakłady zostaną unieważnione, jeśli zawodnicy uzyskają taką samą liczbę punktów. Punkty bonusowe nie zostaną uwzględnione w ramach tego typu zakładów.

9.) Kursy Grupy W wygrywających zakładach musi zostać wytypowany zwycięzca grupy. Punkty bonusowe nie zostaną uwzględnione w ramach tego zakładu.

10.) Kursy Drużyna z największą liczbą punktów w biegu W wygrywających zakładach musi zostać wytypowana drużyna, która w danym biegu zdobędzie najwięcej punktów. Do celów tego typu zakładów oferowany jest także zakład na remis. W przypadku remisu, wszystkie zakłady na którąkolwiek z drużyn będą przegrane.

11.) Grand Prix – łączna liczba punktów i opcje Match Up Wszystkie wyścigi muszą się odbyć, aby zakłady były ważne. Punkty zebrane w półfinałach i finałach również się liczą, chyba że wcześniej ustalono inaczej.

12.) Brytyjski żużel Wszystkie 15 wyścigów musi się odbyć, aby zakłady były ważne, chyba że wynik został już ustalony. Łączna liczba punktów zawodników i opcje Match Up: Oficjalne ogłoszenie punktów drużyny umożliwia rozliczenie zakładu. Liczą się punkty podwójne, zmiany zawodników i 15 wyścigów. Płatne przejazdy (+1) nie liczą się. Elite League Championship: Zakłady będą dotyczyć wyników Play Off na koniec sezonu, chyba że zaznaczono inaczej.

13.) Szwedzki/polski żużel Zakłady na mecz lub handicap: Aby zakłady pozostały ważne, wszystkie wyścigi muszą się odbyć.