Polityka

(Ostatnia aktualizacja: 15.09.2022)

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

1. Wybory.

a) Jeśli oferowane są zakłady na Następnego lidera partii/ Następnego premiera/ Następnego prezydenta itp., wszystkie kursy oparte są o zasadę "zakłady pozostają ważne, niezależnie od udziału lub nie udziału". Stawki nie zostają zwrócone ze względu na niezakwalifikowanie się, błąd w kandydaturze, wycofanie się lub inne okoliczności. “Tymczasowi" lub "przejściowi" przywódcy wcześniej wystawieni jako liderzy przed zaplanowanymi wyborami lub oficjalnym procesem selekcji nie będą brani pod uwagę. Zwycięzca tego typu wyborów lub selekcji zostaje określony mianem "Następnego lidera".  

b) Wielka Brytania: Jako "Następny premier" zostanie określony ten, kto przejmie funkcję, nawet przed wyborami na lidera partii. Do celów zakładów każdy, kto przez królową zostanie powołany do utworzenia rządu Zjednoczonego Królestwa będzie uznany premierem.

Wyniki będą rozstrzygane na podstawie oficjalnie ogłoszonego wyniku, a nie na podstawie późniejszego podważenia prawnego.

2. Wybory w USA.

a) Wybory do Kongresu w USA. Jeśli w przypadku dowolnego mandatu konieczna jest druga tura wyborów, rozliczenie wszystkich powiązanych zakładów może opóźnić się z powodu uwzględnienia końcowych wyników. W przypadku, kiedy zakłady oferowane są na ostateczną przewagę jednej z izb lub całkowitą liczbę mandatów w związku z wyborami, obejmują one wszystkie zaplanowane kampanie oraz wszystkie specjalne wybory odbywające się tego samego dnia.

Jeśli kandydat bez przynależności partyjnej publicznie ogłosi udział w wyborach dla znanej partii, zostanie uznany jako jeden z całkowitej sumy członków partii. W zakładach oferowanych na przewagę w senacie w celu uniknięcia remisu zostanie uwzględniona przynależność partyjna wiceprezydenta.

b)Wybory prezydenckie w USA. Zostaną rozstrzygnięte na podstawie zwycięzcy wyborów prezydenckich. Przy uwzględnieniu kwestii natury prawnej lub konstytucyjnej. W przypadku niejednoznacznego wyniku, zastrzegamy sobie prawo zaczekania do następnego kolegium wyborczego, a jeśli jest konieczne do głosowania w kongresie. Jeśli w późniejszym czasie inna osoba zostanie mianowana prezydentem, fakt ten nie będzie się liczył przy rozliczaniu zakładu. Udział głosów kolegium wyborczego zostanie rozliczony na podstawie wyników zadeklarowanych przez poszczególne stany, a nie głosów oddanych przez wyborców w późniejszym kolegium. Jeśli z jakiegokolwiek powodu wybory prezydenckie zostaną przesunięte, wszystkie zakłady zostają ważne, pod warunkiem, że wybory odbędą się w przeciągu 6 miesięcy od pierwotnie zaplanowanej ich daty.

c) Nominacje do partii i nominacje na urząd wiceprezydenta Zakłady zostaną rozliczone uwzględniając te osoby, które zostały nominowane podczas konwencji partii w roku wyborów lub w ramach innego procesu odpowiadającego konwencji, jeśli takowa by się nie odbyła.

d) Primaries i caucuses Wszystkie zakłady zostaną rozliczone przy uwzględnieniu końcowego oddania głosu, jeśli nie określono inaczej. Obowiązują wyniki ogłoszone przez poszczególne partie danego stanu.

e) Zakłady na wybory prezydenckie w USA według stanów Zakłady zostaną rozliczone na podstawie udziału w głosach w danym stanie. Uwzględnione zostaną ponowne przeliczenie głosów lub wniesienie sprzeciwu. Tylko zakłady pojedyncze.

3. Polityka w Wielkiej Brytanii

a) Udział w wyborach. Zostanie określony w dniu wyborów na podstawie danych dot. udziału na terenie całej Wielkiej Brytanii. Ponowny udział w wyborach lub z opóźnieniem oddane głosy nie zostaną uwzględnione.

b) Zakłady na najwięcej mandatów. W przypadku remisu w zakładach zastosowanie znajduje zasada Dead Heat. Jeśli nie określono inaczej, spiker oraz mandaty dla Irlandii Północnej nie są brane pod uwagę.

c) Zakłady na udział głosów. Zakłady te odnoszą się tylko do mandatów dla Wielkiej Brytanii (bez Irlandii Płn.), jeśli nie określono inaczej.

d) Przeniesione/Odnowione mandaty Każdy mandat, który z powodów prawnych lub innych musi zostać odnowiony: do celów zakładu liczy się tylko pierwszy ogłoszony wynik. Zasada ta odnosi się także do wyborów uzupełniających.

Każdy mandat, który nie zostaje przyznany w dniu wyborów i zostaje wybrany w późniejszym czasie, zostaje uwzględniony przy łącznej liczbie mandatów lub wyliczeniu większości mandatów. Końcowe rozliczenie danych zakładów może się nieco opóźnić do czasu, kiedy określone mandaty będą znane.

e) Zakłady na przewagę głosów Aby jedna z partii wygrała większością głosów, musi wygrać w ponad połowie okręgów wyborczych, np. przy 650 dostępnych mandatach, 326 byłoby większością. Przy łącznej sumie danej partii spiker nie jest brany pod uwagę. Wszelkie mandaty wygrane w Irlandii Północnej nie są brane pod uwagę dla Konserwatystów, Partii Pracy oraz Liberalnych Demokratów. Kandydaci startujący dla partii Labour Co-Op lub innych list wyborczych są brani pod uwagę dla danej partii. Jeśli następne wybory są przeprowadzane w znacząco zmienionym systemie wyborczym (np. nie w systemie opartym na większości głosów), wówczas zakłady na łączną liczbę mandatów, na przewagę oraz na poszczególne okręgi wyborcze pozostają nieważne. Zakłady na największą liczbę mandatów pozostają ważne.

f) Zakłady na okręgi wyborcze Wszystkie zakłady odnoszą się do najbliższych wyborów, jeśli nie określono inaczej. Inne kandydujące osoby mogą w każdej chwili zostać dodane od czasu ogłoszenia udziału lub na wniosek. Zakłady na partie czy kandydatów, którzy nie kandydują, są uznane za przegrane. Zakłady na okręgi wyborcze są oferowane tylko w formie zakładów pojedynczych. Zakłady, które zostały wniesione przed wprowadzeniem zmian granic okręgów wyborczych, są nieważne. Zakłady, które zostały wniesione przed wprowadzeniem zmian granic okręgów wyborczych, są nieważne.

g) Zakłady na członka gabinetu, który jako następny go opuści Członek gabinetu musi go opuścić - przyjęcie innego stanowiska nie jest traktowane jako opuszczenie. W przypadku, kiedy co najmniej jedna osoba opuści gabinet tego samego dnia zastosowanie znajduje zasada Dead Heat, niezależnie od czasu ogłoszenia.

h) Zakłady na rząd (po wyborach). Koalicja definiowana jest jako układ, w którym reprezentanci wszystkich wymienionych partii posiadają mandaty poselskie w pierwszym zreformowanym gabinecie po wyborach (i żadne inne partie nie są w nim reprezentowane). Rząd mniejszościowy zostaje utworzony przez partię, która posiada mniej niż 326 mandatów, ale wszystkie mandaty poselskie w pierwszym zreformowanym gabinecie po wyborach. Rząd większościowy zostaje utworzony przez partię, która posiada więcej niż 325 mandatów oraz wszystkie mandaty poselskie w pierwszym zreformowanym gabinecie po wyborach.

Zwycięzca debaty. Jeśli nie określono inaczej, "zwycięzca" dowolnej debaty odn. Wielkiej Brytanii zostanie określony w pierwszym sondażu YouGov nt. zwycięzcy debaty (lub podobnej). Jeśli w przeciągu 24 godz. YouGov nie przeprowadzi sondażu, zwycięzcę określimy zgodnie z większością sondaży przeprowadzonych w przeciągu 24 godz. od zakończenia debaty i opublikowanych przez przedsiębiorstwa będące członkami British Polling Council. Wyniki szacujemy na podstawie tytułu, uwzględniane zostają zaokrąglone wartości procentowe oraz zasada Dead Heat.