Wyścigi konne

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

Prosimy pamiętać, że oferta wyścigów konnych może być niedostępna w Twoim kraju lub na Twoim urządzeniu.

1. Odwołane/przełożone wyścigi lub mityngi: Zakład zostanie unieważniony, jeśli:

 • Wyścig został odwołany.
 • Wyścig został uznany za nieważny.
 • Dojdzie do zmian w warunkach wyścigu lub wśród jego uczestników.
 • Jeśli nie obowiązują oświadczenia z nocy, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

2. Zmiana harmonogramu wyścigu lub mityngu: Jeśli harmonogram wyścigu lub mityngu został zmieniony w ciągu dnia i oświadczenia z nocy obowązują (co oznacza, że wyścig nie zostanie ponownie rozpoczęty), wszystkie zakłady obowiązują, poza sytuacją, że zwrot został wniesiony przed końcem przełożonego wyścigu. Jeśli wedle uznania zarządcy hipodromu wyścig zostanie ponownie rozpoczęty (od momentu wybranego przez zarządcę), wszystkie zakłady na wyścig pozostaną ważne, pod warunkiem że zostanie ogłoszony oficjalny wynik gonitwy. Zakład wniesiony na konia, jaki nie weźmie udziału w ponownie rozpoczętym wyścigu zostanie rozliczony jako przegrany. Jeśli kurs na tablicy (board price, BT) lub kurs wczesny (early price, EP) zostaną przejęte na przełożony wyścig, zakłady zostaną przywrócone do kursu startowego (starting price, SP). Konie, jakie w pierwotnym wyścigu zostały oddane do dyspozycji sędziego startera, ale nie biorą udziału w przełożonym wyścigu zostaną uznane za "non-runners". W takim przypadku wygrane na pozostałych startujących podlegają zasadzie wnoszenia zakładów Tattersalls (4c).

3. Przełożone wyścigi/mityngi - wyścig rozegrany w inny dzień: Rozliczenie zakładu zależy od tego, kiedy zakład został wniesiony.
a.) WSZYSTKIE ZAKŁADY ANTE-POST WNIESIONE PRZED ZAKOŃCZENIEM FAZY ZGŁOSZEŃ:
Zakład zostanie unieważniony, jeśli:

 • Wyścig został odwołany.
 • Wyścig został uznany za nieważny.
 • Warunki wyścigu lub udziału zostaną zmienione, np. zmiana toru wyścigu lub długości.
 • Zakład pozostaje ważny, jeśli odbędzie się w innym czasie, ale w tym samym miejscu.

b.) WSZYSTKIE ZAKŁADY WNIESIONE PRZED ZAKOŃCZENIEM FAZY ZGŁOSZEŃ:
Jeśli nie obowiązują oświadczenia z nocy, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

Przyjęcie zakładu: Akceptujemy zakłady na wyścigi wyszczególnione w zasadach organizacji Jockey Club i National Hunt w Wielkiej Brytanii. Ponadto akceptujemy zakłady na najważniejsze wyścigi konne odbywające się na całym świecie. Szczegóły na temat takich wyścigów zostaną ogłoszone na naszej stronie.

c.) Koń nie ukończył gonitwy: Akceptujemy zakłady na wyścigi konne z udziałem co najmniej 2 koni; jeśli żaden z wybranych koni nie ukończy gonitwy, wszystkie zakłady zostaną unieważnine. Jeśli w rynkach "Zakłady bez" jedynym koniem kończącym gonitwę jest typ "Bez", zakłady na inne typy zostaną unieważnione.

4. Nienazwani faworyci: Jeśli faworyt został wycofany i nie został utworzony nowy rynek, zakłady na nienazwanego faworyta zostaną unieważnione; ta sama zasada dotyczy 2. nienazwanego faworyta: jeśli 2. faworyt został wycofany i nie utworzono nowego rynku, zakłady wniesione na 2. nienazwanego faworyta zostaną unieważnione.  
a.) Na wyścig faworyt kwalifikuje się w następujący sposób:

 • faworytem określany jest koń, na którego oficjalny kurs startowy jest najkrótszy;
 • drugim faworytem jest koń z kolejnym najkrótszym kursem, itd.
 • jeśli dwa konie mają taki sam kurs i jeśli kursy te są krótsze niż wystawione na inne konie, wówczas konie te są połączonym pierwszym i drugim faworytem.

b.) Posługując się określeniem "faworyt", "drugi faworyt" lub "trzeci faworyt" do zaznaczenia wyboru, stawka zostanie wniesiona na konia jak opisano w niniejszej części.
c.) Jeśli wybrano co najmniej dwa konie będące "faworytami", stawka zostanie podzielona i w równych częściach wniesiona na wybrane konie. Jeśli jednak za połączonych faworytów przysługuje zwrot po kursie, przy którym, bez względu na wynik, obstawiający faworyta nic nie wygrywa, nienazwany faworyt zostanie uznany za non-runner.
d.) Zakłady z kursami SP na nienazwanych faworytów i/lub drugiego lub trzeciego faworyta Jeśli przez pomyłkę został przyjęty zakład each way, zostanie rozliczony jako wygrany.
e.) Dla celów rozliczenionwych zakładu zastosowanie znajdują zasady dead heat, jeśli nienazwany faworyt z połączonych faworytów lub współfaworytów wygra.

Przykład:
9/2 koń z nr 1
9/2 koń z nr 2

Koń z nr 2 wygrywa wyścig
Nienazwany faworyt spośród 2 wygrywa zakład dead heat
Drugi nienazwany faworyt spośród 2 jest zwycięzcą zakładu dead heat

5. Zakłady z kursem EP (early price): Zakład z wczesnym kursem oznacza zakład utworzony z kursem ustalonym po ostatecznym zgłoszeniu do udziału w wyścigu, ale jeszcze przed wyświetleniem pierwszego oferowanego na żywo tradingu oraz ostatecznych kursów na wyścig.
a.) Podstawa przyjęcia zakładów z kursem EP:

 • jeśli wybrani uczestnicy nie biorą udziału w wyścigu, stawki zostaną zwrócone (sytuacja taka może zostać potraktowana także jako "zwrot stawki za non-runner);
 • w przypadku non-runners do kursów odnosi się Zasada 4 nt. potrąceń (patrz Zasada 4, tabela potrąceń);
 • jeśli zakład zostanie wniesiony po ostatecznym zgłoszeniu, ale wyścig przełożony na inny dzień, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

6. Zakłady z kursem BP (board price): Zakłady z kursem BP potwierdzają kursy bezpośrednio przed rozpoczęciem wyścigu i są generowane w show tradowanym na żywo lub z toru wyścigowego, gdzie się odbywa, zgodnie z ofertą.
a.) Podstawa przyjęcia zakładów z kursem BP:

 • możemy zadecydować o dopasowaniu zakładów do oficjalnych kursów, jeśli dojdzie do oficjalnego skorygowania wyświetlonego kursu BP. Konieczność korekty zakładu może wynikać z sytuacji, że pierwotny kurs nie był poprawny ze względu na nieprawidłowe informacje w momencie wniesienia przez Ciebie zakładu;
 • Zakłady z kursami BP zostają przyjęte na podstawie "zwrotu stawki za non-runner" i zastosowanie znajduje Zasada 4 nt. potrąceń (patrz Zasada 4, tabela potrąceń).

7. Zakłady z kursem SP (starting price): Jeśli nie potwierdzisz, że w momencie wnoszenia zakładu chcesz mieć aktualnie obowiązujący kurs, zakład zostanie rozliczony z kursem SP. Zakłady z kursem SP odnoszą się do oficjalnego zwrotu kursu SP z toru wyścigów, na którym odbywa się impreza.
a.) Podstawa przyjęcia zakładów z kursem SP:

 • Zakłady z kursami SP zostają przyjęte na podstawie "zwrotu stawki za non-runner";
 • Zasada 4 znajduje zastosowanie w zakładach z kursem SP tylko, jeśli koń został wycofany przed rozpoczęciem wyścigu i do jego rozpoczęcia nie został utworzony nowy rynek.

8. Gwarancja najlepszych kursów (BOG): Skorzystaj z kursu - łącznie z kursami EP, BP, na zakłady pojedyncze oraz kombi! Jeśli kurs SP zostanie podniesiony, wygraną wypłacimy z kursem wyższym. Opcja Best Odds Guaranteed dostępna jest w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii na wszystkie wyścigi konne i chartów. BOG oferowana jest zgodnie z informacją na naszej stronie dotyczącej zakładów online na wyścigi konne i chartów w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii w dniu gonitwy, od 08:00.
a.) Jeśli w ofercie znajdują się zakłady z opcją BOG, zostaną one rozliczone na podstawie kursu SP, zakładając, że kurs SP jest wyższy niż pierwotnie użyty. Przykład: jeśli pierwotny kurs EP/BP wynosi 4/1, a SP 5/1, wypłacimy wyższy. Jeśli przy użytym kursie zastosowanie znalazła Zasada 4, wygraną wypłacimy z wyższym kursem po potrąceniu zgodnie z Zasadą 4. Zakłady wniesione po zakończeniu nie zostaną uwzględnione.
b.) Opcja Best Odds Guaranteed nie znajduje zastosowania przy zakładach na wyścigi Ante-Post, Tote, pari-mutuel, z wyższym kursem, Price Bomb, Green, Tick, typowanie 'bez', tylko wygrana, tylko zajęte miejsce, na medalistów (Top 2/3 finish), 'Ukończy na 2./3. miejscu', na mecz oraz z ubezpieczeniem. Zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili do wycofania gwarancji najlepszego kursu oraz usunięcia oferty BPG z konta użytkownika.
c.) Przy zakładach wniesionych po zakończeniu nie jest możliwe skorzystanie z tej oferty. Zakłady wniesione w trakcie wyścigu nie zostają uwzględnione. Jeśli zastosowanie znajdzie Zasada 4, wypłacimy wygraną z wyższym kursem po dokonaniu potrącenia zgodnego z Zasadą 4.
d.) Maks. zysk przy wykorzystaniu opcji BPG wynosi 50.000 £ na dzień na użytkownika we wszystkich możliwych kanałach.

9. Standardowe warunki zakładów Each Way: Jeśli nie określono inaczej, zakłady each way zostają rozliczone zgodnie ze standardowymi warunkami wnoszenia zakładów.
a.) Standardowe warunki wnoszenia zakładów:

 • Bez wyścigów handicap

Jeśli jest 2-4 startujących, jedyną możliwością jest zakład Tylko wygrana;
Jeśli jest 5-7 startujących, kurs na 1. i 2. miejsce wynosi 1/4;
Jeśli jest więcej niż 8 startujących, kurs na 1., 2. i 3. miejsce wynosi 1/5.

 • Wyścigi handicap

Jeśli jest 2-4 startujących, jedyną możliwością jest zakład Tylko wygrana;
Jeśli jest 5-7 startujących, kurs na 1. i 2. miejsce wynosi 1/4;
Jeśli jest 8-11 startujących, kurs na 1., 2. i 3. miejsce wynosi 1/5.
Jeśli jest 12-15 startujących, kurs na 1., 2. i 3. miejsce wynosi 1/4;
Jeśli jest więcej niż 16 startujących, zakłady na miejsce 1., 2., 3. i 4. zostaną rozliczone z kursem 1/4.

 • Dodatkowe zasady

Jeśli zakład został wniesiony po ostatecznym zgłoszeniu, warunki oddania typu uzależnione są od liczby faktycznie startujących koni, a nie liczby zgłoszonych startujących;
dla wszystkich zakładów ante post zasady wnoszenia obowiązujące w momencie oddania typu pozostaną ważne, bez względu na liczbę faktycznie startujących koni.

10. Wycofania / Non-runners: Jeśli koń znajdzie się na liście sędziego startera, ale zostanie wycofany z wyścigu, zakład zostanie rozstrzygnięty jako przegrany. W przypadku wszystkich wyścigów konnych, w których koń został wycofany lub sklasyfikowany, że nie wystartował - i z tego powodu sędzia starter uznał go za non-runner - stawki na ten typ zostaną zwrócone. (Wyjątkiem od tej zasady są zakłady Ante Post). Potrącenie będzie dotyczyć zakładów na pozostałe konie startujące w wyścigu, jakie zostały wniesione po kursie EP lub SP przed wycofaniem. Za podstawę w takim przypadku służy Zasada 4 (c) Tattersalls (patrz poniżej) i zależy od kursu na Non-Runner w momencie oddania typu. W przypadku zmienionych zakładów, potrącenie stawki za wycofanie co najmniej dwóch startujących - jednego z pierwotnego i jednego ze zmienionego zakładu - zostanie obliczone w oparciu o kurs pierwotnego zakładu. W zakładach na konie w kolejnych zakładach, w ramach których startujący zostaną wycofani, potrącenie stawki zostanie obliczone na podstawie kursu w momencie oddania typu.
Jeśli jest za mało czasu na utworzenie nowego zakładu na wyścigi, do zakładów z kursem SP może także odnosić się potrącenie stawki w oparciu o zasadę 4 (c) Tattersalls. W zakładach z kursem EP, zastosowanie Zasady 4 (c) będzie uzależnione od kursu dostępnego w momencie oddania typu na konia, który został wycofany. Potrącenia zgodne z Zasadą 4 odnoszą się do wygranych, jakie gracz otrzymuje, jeśli obstawiony przez niego koń wygrał lub zajął 1. albo 2. miejsce. Do odliczeń dochodzi tylko wówczas, jeśli co najmniej jeden koń zostaje wycofany z wyścigu już po wniesieniu zakładu. Zasada 4 zostaje z reguły wprowadzona, kiedy kurs na konia został przyjęty. Potrącenia zgodnie z Zasadą 4 mogą zostać dokonane od kursu SP na konia, jeśli koń ten został wycofany z gonitwy bezpośrednio przed nią i już nie ma czasu na utworzenie nowego zakładu. Odliczenia zgodnie z Zasadą 4 robione są wówczas, kiedy koń zostaje wycofany z gonitwy, ponieważ w ten sposób inni uczestnicy mają większe szanse na wygraną - każdy koń w wyścigu ma do pobicia mniej o jednego konia, co oznacza, że prawdopodobieństwo wygranej się zwiększa. Z tego też powodu pewna kwota zostaje odliczona od wygranych, w celu wyrównania skutków spowodowanych wycofaniem danego konia. Jeśli bukmacher nie dokonał potrąceń według Zasady 4 od wygranych, wówczas w niektórych przypadkach możliwe jest obstawienie wszystkich koni z gonitwy i wygranie bez względu na to, który koń był zwycięski. Przykład: w wyścigu biorą udział 3 konie. Koń A jest faworytem przy kursie 1/3, koń B 3/1 i koń C 12/1. Przyjmijmy, że koń A zostaje wycofany i nie dokonano potrąceń w kursie na konia B i C. Jeśli wniosłeś 1 £ na konia B i 1 £ na konia C, wygrana wyniesie powyżej kursu 2 £ przy wygranej dowolnego startującego. Jeśli wygra koń B, Twoja wygrana wyniesie 4 £, jeśli koń C - 13 £. Zatem odliczenia zgodnie z Zasadą 4 są dokonywane, aby uwzględnić dodatkową korzyść dla klienta, jeśli koń zostanie wycofany z gonitwy. Jeśli koń zostanie wycofany zanim zostanie wpisany na listę sędziego startera, zakłady zostaną rozliczone przy wykorzystaniu skali potrąceń zgodnej z Zasadą 4 Tattersall. Dzięki skali potrąceń zgodnej z Zasadą 4 Tattersall kursy zostają dostosowane w taki sposób, że obrazują nieobecność non-runner w ofercie. Dokonywane są następujące potrącenia na jednego wygranego funta. Odnoszą się one do kursu na wycofanego konia w momencie oddania typu. Jeśli co najmniej dwa konie zostaną wycofane, zanim uwzględni je sędzia starter, całkowite potrącenie będzie sumą poszczególnych potrąceń, maks. do kwoty 0,90 £ na jednego wygranego funta.
Zasada 4(c): Jeśli w wyścigu jest koń non-runner, może zostać zastosowana Zasada 4. Wygrana w momencie oddania typu oraz odliczona od wygranej kwota w £ (lub odpowiedniku tej waluty):

Wygrana w czasie oddania typu

Miejsca po przecinku

Potrącenie

1/9 lub mniej

1,11/ lub mniej

0,90 £

2/11 do 2/17

1,18 do 1,12

0,85 £

1/4 do 1/5

1,25 do 1,20

0,80 £

3/10 do 2/7

1,30 do 1,29

0,75 £

2/5 do 1/3

1,40 do 1,33

0,70 £

8/15 do 4/9

1,53 do 1.45

0,65 £

8/13 do 4/7

1,62 do 1,57

0,60 £

4/5 do 4/6

1,80 do 1,66

0,55 £

20/21 do 5/6

1,95 do 1,83

0,50 £

1/1 do 6/5

2,00 do 2,20

0,45 £

5/4 do 6/4

2,25 do 2,50

0,40 £

8/5 do 7/4

2,60 do 2,75

0,35 £

9/5 do 9/4

2,80 do 3,25

0,30 £

12/5 do 3/1

3,40 do 4,00

0,25 £

16/5 do 4/1

4,20 do 5,00

0,20 £

9/2 do 11/2

5,50 do 6,50

0,15 £

6/1 do 9/1

7,00 do 10,00

0,10 £

10/1 do 14/1

11,00 do 15,00

Sp

ponad 14/1

Powyżej 15,00

Bez potrącenia

Jeśli w ramach jednego wydarzenia doszłoby do wycofania co najmniej 2 koni, całkowite potrącenie nie może wynieść więcej niż 0,90 £ na 1 £.

W tabeli pokazana jest odliczona kwota w oparciu o wygraną z określonych typów. Odliczenia te odnoszą się do kwoty, jaka zostaje odjęta od każdego £ (funta) wygranej. Dlatego jeśli wygrana wynosi 10 £ i zastosowanie znajduje odliczenie 0,10 £ zgodnie z Zasadą 4, wygrana wyniesie 9 £. Jeśli co najmniej jeden koń zostanie wycofany z wyścigu, może zostać zastosowane więcej niż jedno odliczenie według Zasady 4. Przykład: jeśli koń przy 5/4 zostanie wycofany o 9:30, a koń przy 6/1 o 11:00, wówczas potrącenie 0,40 £ oraz 0,10 £ (w sumie 0,50 £) będzie odnosiło się do zakładów wniesionych przed 9:30. Jednak jeśli nowy rynek zostanie utworzony po 9:30 po wycofaniu konia z 5/4, wówczas do zakładów wniesionych pomiędzy 9:30 i 11:00 zostanie zastosowane tylko potrącenie 0,10 £. Stanie się tak ponieważ kursy dla rynku utworzonego po 9:30 nie będą obejmowały konia, który został wycofany o 9:30. 

Zakłady kombinacyjne
Jeśli wniosłeś zakład łączony, jak np. podwójny, potrójny czy Lucky 15, pozostaje ważny i obowiązuje dla pozostałych typów. Oznacza to, że zakład podwójny będzie pojedynczym, potrójny - podwójnym itd.

Zakłady typu Forecast
Jeśli w zakładzie Forecast wytypowano konia non-runner, zostanie on rozliczony jako zakład pojedynczy z kursem SP na wygraną pozostałego typu.

Przykład 1: 1 £ Forecast A - B, przy czym B to non-runner - oznacza pojedynczą wygraną 1 £ za typ A.
Przykład 2: Forecast łączony (6 zakładów, łączna stawka 6 £) A - B - C, przy czym C to non-runner, zostanie rozliczony w następujący sposób:
A - C = pojedynczy na A
A - B = obowiązuje
B - A = obowiązuje
B - C = pojedynczy na B
C - A = pojedynczy na A
C - B = pojednyczy na B

Zakład potrójny
Jeśli w zakładzie potrójnym znajduje się non-runner, zakład zostaje rozliczony jako zakład forecast na pozostałe typy w kolejności, w jakiej zostały wybrane.
Przykład: 1 £ Z. potrójny A - B - C, przy czym B to non-runner, zostanie rozliczony jako 1 £ forecast A - C.
Do zakładów łączonych odnoszą się te same zasady, każda komibinacja zostaje rozliczonoa osobno.
Przykład 2: 1 £ Z. kombinacyjny potrójny A- B - C, przy czym C to non-runner, zostanie rozliczony w następujący sposób:
A - B - C = obowiązuje jako A- B
A - C - B = obowiązuje jako A - B
B - A - C = obowiązuje jako B - A
B - C - A = obowiązuje jako B - A
C - A - B = obowiązuje jako A - B
C - B - A = obowiązuje jako B - A
Jeśli w zakładzie potrójnym wystąpią 2 konie non-runner, zakład zostanie rozliczony jako pojedynczy z kursem SP na pozostały typ.

11. Zakład doubly engaged: Zakład wniesiony online na konia biorącego udział w kilku gonitwach będzie obowiązywał, tylko jeśli koń pobiegnie w wyścigu wyświetlonym na naszej stronie.
a.) W przypadku zakładów wniesionych przez telebetting, jeśli istnieje zainteresowanie określonym wyścigiem, zakłady na niego pozostaną ważne; jeśli jednak wytypowany koń pobiegnie w innym wyścigu, zakłady będą nieważne. Jeśli nie ma zainteresowania określonym wyścigiem, w momencie potwierdzenia zakładu przez operatora na określony wyścig, użytkownik sam ma obowiązek, aby uzyskać informację nt. gonitwy. W przeciwnym wypadku zakład będzie obowiązywał na podany wyścig.

12. Konie rezerwowe: Jeśli w ostatecznym zgłoszeniu na wyścig znajdują się konie rezerwowe, w ofercie zamieścimy kurs EP na wszystkie zgłoszone konie, w tym także rezerwowe.
a.) Jeśli zgłoszony startujący zostanie ogłoszony jako non-runner, zakład zostanie zmieniony. We wszystkich zakładach wniesionych przed tym ogłoszeniem znajdzie zastosowanie potrącenie wg Zasady 4, dopóki wygrana z non-runner oznacza zastosowanie odliczenia z Zasady 4. Odliczenie zgodnie z Zasadą 4 znajdą zastosowanie we wszystkich zakładach wniesionych przed ogłoszeniem konia non-runner, nawet jeśli non-runner był jednym z koni rezerwowych.

13. Wyścigi międzynarodowe: Przyjmujemy zakłady na wyścigi konne rozgrywane na całym świecie. Zasady przyjmowania zakładów różnią się w zależności od kraju. Na ekranach przedstawiających zakłady online oraz w punktach przyjęć będą widoczne jednoznaczne informacje, jakie zasady znajdują zastosowanie. Ogólnie w międzynarodowych wyścigach konnych obowiązują następujące zasady:
a.) Zakłady z kursem EP Jeśli oferta na międzynarodowe gonitwy obejmuje zakłady z kursem EP, obowiązują wówczas standardowe warunki wnoszenia zakładów; w przypadku koni non-runner zastosowanie może znaleźć Zasada 4.
b.) Kursy ostateczne branży oraz kursy starting prices, SP Na wybrane międzynarodowe wyścigi oferowane są ostateczne kursy oraz kursy SP.

 • W zakładach, w których nie wkorzystano kursu show price ani kursu EP partypoker, wszystkie zakłady zostaną rozliczone z kursami SP branży.
 • Akceptowane są zakłady na nienazwanych faworytów.
 • Dostępny jest zakład Straight Forecast (SFC).
 • Dywidendy Tricast zostaną zwrócone przy wszystkich zakładach handicap z co najmniej 8 zgłoszonymi startującymi. Mogą także zostać zwrócone w wybranych wyścigach wysokiej rangi, które nie spełniają tych kryteriów.
 • Nie obowiązuje podwójny wynik.
 • Zastosowanie znajdują standardowe warunki wnoszenia zakładów
 • W przypadku koni non-runner, zastosowanie może mieć Zasada 4.

c.) Oferta z kursami show price i starting price: Na wybrane międzynarodowe wyścigi z oferty, w których brak jest kursów show branży oraz kursów SP, możemy także wprowadzić nasze własne kursy show oraz SP.

 • W zakładach, w których nie wykorzystano kursu show price ani naszego własnego kursu EP, wszystkie zakłady zostaną rozliczone z naszymi własnymi kursami SP.
 • Akceptowane są zakłady na nienazwanych faworytów.
 • Dostępny jest zakład Straight Forecast (SFC).
 • Nie obowiązuje podwójny wynik.
 • Zastosowanie znajdują standardowe warunki wnoszenia zakładów.
 • W przypadku koni non-runner, zastosowanie może mieć Zasada 4.

Zakłady Pari-Mutuel/Tote: Na wybrane międzynarodowe gonitwy użytkownicy mogą oddać swoje typy zgodnie z lokalnymi zasadami dot. zakładów PMU/Tote. W takim przypadku na kuponie należy jednoznacznie zaznaczyć wybór zakładu PMU/Tote. partypoker zastrzega sobie prawo, nie oferować zakładów na zwroty PMU/Tote.

 • Wszystkie zakłady zostaną rozliczone zgodnie z lokalnymi zasadami, także łączenie koni.
 • Każdy błędnie wniesiony zakład pari-mutuel na wyścig, w ramach którego nie oferujemy tego typu zakładów, zostanie uznany za nieważny.
 • Zakłady PMU nie są przyjmowane na nienazwanych faworytów. Jeśli zostały błędnie przyjęte, tacy startujący zostaną uznani za non-runners.
 • Nie obowiązuje podwójny wynik.

Zakłady na pojedynek: Wybór zakładów na pojedynek między dwoma końmi, w tym samym wyścigu, oznacza zastosowanie następujących zasad:

 • Zakład na pojedynek to wybór mocniejszego startującego przy uwzględnieniu specyficznych warunków, jakie zostały ogłoszone. Jeśli nie jest oferowany remis, zastosowanie ma zasada dead heat (np. zakład na pojedynek z handicapem).
 • Aby zakład był ważny, jeden z dwóch wytypowanych koni musi ukończyć bieg; w przeciwnym wypadku zakład jest nieważny.
 • Aby zakład był ważny, obydwa konie muszą wystartować w gonitwie; w przeciwnym wypadku zakład na pojedynek jest nieważny.
 • Pojedyncze i łączone.

14. Zakłady na łączną odległość do zwycięzcy: Wytypowanie całkowitej odległości do zwycięzcy (różnica między koniem z pierwszego i drugiego miejsca) każdej gonitwy w określonym mityngu.
Przykład: łączna odległość do zwycięzcy jest sumą odległośći pierwszego konia do drugiego we wszystkich gonitwach z nowego rynku danego dnia.
6 gonitw wygranych 3 długościami, 1 długością, ½ długości, 6 długościami, 2 długościami i 1 długością oznaczałyby łączną sumę 13½ długości.
Zakład zostanie pokazany w trzech przedziałach.

Przykład: nowy rynek na Sumę odległości do zwycięzcy:
Poniżej x długość 13/8
Pomiędzy x i y długościami 6/4
Powyżej y długości 15/8
W wyścigach przy wygranej poniżej jednej długości, obowiązują następujące zasady:
Dead Heat = 0 długości
Nos = 0,05 długości
Krótki łeb = 0,1 długości
Łeb = 0,2 długości
Szyja = 0,3 długości
½ długości = 0,5 długości
¾ długości = 0,75 długości

a.) Maksymalna odległość do zwycięzcy w wyścigu National Hunt wynosi 30 długości (łącznie z wyścigiem National Hunt Flat). Maksymalna odległość do zwycięzcy w wyścigach zderzaków to 12 długości. Jeśli tylko jeden koń zakończy bieg, przyznana zostaje maks. odległość dla tego typu wyścigu. W przypadku walkowera, odległość wynosi 5 długości z wyścigu zderzaków i 12 długości w National Hunt (łącznie z National Hunt Flat race).
b.) Jeśli w ramach mityngu jedna lub dwie gonitwy zostały odwołane lub unieważnione, zakłady zostaną rozliczone z domyślną odlegością, wykorzystywaną w odwołanych lub unieważnionych gonitwach: 2 długości w wyścigu zderzaków i 6 długości w National Hunt (także National Hunt Flat). Jeśli w ramach mityngu co najmniej trzy gonitwy zostały odwołane lub unieważnione, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wygrana na przedziały w zakładzie została już określona. W takim wypadku wszystkie zakłady pozostają ważne.
c.) Koń, który w wyniku pojechania błędnym torem lub niesienia niewłaściwej wagi zostanie zdyskwalifikowany, przy wyliczaniu odległości do zwycięzcy nie będzie brany pod uwagę. W przypadku takiej gonitwy odległość do zwycięzcy zostanie rozliczona na podstawie oficjalnie ogłoszonej odległości pomiędzy dwoma pierwszymi końmi, jakie minęły celownik, pobiegły właściwym torem i niosły odpowiednią wagę. Zasadą tą objęte są tylko wyścigi rozgrywane w ramach regulanie odbywających się gonitw, ale nie wyścigi charytatywne czy inne gonitwy rozgrywane nie w ramach Przepisów Wyścigów Konnych.

15. Zakłady specjalne na odległość do zwycięzcy: W tym rynku my stawiamy na konia, który wygra określony wyścig, a gracz masz możliwość wniesienia zakładu na to, czy koń ten wygra gonitwę większą lub mniejszą liczbą długości czy też nie. W przypadku tego rodzaju zakładu obowiązują następujące zasady:

 • wszystkie zakłady przegrywają, jeśli wytypowany koń nie wygra wyścigu. Jeśli jednak wytypowany koń jest non-runner, wszystkie zakłady będą nieważne, chyba że był to zakład ante-post na gonitwę opierającą się na all-in lub nie;
 • jeśli w wyścigu nie ma innych koni non-runner, zastosowanie może znaleźć Zasada 4 dla kursów na wygraną powyżej oraz poniżej określonej liczby długości;
 • wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie pierwszego konia mijającego celownik. Jeśli jednak jeden z dwóch pierwszych koni na mecie pojechał nieprawidłowym torem lub niósł nieprawidłową wagę, zwycięzcą zostanie ogłoszony koń, który jako pierwszy minie metę biegnąc po prawidłowym torze. Zwycięska odległość zostanie wzięta od pierwszego konia, jaki ukończy bieg w zgodny z przepisami sposób do drugiego konia, który również ukończył bieg w prawidłowy sposób.
 • Obowiązuje zasada „dead heat”. Jeśli wyznaczony koń ukończy gonitwę ex aequo z innym startującym, wówczas zakłady na wytypowanego konia, że ukończy gonitwę poniżej określonej odległości, zostaną rozliczone jako zwycięskie z połową stawki wyjściowej.

Zwycięski koń i odległość: Należy wytypować zarówno zwycięzcę wyścigu jak i prawidłową odległość do zwycięzcy spośród uczestników gonitwy oraz określonych odległości (oferowane odległości mogą się zmienić w zależności od rodzaju wyścigu).
W przypadku koni non-runner obowiązuje Zasada 4 na potrącenia, w oparciu o kurs na tego startującego w momencie wniesienia zakładu. Możliwe są tylko zakłady proste. Obowiązuje zasada miejsc ex aequo.

16. Zakład Forecast: Zakłady Forecast są przyjmowane tylko w wyścigach z przynajmniej trzema uczestnikami. W przypadku tego rodzaju zakładu obowiązują następujące zasady:
a.) W zakładzie "straight forecast" należy wytypować 2 startujących, którzy zajmą 1. i 2. miejsce we właściwej kolejności w określonym wyścigu.
b.) W zakładzie "reversed forecast" należy wytypować 2 startujących, którzy zajmą 1. i 2. miejsce w dowolnej kolejności w określonym wyścigu.
c.) w zakładzie "combination forecast" należy wytypować co najmniej 3 startujących, spośród których jeden zajmie 1. miejsce, a inny 2. miejsce.
d.) Zakłady forecast typu "straight", "reversed" i "combination" są dostępne zarówno na wyścigi konne, jak i chartów, zakładając że w jednej gonitwie bierze udział co najmniej 3 uczestników.
e.) Załady forecast zostają rozliczone zgodnie z dywidendami Forecast branży, poza poniższymi sytuacjami:
f.) Jeśli zakład "straight forecast" jest przyjmowany na wyścig, w którym nie ogłoszono dywidendy, zakład zostanie rozliczony jako wygrany zakład pojedynczy na pierwszy wymieniony typ
g.) Jeśli w zakładzie Forecast zostanie wybrany koń non-runner, zostanie on rozliczony jako pojedynczy z kursem SP na pozostały wybór. Jeśli w zakładzie "Combination Forecast" zostanie wytypowany non-runner, wszystkie zakłady z non-runner zostaną rozliczone jako pojedyncze.
h.) Możliwe jest wniesienie zakładów forecast pojedynczych i podwójnych jako straight, reversed lub combination.
i.) W przypdku wyścigów, które ukończy tylko jeden koń, zakłady forecast z poprawnie wytypowanym zwycięzcą zostaną wypłacone jako zakład pojedynczy z kursem SP. Wszytkie inne zakłady forecast będą przegrane.
j.) Nie jest dopuszczalne wnoszenie zakładów forecast online na 'nienazwanych faworytów'.

17. Zakłady tricast: W zakładzie tricast oddaje się swoje typy na 1., 2. i 3. miejsce we właściwej kolejności w określonym wyścigu. Załady tricast zostają rozliczone zgodnie z odpowiednimi dywidendami branży, poza poniższymi sytuacjami.
a.) Zakłady tricast na wyścigi konne są przyjmowane na wszystkie gotnitwy z handicapem, Nursery oraz Rated Stakes Handicap, do udziału w których zgłoszonych jest co najmniej ośmiu startujących, a faktycznie ściga się co najmniej sześciu. Zakłady tricast dostępne są także na ogłoszone wyścigi poza naszymi kompletnymi usługami.
b.) Jeśli zakład tricast jest przyjmowany na gonitwy, w których startuje mniej niż 6 koni zostanie rozliczony jako Straight Forecast na typy koni kończących wyścig na 1. i 2. miejscu, a typ na 3. miejsce nie będzie wzięty pod uwagę.
c.) Jeśli na wyścig, na jaki nie została zgłoszona dywidenda zotał przyjęty zakład tricast, zostanie rozliczony jako Straight Forecast na typy oddane na 1. i 2. miejsce. Do celów rozliczeniowych zakładu 3. miejsce nie zostaje uwzględnione. Jeśli zakład jest typu Combination Tricast, każdy Tricast z kombinacji zostanie rozliczony jako Straight Forecast, przy czym 3. typ nie zostanie uwzględniony w celach rozliczeniowych.
d.) Jeśli wytypowany został jeden non-runner, zakład tricast zostanie rozliczony jako Straight Forecast na 2 pozostałe typy.
e.) Jeśli wytypowano dwóch non-runner w zakładzie tricast, zakłąd zostanie rozliczony jako pojedynczy z kursem SP na pozostałe typy.
f.) W wyścigach, które ukończą mniej niż trzy konie, zakłady tricast zostaną rozliczone w sposób następujący:
g.) Jeśli do mety dobiegną tylko 2 konie, zakłady tricast z typami na 1. i 2. miejsce w poprawnej kolejności zostaną wypłacone jako wygrane forecast. Wszytkie inne zakłady tricast będą przegrane.
h.) W przypdku wyścigów, które ukończy tylko jeden koń, zakłady tricast z poprawnie wytypowanym zwycięzcą zostaną wypłacone jako zakład pojedynczy z kursem SP. Wszytkie inne zakłady tricast będą przegrane.
Nie jest dopuszczalne wnoszenie zakładów tricast na 'nienazwanych faworytów'.
j.) Jeśli wytypowany koń będzie ogłoszony non-runner. Zakład pojedynczy
k.) Jeśli masz non-runner, zakład zostanie unieważniony, a stawka zwrócona. Prosimy pamiętać, że reguła ta nie odnosi się do sytuacji, jeśli zakład został wnisiony zgodnie z zasadami Ante Post. W takim przypadku zakład zostanie rozliczony jako przegrany.

18. Wskaźnik faworytów: Rynek 'Wskaźnik faworytów' odnosi się do sumy osiągnięć faworytów w czasie mityngu. System punktacji jest następujący:

 • Zwycięstwo = 25 pkt.
 • 2. miejsce = 10 pkt.
 • 3. miejsce = 5 pkt.

W przypadku połączonych faworytów lub współfaworytów, faworytem zostanie uznany koń z najniższym numerem wózka. Jeśli kurs SP nie został zwrócony, faworytem będzie koń z najniższym kursem jaki został opublikowany w Racing Post.
Jeśli dla dowolnego miejsca obowiązuje zasada dead heat, punkty startujących zostaną dodane i po równo podzielone na liczbę miejsc. Wszystkie zakłady zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym wynikiem.
Jeśli w ramach mityngu co najmniej trzy gonitwy zostały odwołane lub unieważnione, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wygrana w zakładzie została już określona. W takim wypadku wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli tylko 1 lub 2 gonitwy zostaną odwoładne albo unieważnione, zakłady zostaną roliczone z domyślną wartością 10 pkt., jaka będzie wykorzystana w każdym odwołanym lub unieważnionym wyścigu. W przypadku wygranej walkowerem, zakłady zostaną rozliczone z domyślną wartością 10 pkt., jaka zostanie wykorzystana w danym wyścigu.
Jeśli faworyt zostanie wycofany na starcie gonitwy i żaden nowy rynek nie zostanie utworzony, punkty zostaną przyznane w zależności od kursu na faworyta w momencie wycofania:

 • Even money lub mniej = 15 pkt.
 • 11/10 do 9/2 = 10 pkt.
 • 5/1 lub więcej = 5 pkt.

Jeśli faworyt wystartuje, ale nie dokończy gonitwy, nie zostaną przyznane żadne punkty.

19. Zakłady specjalne na wyścigi konne: Nasza oferta obejmuje różnego rodzaju zakłady specjalne.
a.) Top dżokej/trener/właściciel: W przypadku remisu w celu rozdzielenia typów zostaną zastosowane zasady organu zarządczego. Przykład: w zakładzie Top dżokej, jeśli 2 typy mają po tyle samo zwycięstw, to typ, który częściej ukończył gonitwy na 2. miejscu będzie zwycięski lub ponownie zremisuje, w określeniu zwycięzcy decydująca będzie liczba zajętych 3. miejsc.
b.) Top 'Festiwal/Mityng' Dżokej/Trener: W przypadku remisu w celu rozdzielenia typów zostaną zastosowane zasady organu zarządczego. Przykład: w zakładzie Top dżokej, jeśli 2 typy mają po tyle samo zwycięstw, to typ, który częściej ukończył gonitwy na 2. miejscu będzie zwycięski lub ponownie zremisuje, w określeniu zwycięzcy decydująca będzie liczba zajętych 3. miejsc.
c.) Zakłady na punkty: W przypadku niektórych zakładów wykorzystanie znajduje system punktowy. W takich przypadkach za zwycięstwo przyznanych zostaje 5 pkt., za 2. miejsce - 3 pkt. i za 3. miejsce - 1 pkt.
d.) Zakłady specjalne na dżokeja: Zakłady specjalne na dżokeja zostają przyjęte pod warunkiem, że w momencie potwierdzenia zakładu w ramach danego rynku możliwa jest wygrana.
Jeśli późniejsze współczynniki, zdarzenie lub zmiana okoliczności wpłynął w taki sposób na wygraną, że nie będzie możliwa, zakłady specjalne na dżokeja będą przegrane.
Dany dżokej musi wziąć udział w co najmniej jednej gonitwie w ramach mityngu. W przeciwnym razie zakłady są przegrane.
Wygrane walkowerem nie są uzględniane w zakładzie na sumę zwycięstw dżokeja.

20. Późne zakłady: Wszytkie zakłady wniesione po oficjalnym zamknięciu przyjmowań typów zostaną unieważnione, chyba że oferowane są zakłady na żywo. Wyjątki to: We wszystkich wyścigach bez zakładów na żywo zastosowanie znajduje zasada akceptacji okresu 3 sekund. Oznacza to, że zakłady będą przyjmowane maksymalnie 3 sek. po oficjalnym zamknięciu przyjęć. Zakłady wniesione po tym czasie zostaną unieważnione, bez względu na to, czy zakład wygrał czy przegrał.

21. Liczba zwycięstw dżokeja w określonej imprezie: Liczba gonitw, jakie dżokej wygra w określonym mityngu.
a.) Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
b.) Dżokej, który jako pierwszy minie celownik nie jest brany pod uwagę w zakładach na ten rynek.
c.) Wyścigi o charakterze charytatywnym oraz wyścigi koni arabskich nie zostają uwzględnione przy zakładach na ten rynek.
d.) Jeśli nazwany dżokej nie weźmie udziału w co najmniej jednej gonitwie w danym mityngu, zakłady na ten rynek zostaną unieważnione.
e.) Jeśli nazwany dżokej nie weźmie udziału w tylu biegach, do ilu był zgłoszony, zakłady na ten rynek pozostaną ważne.
f.) Jeśli nazwany dżokej wygra ex aequo, zostanie przyznana wygrana z zakładów na ten rynek.
g.) Jeśli nazwany dżokej wygra walkowerem, wyścig nie zostanie uwzględniony w tym rynku.
h.) Jeśli w ramach wybranej imprezy jedna lub dwie gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, zakłady na ten rynek pozostaną ważne.
i.) Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, zakłady na ten rynek zostaną unieważnione, chyba że w ramach tego rynku został ustalony wygrywający typ. 
j.) Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione oraz w ramach tego rynku został ustalony wygrywający typ, zakłady wniesionen na ten typ w ramach tego rynku już wygrały i zostaną rozliczone jako zwycięskie.
k.) Liczą się tylko konie wyszczególnione w porannej karcie wyścigów, jako te, których dosiądzie nazwany dżokej, np. każdy dodatkowy 'zapasowy' koń, którego mógłby dosiąść dżokej nie jest brany pod uwagę.

22. Liczba zwycięstw nazwanego trenera w określonej imprezie: Liczba zwycięstw, jakie trener odniesie w określonym mityngu.
a.) Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
b.) Dżokej, który jako pierwszy minie celownik nie jest brany pod uwagę w zakładach na ten rynek.
c.) Wyścigi o charakterze charytatywnym oraz wyścigi koni arabskich nie zostają uwzględnione przy zakładach na ten rynek.
d.) Jeśli nazwany trener nie wystawi co najmniej jednego konia w danym mityngu, zakłady na ten rynek zostana unieważnione.
e.) Jeśli nazwany trener nie wystawi tyle koni, ile było zgłoszonych, zakłady na ten rynek pozostaną ważne.
f.) Jeśli nazwany trener wygra ex aequo, zostanie przyznana wygrana z zakładów na ten rynek.
g.) Jeśli nazwany trener wystawi konia, który wygra walkowerem bieg taki nie zostanie wzięty pod uwagę w ramach tego rynku.
h.) Jeśli w ramach wybranej imprezy jedna lub dwie gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, zakłady na ten rynek pozostaną ważne.
i.) Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, zakłady na ten rynek zostaną unieważnione, chyba że w ramach tego rynku został ustalony wygrywający typ. 
j.) Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione oraz w ramach tego rynku został ustalony wygrywający typ, zakłady wniesionen na ten typ w ramach tego rynku już wygrały i zostaną rozliczone jako zwycięskie.

23. Ilu faworytów z kursem SP wygra w każdym poszczególnym mityngu: Liczba faworytów, którzy wygrają w określonym mityngu. 
a.) W celach rozliczeniowych zakładów w przypadku połączonych faworytów lub współfaworytów, za faworyta zostanie obrany ten z najniższym numerem karty wyścigów. Jeśli jednym z wygranych ex aequo był faworyt, przysługuje za niego połowa wygranej.
b.) Jeśli jeden z faworytów zostanie wycofany i żaden nowy rynek nie zostanie utworzony, faworytem będzie drugi faworyt z najniższym numerem karty wyścigów.
c.) W sytuacji przerwania wyścigu postawione zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został ustalony bez ich udziału. 
d.) Koń, który jako pierwszy minie celownik nie jest brany pod uwagę w zakładach na ten rynek.
e.) Usługa dostępna w przypadku pojedynczych spotkań lub połączenia kilku spotkań.
f.) Walkower nie liczy się jako wygrana faworyta.

24. Wszyscy faworyci z kursem SP, którzy zajmą 1. lub 2. miejsce w każdym poszczególnym mityngu. Zakład dotyczy wszystkich faworytów z kursem SP, którzy zajmą 1. lub 2. miejsce w określonym mityngu. 
a.) W celach rozliczeniowych zakładów w przypadku połączonych faworytów lub współfaworytów, za faworyta zostanie obrany ten z najniższym numerem karty wyścigów.
b.) Jeśli jeden z faworytów zostanie wycofany i żaden nowy rynek nie zostanie utworzony, faworytem będzie drugi faworyt z najniższym numerem karty wyścigów.
c.) Jeśli mityng zostanie odwołany, zakłady zostaną unieważnione, chyba że określona liczba faworytów uplasowała się na 1. lub 2. miejscu. 
d.) Zastosowanie znajdują warunki dotyczące kursów SP na 1. lub 2. miejsce.
e.) Koń, który jako pierwszy minie celownik nie jest brany pod uwagę w zakładach na ten rynek.
f.) Usługa dostępna w przypadku pojedynczych spotkań lub połączenia kilku spotkań.

25. Zakłady specjalne na odległość do zwycięzcy określonego konia: Nazwany koń wygra wyścig z wytypowaną odległością. 
a.) Wszystkie zakłady przegrywają, jeśli wytypowany koń nie wygra wyścigu. Jeśli jednak wytypowany koń jest non-runner, wszystkie zakłady będą nieważne, chyba że był to zakład ante-post na gonitwę opierającą się na all-in lub nie. 
b.) Jeśli w wyścigu biorą udział inne konie non-runner, przy wygranych zarówno za zwycięstwo powyżej oraz poniżej określonej liczby długości zastosowanie może znaleźć Zasada 4 nt. potrąceń.
c.) Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie pierwszego konia, który minie celownik. Jeśli jednak jeden z dwóch pierwszych koni na mecie pojechał nieprawidłowym torem lub niósł nieprawidłową wagę, zwycięzcą zostanie ogłoszony koń, który jako pierwszy minie metę biegnąc po prawidłowym torze. Odległość do zwycięzcy zostanie wzięta od pierwszego konia, jaki ukończy bieg w zgodny z przepisami sposób do drugiego konia, który również ukończył bieg w prawidłowy sposób. 
b.) Zastosowanie znajduje zasada dead heat. Jeśli wyznaczony koń ukończy gonitwę ex aequo z innym startującym, wówczas zakłady na wytypowanego konia, że ukończy gonitwę poniżej określonej odległości, zostaną rozliczone jako zwycięskie z połową stawki wyjściowej.

26. Zwycięstwo konia w wyścigu ante-post w dniu dzisiejszym oraz przyszłości: Kurs jest na konia, który odniesie zwycięstwo w wyścigu w dniu dzisiejszym oraz określonym wyścigu w przyszłości. 
a.) Wszystkie zakłady będą przegrane, jeśli wytypowany koń nie wygra obydwu wybranych wyścigów.
b.) W przypadku jeśli koń w dniu wyścigu zostanie określony jako non-runner, zakłady zostaną przywrócone do kursu zakładu pojedynczego ante-post na obstawiony wyścig ante-post (kurs w momencie wniesienia zakładu). 
c.) Jeśli koń w wyścigu ante-post zostanie określony jako non-runner, zakłady są przegrane.
d.) Zastosowanie znajduje zasada dead heat. Jeśli wytypowany koń ukończy gonitwę ex aequo z innym startującym, wówczas zakłady na wytypowanego konia, że wygra gonitwę, zostaną rozliczone jako zwycięskie z połową stawki wyjściowej.
e.) Jeśli gonitwa w dniu rozgrywania zostanie odwołana / przełożona, zakłady zostaną przywrócone do kursu zakładu pojedynczego ante-post na wybrany wyścig ante-post (kurs w momencie wniesienia zakładu).
f.) Jeśli wyścig ante-post zostanie odwołany i nie rozegrany, zakłady zostaną przywrócone do kursu zakładu pojedynczego dnia wyścigu na wytypowany wyścig (kurs w momencie wniesienia zakładu).
g.) Jeśli wyścig ante-post zostanie przełożony i odbędzie się na tym samym torze w późniejszym czasie, wszystkie zakłady ante-post pozostaną ważne. 

27. Łączna długość do zwycięzcy w wybranym mityngu: Suma długości do zwycięzcy w określonej imprezie. 
a.) Zakłady zostaną wniesione na sumę odległości do zwyięzcy z jednego wyścigu; jeśli odległość do zwycięzcy wynosi poniżej jednej długości, zastosowanie znajdują następujące wartości:
Nos = 0,05, krótki łeb = 0,1, łeb = 0,2, 1/4 długości = 0,25, szyja = 0,3, połowa długości = 0,5 i 3/4 długości = 0,75
b.) Maks. odległość w dowolnym wyścigu wynosi 12 długości w wyścigach płaskich oraz 30 długości w wyścigach National Hunt, które obejmują także wyścigi National Hunt flat race.
c.) w przypadku walkowera obowiązują następujące odległości:

 • 30 długości dla wyścigów National Hunt, łącznie z wyścigami National Hunt flat race. 
 • 12 długości dla wyścigów płaskich. 
e.) Jeśli tylko jeden koń ukończy bieg, obowiązują następujące odleglości:
 • 30 długości dla wyścigów National Hunt, łącznie z wyścigami National Hunt flat race.
 • 12 długości dla wyścigów płaskich.
f.) Wszystkie zakłady na odległość zostaną rozliczone w oparciu o odległość zarejestrowaną w momencie, kiedy pierwszy koń minął celownik. Jeśli jednak koń pojechał nieprawidłowym torem, fakt ten nie zostanie wzięty pod uwagę w zakładach na odległość. Wówczas łączna odległość do zwycięzcy będzie tą, jaka powstała pomiędzy dwoma pierwszymi końmi, jakie minęły celownik i pobiegły właściwym torem;
g.) Jeśli w ramach mityngu zostały odwołane lub unieważnione co najmniej trzy gonitwy, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że suma przewagi do zwycięzcy dla tego rynku została już ustalona - w takim przypadku WSZYSTKIE zakłady obowiązują (wygrane i przegrane).
h.) Jeśli jedna lub dwie gonitwy zostały odwołane lub unieważnione, zakłady zostaną rozliczone z domyślną odległością, wykorzystywaną w odwołanych lub unieważnionych gonitwach: 6 długości w wyścigach Nation Hunt, łącznie z National Hunt Flat race oraz 2 długości w wyścigach płaskich.

28. Gonitwa z najdłuższą odległością do zwycięzcy imprezy: Największa odległość indywidualnego startującego wyścigu
a.) jeśli odległość do zwycięzcy wynosi mniej niż jedną długość, zostaną wykorzystane następujące wartości: Nos = 0,05, krótki łeb = 0,1, łeb = 0,2, 1/4 długości = 0,25, szyja = 0,3, połowa długości = 0,5 i 3/4 długości = 0,75
b.) Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
c.) Oficjalnie ogłoszona odległość do zwycięzcy to odległość, jaka powstanie pomiędzy pierwszym koniem, który minął celownik, ukończył wyścig biegnąc po właściwym torze oraz niósł prawidłowy ciężar.
d.) Jeśli tylko jeden koń ukończy bieg, obowiązują następujące odległości:

 • 30 długości dla wyścigów National Hunt, łącznie z wyścigami National Hunt flat race. 
 • 12 długości dla wyścigów płaskich. 
e.) Jeśli w wyścigu z najdłuższą odległością do zwycięzcy dojdzie do remisu, stawka zostanie równo podzielona na liczbę gonitw, jakich dotyczył remis.
Wyścigi o charakterze charytatywnym oraz wyścigi koni arabskich nie zostają uwzględnione przy zakładach na ten rynek.
g.) Jeśli wyścig został odwołany, unieważniony lub wygrany walkowerem, zakłady wnisione na ten wyścig w tym rynku będą nieważne, a do zakładów wniesionych na inne typy w ramach tego rynku może odnosić się Zasada 4 dot. potrąceń.
h.) Jeśli w ramach wybranej imprezy jedna lub dwie gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, zakłady na ten rynek pozostaną ważne.
i.) Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, zakłady na ten rynek zostaną unieważnione.

29. Wyścig z najkrótszą odległością do zwycięzcy imprezy: Bieg z najkrótszą odległością do zwycięzcy
a.) jeśli odległość do zwycięzcy jest niższa aniżeli jedna długość, zastosowanie znajdują następujące wartości:
Nos = 0,05, krótki łeb = 0,1, łeb = 0,2, 1/4 długości = 0,25, szyja = 0,3, połowa długości = 0,5 i 3/4 długości = 0,75
b.) Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
c.) Oficjalnie ogłoszona odległość do zwycięzcy to odległość, jaka powstanie pomiędzy pierwszym koniem, który minął celownik, ukończył wyścig biegnąc po właściwym torze oraz niósł prawidłowy ciężar.
e.) Jeśli tylko jeden koń ukończy bieg, obowiązują następujące odleglości:

 • 30 długości dla wyścigów National Hunt, łącznie z wyścigami National Hunt flat race. 
 • 12 długości dla wyścigów płaskich. 
e.) Jeśli w wyścigu z najkrótszą odległością do zwycięzcy dojdzie do remisu, stawka zostanie równo podzielona na liczbę gonitw, jakich dotyczył remis.
Wyścigi o charakterze charytatywnym oraz wyścigi koni arabskich nie zostają uwzględnione przy zakładach na ten rynek.
g.) Jeśli wyścig został odwołany, unieważniony lub wygrany walkowerem, zakłady wnisione na ten wyścig w tym rynku będą nieważne, a do zakładów wniesionych na inne typy w ramach tego rynku może odnosić się Zasada 4 dot. potrąceń.
h.) Jeśli w ramach wybranej imprezy jedna lub dwie gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, zakłady na ten rynek pozostaną ważne.
i.) Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, zakłady na ten rynek zostaną unieważnione.

30. Każdy bieg w ramach mityngu będzie wygrany przy ponad X długościach: Bieg z najkrótszą odległością do zwycięzcy
a.) jeśli odległość do zwycięzcy jest niższa aniżeli jedna długość, zastosowanie znajdują następujące wartości:
Nos = 0,05, krótki łeb = 0,1, łeb = 0,2, 1/4 długości = 0,25, szyja = 0,3, połowa długości = 0,5 i 3/4 długości = 0,75
b.) Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
c.) Oficjalnie ogłoszona odległość do zwycięzcy to odległość, jaka powstanie pomiędzy pierwszym koniem, który minął celownik, ukończył wyścig biegnąc po właściwym torze oraz niósł prawidłowy ciężar.
d.) Jeśli tylko jeden koń ukończy bieg, obowiązują następujące odległości:

 • 30 długości dla wyścigów National Hunt, łącznie z wyścigami National Hunt flat race. 
 • 12 długości dla wyścigów płaskich. 
e.) Jeśli wyścig zostanie odwołany, unieważniony lub w następstiwe wygrany walkowerem, zakady postawione na ten rynek są nieważne.

31. Czy w każdym mityngu odbędzie się bieg, w którym odległość do zwycięzcy będzie ex aequo, nos lub krótki łeb: W każdym wybranym mityngu dojdzie do odległości ex aequo, nosa lub krótkiego łba.
a.) Zastosowanie znajdą następujące wartości: Dead heat = 0, Nos = 0,05, krótki łeb = 0,1, łeb = 0,2, 1/4 długości = 0,25, szyja = 0,3, połowa długości = 0,5 i 3/4 długości = 0,75
b.) Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
c.) Oficjalnie ogłoszona odległość do zwycięzcy to odległość, jaka powstanie pomiędzy pierwszym koniem, który minął celownik, ukończył wyścig biegnąc po właściwym torze oraz niósł prawidłowy ciężar. 
d.) Wyścigi o charakterze charytatywnym oraz wyścigi koni arabskich nie zostają uwzględnione przy zakładach na ten rynek.
e.) Jeśli wyścig zostanie odwołany, unieważniony lub w następstiwe wygrany walkowerem, zakady postawione na ten rynek pozostają ważne.

32. Czy danego dnia odbędzie się gonitwa, w której odległość do zwycięzcy będzie rozliczona jako dead heat, nos lub krótki łeb: Co najmniej w jednej gonitwie w dowonym mityngu zostanie odnotowana odległość dead heat, nos lub krótki łeb
a.) Zastosowanie znajdą następujące wartości: Dead heat = 0, Nos = 0,05, krótki łeb = 0,1, łeb = 0,2, 1/4 długości = 0,25, szyja = 0,3, połowa długości = 0,5 i 3/4 długości = 0,75
b.) Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
c.) Oficjalnie ogłoszona odległość do zwycięzcy to odległość, jaka powstanie pomiędzy pierwszym koniem, który minął celownik, ukończył wyścig biegnąc po właściwym torze oraz niósł prawidłowy ciężar.
d.) Wyścigi o charakterze charytatywnym oraz wyścigi koni arabskich nie zostają uwzględnione przy zakładach na ten rynek.
e.) Jeśli wyścig zostanie odwołany, unieważniony lub w następstiwe wygrany walkowerem, zakady postawione na ten rynek pozostaną ważne.

33. Zakłady specjalne na wyścigi konne z handicapem: W wybranych wyścigach będzie dostępna oferta ze specjalnymi zakładami na odległość z handicapem. Rynek handicap opiera się na pomyśle, żeby każdy koń mógł polepszyć swój końcowy wynik uzyskany w faktycznym wyścigu o odległość, jaka im została przydzielona w handicapie. Wyniki rynku z handicapem jest wyniekim końcowym, który powstał po dodaniu handicapów na poszczególne konie do końcowych wyników w zawodach. Jeśli koń znajdzie się na liście sędziego startowego, ale z obojętnie jakiego powodu nie ukończy biegu, rynek taki będzie przegrany. Jeśli koń zostanie określony jako non runner przed wyścigiem, zastosowanie może znaleźć Zasada 4 i koń nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu końcowego wyniku, przy czym handicapy na odległości innych koni nie są tą sytuacją dotknięte. Zastosowanie ma zasada dead heat. Zakład zostanie rozliczony na podstawie wyniku 'Pierwszy koń, który minął celownik' i późniejsze zmiany nie mają wpływu na ten rynek*. (*Jeśli koń niósł nieprawidłową wagę lub pobiegł nieprawidłowym torem, zostanie określony w rynku jako przegrany i pominięty przy rozliczliczaniu zakładu).

Przykład:
Na wyścigi Middle Park Stakes 2018 oferowaliśmy następujące handicapy:

Handicap na odległość konia
Ten Sovereigns Scratch (0 długości)
Jash +1,5 długości
Emaraaty Ana +2,5 długości
Rumble In The Jungle +2,5 długości
Legends Of War +3,5 długości
Rumble In The Jungle +4 długości
Marie's Diamond +6 długości
Space Traveller +6 długości

 

M-ce Koń Odległość do zwycięzcy
1 Ten Sovereigns 0
2 Jash 0,5 długości
3 Rumble In The Jungle 4 długości
4 Marie's Diamond 4,5 długości
5 Emaraaty Ana 5,25 długości
6 Legends Of War 6,75 długości
7 Sergei Prokofiev 7,25 długości
8 Space Traveller 7,5 długości

Przykład: Jash ukończył wyścig 0,5 długości za zwycięzcą i miał handicap +1,5 długości, co oznacza, że jego końcowy wynik z handicapem wyniósłby 0,5 – 1,5 = -1 długość.

Zwycięzcą zakładu z handicapem jest koń z najniższym wynikiem z handicapem, a w naszym przykładzie Marie's Diamond. (Prosimy pamiętać, że w tym zakładzie zastosowanie ma zasada ex aequo, która w naszym przykładzie była oferowana na 3. miejsce, DH).
M-ce Koń Końcowy wynik z handicapem
1 Marie's Diamond -1,5 długości
2 Jash -1 długość
3DH Ten Sovereigns 0 długości
3DH Rumble In The Jungle 0 długości
5 Space Traveller +1,5 długości
6 Emaraaty Ana +2,75 długości
7 Legends Of War +3,25 długości
8 Sergei Prokofiev +4,75 długości

34. Występ faworyta w mityngu na podstawie sumy punktów: Należy tytypować przedział wszystkich punktów przyznanych faworytowi w określonym mityngu. Punkty zostają przydzielone za miejsce, na którym faworyt ukończył każdy bieg stosując następujący system punktacji: 1. miejsce 25 pkt. | 2. miejsce 10 pkt. | 3. miejsce 5 pkt.
a.) Zakłady są przyjmowane na mityngi odbywające się w oparciu o zasady organizacji British Horseracing Authority (BHA) oraz Horse Racing Ireland (HRI) i zostają rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
b.) Zakłady są przyjmowane po wystawionym kursie specjalnym. Wszystkie kursy podlegają zmianom. Wniesione zakłady zostaną rozliczone po kursie obowiązującym w momencie potwierdzenia zakładu.
c.) Dżokej, który jako pierwszy minie celownik nie jest brany pod uwagę w zakładach na ten rynek.
d.) Wyścigi o charakterze charytatywnym oraz wyścigi koni arabskich nie zostają uwzględnione przy zakładach na ten rynek.
e.) Jeśli dowolna gonitwa w ramach wybranego mityngu zakończy się miejscem ex aequo, przyznane punkty zostaną równo podzielone między każdym miejscem, do jakiego się sytuacja odnosi. Przykład: jeśli miejsce ex aequo dotyczy faworyta, który zajął 1. czy 2. miejsce, przyznane punkty wyniosą 17,5 (połowa 25 punktów za 1. miejsce plus połowa 10 punktów za 2. miejsce).
f.) Jeśli w dowolnej gonitwie w wybranym mityngu udział weźmie tylko jeden koń (wygrana określana także jako walkower), do wszystkich zakładów wniesionych na ten rynek zostanie przyznanych 25 pkt.
g.) Jeśli połączeni faworyci lub współfaworyci zostaną wycofani w dowolnym biegu w ramach wybranego mityngu, faworytem zostanie koń z najniższym numerem karty wyścigów.
h.) Jeśli faworyt zostanie wycofany zanim znajdzie się na liście sędziego startowego, a żaden nowy rynek nie został utworzony, w zakładzie będzie się liczył drugi faworyt.
i.) Jeśli na pewien mityng oferowany jest rynek i w ramach tego mityngu jedna lub dwie gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, dla każdego zakładu wniesionego na ten rynek zostanie przyznana domyślna liczba w wys. 10 punktów za każdy odwołany lub unieważniony bieg.
j.) Jeśli co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione w ramach wybranego mityngu, na jaki oferowany był rynek, wszystkie zakłady wniesione na niego zostaną unieważnione, chyba że wygrywający typ w tym rynku został już ustalony.
Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione oraz w ramach tego rynku został ustalony wygrywający typ, zakłady wniesionen na ten typ w ramach tego rynku już wygrały i zostaną rozliczone jako zwycięskie. Zakłady oddane na inne typy w tym rynku zostają określone już jako przyegrane.
Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione oraz typ oddany w ramach tego rynku nie wygrał, zakłady wniesionen na ten typ zostaną unieważnione.
k.) Jeśli oferowany jest rynek na co najmniej dwa połączone mityngi, dla każdej odwołanej lub unieważnionej gonitywy zostanie dodana domyślna liczba wyn. 10 punktów.
l.) Zwrotny kurs partypoker SP jest nadrzędny wobec innych zgłoszonych kursów SP i faworyt zostanie określony na podstawie ostatecznie zaoferowanych kursów.
m.) Jeśli nie zostanie zwrócony kurs SP, faworyt zostanie określony na podstawie ostatecznie zaoferowanych kursów przekazanych przez naszego dostawcę usług.
n.) Poprawki w rozliczeniu zakładów nie zostaną dokonane w skorygowanych wynikach ani rozstrzygnięciach dokonanych przez organy zarządcze po ważeniu, kiedy oficjalne wyniki zostaną ogłoszone.

35. Zasady dot. rynku na łączny kurs SP na zwycięzcę mityngu: Należy wytypować przedział zawierający sumę połączonych kursów SP (starting price) na zwycięskie konie w określonym mityngu. Połączony kurs SP zostanie wyliczony przez przyznanie punktów do kursu SP na każdego zwycięskiego konia. Przykład: 1/2 = 0,50 pkt. | 10/11 = 0,91 pkt. | Evs = 1,00 pkt. | 6/4 = 1,50 pkt. | 15/8 = 1,88 pkt. | 2/1 = 2 pkt. | 5/2 = 2,50 pkt. | 5/1 = 5,00 pkt. | 10/1 = 10,00 pkt. | 25/1 = 25,00 pkt.
a.) Zakłady zostają przyjęte na wyścigi konne rozgrywane zgodnie z zasadami organizacji British Horseracing Authority (BHA) oraz Horse Racing Ireland (HRI) i zostają rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.
b.) Zakłady są przyjmowane po wystawionym kursie specjalnym. Wszystkie kursy podlegają zmianom. Wniesione zakłady zostaną rozliczone po kursie obowiązującym w momencie potwierdzenia zakładu.
c.) Dżokej, który jako pierwszy minie celownik nie jest brany pod uwagę w zakładach na ten rynek.
d.) Wyścigi o charakterze charytatywnym oraz wyścigi koni arabskich nie zostają uwzględnione przy zakładach na ten rynek.
e.) Jeśli dowolna gonitwa w ramach wybranego mityngu zakończy się miejscem ex aequo, przyznane punkty zostaną równo podzielone między każdym miejscem, do jakiego się dana sytuacja odnosi. Przykład: Jeśli miejsce ex aequo na 1. i 2. pozycję z kursem 3/1 i 7/1 dotyczy dwóch koni, przyznane punkty wyniosą 5.00 (połowa z 3 pkt. plus połowa z 7.00 pkt.).
f.) Jeśli w dowolnej gonitwie w wybranym mityngu udział weźmie tylko jeden koń (wygrana określana także jako walkower), do wszystkich zakładów wniesionych na ten rynek zostanie przyznany 1.00 pkt.
g.) Jeśli w ramach określonego mityngu jedna lub dwie gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione, do wszystkich zakładów wniesionych na ten rynek zostanie przyznana pewna suma punktów, jaka zostanie wyliczona poprzez zmniejszenie o połowę liczby zgłoszonych startujących w momencie odwołania lub unieważnienia biegu. Przykład: bieg ze zgłoszonymi 10 startującymi otrzyma 5.00 punktów, bieg z 7 startującymi - 3.50 punktów itd.
h.) Jeśli w ramach wybranego mityngu, na który oferowany jest rynek, co najmniej trzy biegi zostaną odwołane lub unieważnione, wszystkie zakłady wniesione na ten rynek zostaną unieważnione, chyba że typ w tym rynku był wygrany.
Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione oraz w ramach tego rynku został ustalony wygrywający typ, zakłady wniesionen na ten typ w ramach tego rynku już wygrały i zostaną rozliczone jako zwycięskie. Zakłady oddane na inne typy w tym rynku zostają określone już jako przegrane.
Jeśli w ramach wybranej imprezy co najmniej trzy gonitwy zostaną odwołane lub unieważnione oraz typ oddany w ramach tego rynku nie wygrał, zakłady wniesionen na ten typ zostaną unieważnione.
i.) Poprawki w rozliczeniu zakładów nie zostaną dokonane w skorygowanych wynikach ani rozstrzygnięciach dokonanych przez organy zarządcze po ważeniu, kiedy oficjalne wyniki zostaną ogłoszone.

36. Wygra dowolna liczba koni: Jest to zakład na liczbę zwycięskich koni spośród kilku typów np. Wygrają 2 dowolne konie spośród 3. Aby zakład obowiązywał, wszystkie wytypowane konie muszą wziąć udział w wyścigu. Jeśli któryś z nazwanych koni nie weźmie udziału, zakład jest nieważny.

37. Kłusaki: Wszystkie zakłady zostają rozliczone na podstawie ogłoszonych oficjalnych wyników. Późniejsze zmiany wyniku nie będą miały wpływu na rozliczenie danego biegu. Wszystkie zakłady na Kłusaki przyjmowane są tyklko po podanym kursie. Dotyczy to zakładów na tylko zwycięzcę, tylko miejsce oraz każdy inny rynek Zakłady złożone zostaną rozliczone jako standardowe zakłady systemowe.
a.) Zakłady tylko na wygraną: Zakłady wnoszone tylko na wygraną są dostępne na wszystkie wyścigi kłusaków, jakie widnieją na naszej stronie.
Prosimy pamiętać, że na wyścigi kłusaków nie są oferowane zakłady typu each way.
b.) Zakłady tylko na wygraną: Zakłady tylko na miejsce są oferowane na większość wyśigów kłusaków. Jednak liczba dostępnych miejsc jest zależna od liczby startujących w gonitwie. Zasady te są jak następuje:

 • Wszystkie gotnitwy z co najmniej 8 startującymi - 3 miejsca
 • Wszystkie gonitwy z 4, 5, 6 i 7 startującymi - 2 miejsca
 • Gonitwy z poniżej 4 startującymi - Zakład na miejsce nie będzie oferowany, jeśli bierze w nim udział mniej niż 4 startujących. Jeśli pierwotnie w gonitwie wzięło udział powyżej 4 startujących, ale jest wystarczająco non-runner, aby zmniejszyć do 4, wszystkie zakłady początkowo przyjęte jako zakład tylko na miejsce zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

c.) Daily Double (podwójne dnia) Oprócz możliwości wniesienia zakładów złożonych łącząc typy na różne gonitwy, jest także możliwe obstawienie Daily Doubles, jeśli takowe wydarzenie jest oferowane. Zakład Daily Double obejmuje dwa wybrane wyścigi z tego dnia. Wygrane za Daily Doubles nie będą zależeć od pomnożonych wygranych za dwóch zwycięzców, lecz od oficjalnych wygranych za Daily Double. Jeśli doszło do zwycięstwa ex aequo w jednym lub obydwu wyścigach Daily Double, wówczas wszystkie konie, jakich dotyczy miejsce ex aequo zostają uznane za zwycięzców w swoim wyścigu.
d.) Dead Heat: Terminem dead heat (ex aequo) określana jest sytuacja, kiedy dwóch lub więcej startujących w ramach danego wydarzenia zremisuje. Jeśli w dowolnym wydarzeniu dojdzie do sytuacji dead heat, wówczas jedna połowa stawki odnosi się do typu po całym kursie, a druga połowa jest przegrana. Jeśli jest więcej sytuacji dead heat, stawka zostaje stosownie dopasowana.
e.) Zwycięstwo: Jeśli na pierwszym miejscu znajdą się co najmniej 2 konie, wówczas każdy koń, jakiego dotyczy dead heat jest zwycięzcą.
f.) Miejsce: Jeśli na pierwszym miejscu znajdą się dwa konie, kończą one na dwóch pierwszych miejscach. Jeśli na pierwszym miejscu znajdą się trzy konie, kończą one na trzech pierwszych miejscach itd. Jeśli dwa konie znajdą się na drugim miejscu, kończą na drugim i trzecim miejscu. Jeśli trzy konie znajdą się na drugim miejscu, kończą na drugim, trzecim i czwartym miejscu.
g.) Konie non-runner: W przypadku startującego non-runner kursy na pozostałych startujących zostaną zmniejszone w odniesieniu do Zasady 4 (c) Tatteralls jak opisano poniżej.
Wszystkie zakłady na konia określonego jako non-runner zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Zakłady na Daily Double zostaną unieważnione, jeśli któryś koń z zakładu jest non-runner.

38. Specjalne zakłady złożone: Oprócz możliwości wniesienia zakładów złożonych łącząc typy na różne gonitwy, jest także możliwe wniesienie Specjalnego zakładu złożonego, jeśli takowe wydarzenie jest oferowane. Obowiązują następujące warunki:

 • Specjalne zakłady złożone obejmują co najmniej dwa wybrane wyścigi z tego dnia.
 • Obstawione konie muszą wygrać dany wyścig, aby zakład był wygrany.
 • Akceptowane są zakłady tylko na zwycięstwo i tylko pojedyncze.
 • Jeśli któryś z wymienionych koni jest non-runner, wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie pozostałych typów z kursem startowym SP, chyba że był to zakład ante-post na gonitwę typu all-in lub nie all-in, wówczas nie jest przegrany.
 • Jeśli wybrany koń ukończy gonitwę ex aequo z innym startującym, wówczas zakłady na wytypowanego konia, że wygra zostaną rozliczone jako zwycięskie z połową stawki wyjściowej.