Snooker

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1. Allmänna regler

En snookermatch anses ha startat med break för första frame. Om inget annat anges, gäller samtliga spel förutsatt att första break har tagits i början av matchen. Om en spelare inte klarar av att starta en match eller turnering, kommer samtliga spel på den spelaren eller individuella matchen att strykas.

2. Matchspel - vem vinner matchen? Vinnaren är den spelaren som tar sig vidare till nästa omgång eller den som anses vara vinnare av den ansvariga arrangören.

3. Turneringsspel - spela på turneringsvinnaren. Regel 4 kan komma att användas.

4. Nästa frame - vilken spelare vinner nästa frame? Om en frame inte genomförs kommer samtliga spel att strykas. Undantag görs om en frame delas ut oavsett orsak. Då gäller samtliga spel.

5. Omtyckta spel
Om en match inte genomförs, kommer samtliga spel på spelalternativ som listas nedanför i den matchen att strykas om inte annat anges:
a.) Handikappspel - vem vinner matchen efter att handikappet har använts?
b.) Frame-spel - med vilket resultat slutar matchen?
c.) Första fyra/åtta frame-spel - vilken spelare leder efter de första 4/8 frames?
d.) Första fyra/åtta frames resultat - vilket är matchresultatet efter första 4/8 frames?
e.) Rätt resultat - matchresultatet
f.) Vinstmarginal - med hur många frames försprång vinner spelaren matchen? 
g.) Totalt antal frames över/under - hur många frames spelas i matchen?
h.) Race till "X" frames - vilken spelare vinner "X" frames först?
i.) 147 i matchen - förekommer en 147 i matchen? Ett 147 break består av 15 röda och svarta i rad - och sedan alla färger. Alla breaks med 147 eller högre som har innehållit användandet av "free balls" anses som förlorade, om inte breaket var en "free ball" (röd och färg) följd av en traditionell 147.
j.) Första färg som hamnar i en ficka - vilken färg hamnar i en av fickorna i nästa frame? Den första färgen som hamnar i en av fickorna och därmed ger poäng enligt sitt värde (exempel: inte tagen som "free ball") anses som vinnare, oavsett om "re-racks" följer.
k.) Nästa frame - första spelaren som sänker en boll - första spelaren som sänker en boll i nästa frame. Den första spelaren som sänker en boll anses som vinnaren, oavsett om "re-racks" följer.
l.) Mini Session/Session vinnare - vilken spelare vinner den angivna mini session eller session?
m.) Mini Session resultat/Session resultat - hur slutar den angivna mini session/session?
n.) Mini Session/Session handikapp - vem vinner den angivna mini session/session efter att respektive handikapp används?
o.) Denna Frame vinnare - vilken spelare vinner en aktuell frame?
p.) Nästa Frame 50 break - förekommer ett 50 break inom nästa frame (av en av spelarna)?
q.) Nästa Frame Century Break - förekommer ett century break i nästa frame? Spelare A, spelare B, båda spelarna eller ingen av spelarna.

6. Century Betting
Följande regler gäller för breaks på 100 eller mer
a.) Century Betting - hur många centuries görs totalt under matchens gång?
b.) Spelare Century Betting - hur många centuries görs under matchens gång av den nämnda spelaren?
c.) Totalt antal Match Centuries - kommer antalet match-centuries som görs totalt under matchens gång att vara över eller under det angivna antalet?
d.) Spelare Match Centuries - kommer antalet match-centuries som görs av spelaren under matchens gång att vara över eller under det angivna antalet?

7. Re-Racks
Om en re-rack förekommer i en frame, gäller följande regel: 
a.) Frame-vinnare: alla spel gäller och utvärderas enligt den officiella vinnaren inom respektive frame. 
b.) Avslutade spel: samtliga spel som redan avgjorts innan re-rack ställningen. Det som händer efter re-rack gäller inte för spelutvärderingen. 
c.) Ej avslutade spel: Spel som inte avgjorts innan re-rack utvärderas enligt händelser som förekommer efter denna re-rack. Det som händer innan re-rack gäller inte för spelutvärderingen. 
d.) Samtliga spel på frame-slutresultatet (exempel: totals, udda/jämn spel) utvärderas enligt det officiella resultatet i respektive frame.

8. Poängspel
Inom re-racks, för spelen nedan, tas poängen inte med från del-frames som spelades innan re-rack. Om en match inte genomförs, kommer samtliga spel på spelalternativ som listas nedanför i den matchen att strykas om inte annat anges:
a.) Nästa Frame - Race till 30 - vilken spelare når 30 poäng först i nästa frame? Den första spelaren som når 30 poäng anses som vinnaren, oavsett om "re-racks" följer. Om en re-rack görs innan en av spelarna når 30 poäng, kommer vinnaren att vara den första spelaren som når 30 poäng i re-rack framen.
b.) Poäng totalt i nästa Frame - hur många poäng görs totalt i nästa frame? Det totala antalet poäng som görs i framen innehåller även re-spotted svarta.
c.) Vinstmarginal i nästa Frame - vinstmarginalen i poäng som görs av en spelare i nästa frame.
d.) Högst break i nästa Frame - spelaren som gör högsta break i nästa frame.
e.) Högsta breakpoäng i nästa Frame - hur många poäng består högsta break av i nästa frame?
f.) Nästa Frame udda/jämn - kommer antalet poäng i nästa frame att vara ett udda eller jämnt antal?

9. Längd på frame/match
Spelen avgörs baserat på tiden som gått mellan start-breaken och framens/matchens slut, oavsett om det gäller normalt spel eller "concession".

10. Gruppspel
Turneringens gruppvinnare avgörs av de officiella reglerna för respektive styrande organ. Om den valda spelaren drar sig tillbaka innan turneringen börjar, återbetalas spel som lagts på denna spelare. Regel 4 kan komma att användas.
11. Sista färgen som prickats i Frame
Förutspå vilken färg som den sista lagliga "färgade" bollen prickar i ramen. Fribollar räknas inte.
12. Kommer spelare X göra 50 Break i matchen
Förutspå om en specifik spelare kommer att göra minst et 50 Break i matchen eller inte.
13. Antalet 50 Breaks i matchen
Förutspå om det totala antalet 50 Breaks som nås i matchen är över eller under ett visst antal.
14. Kommer varje spelare vinna X framgångsrika Frames
Förutspå om någon spelare kommer att vinna ett specifikt antal Frames i en omgång eller inte.
15. Kommer det att bli en avgörande Frame?
Förutspå om matchen kommer att gå till en slutlig avgörande Frame.
16. Kommer det att bli en avgörande Frame?
Förutspå vilken spelare som kommer att göra högsta Break i matchen. Gäller inte om båda spelarna har samma högsta Break.
17. Högsta match-Break (över/under)
Förutspå om högsta Break nås i matchen kommer att var över eller under en specifik summa.