Motorsport

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Vinnare av alla kvalificerande spel avgörs på de officiella kvaltiderna.

2.) Head-to-Head (H2H)-spel:

  • Kval: Om minst en av de två förarna varken startar sin enhet eller avslutar sin individuella enhet med en officiell varvtid, stryks samtliga spel.
  • Loppet: Om minst en av de två förarna inte startar, stryks samtliga spel. Om en eller båda förarna inte avslutar loppet, vinner den förare som kört fler varv. Om båda förarna inte avslutar loppet och har kört samma antal varv, stryks samtliga spel.

3.) Kommer föraren X att placera sig i loppets slutresultat? : Spel utvärderas enligt de officiella resultaten.

4.) Uppskjutna/Ändrade starttider Alla spel på ett evenemang som inte äger rum inom 72 timmar efter det schemalagda datumet, eller som äger rum på en annan plats, vid tidpunkten för när spelet placerades, förklaras ogiltiga.