Backhoppning

(Senaste uppdatering: 05.12.2022)

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Tävlingsregler: Den här regeln gäller för världscuptävlingar. För mästerskap (t.ex. VM, EM eller OS och nationella mästerskap, osv.) gäller regel 2.) Samtliga spel utvärderas enligt den officiella placeringen när prispall-presentationen görs. Om en tävling avbryts eller blir uppskjuten, men genomförs och avslutas inom 80 timmar efter den ursprungliga starttiden, är samtliga spel på eventet giltiga. Om eventet inte genomförs inom 80 timmar efter den ursprungliga starttiden, stryks samtliga spel.

2.) Regler för storevenemang: Samtliga spel utvärderas enligt den officiella placeringen när prispall-presentationen (flower ceremony) görs. Om ett spelevenemang inom ett sportmästerskap (t.ex. VM, EM eller OS och nationella mästerskap, osv.) blir uppskjutet inom den tid som beräknats för eventet, förblir samtliga spel giltiga. Om spelevenemanget inte kan börja inom den officiellt planerade tiden för tävlingen, stryks samtliga spel.

3.) Antepost/Vinnarspel (andra via begäran): Om en vald tävlingsdeltagare blir diskvalificerad, oavsett orsak, utvärderas samtliga spel som "förlorade". Om loppet/tävlingen vinns av en atlet/nation som inte hade några spelbara odds, gäller speloptionen "Annan inte listad deltagare" som vinnande option, förutom om denna option inte erbjuds - då utvärderas samtliga spel som "förlorade".

Om det finns en option "Andra via begäran", kan odds erbjudas på atleter som inte förekommer i den ursprungliga deltagarlistan efter kundens begäran.

4.) Kommer bland topp 3 (andra via begäran): Denna regel gäller för flera olika "Topp"-placeringar (t.ex. topp 5, topp 10). Om en vald tävlingsdeltagare blir diskvalificerad, oavsett orsak, utvärderas samtliga spel på deltagaren som "förlorade". Om en eller flera av respektive "Topp"-placeringar innehas av en atlet/nation som inte hade några oddsalternativ kommer endast spel på atleter/nationer som kom bland "Topp"-placeringarna och som hade oddsalternativ utvärderas som "vunna".

Om det finns en option "Andra via begäran", kan odds erbjudas på atleter som inte förekommer i den ursprungliga deltagarlistan efter kundens begäran.

5.) Head-to-Head (H2H): Vinnaren är den atlet/nation som placerar sig högst upp i tävlingen. Så fort båda atleter/nationer startat kvalificeringen, gäller H2H. 

Om en atlet/nation diskvalificeras eller inte avslutar eventet, oavsett orsak, utvärderas den andra atleten/nationen som vinnare. Om båda atleter/nationer diskvalificeras eller inte avslutar tävlingen, oavsett orsak, utvärderas samtliga spel som strukna. Om en av de två atleterna/nationerna inte klarar av att kvalificera sig för huvudtävlingen, utvärderas den andra atleten/nationen som vinnare. Om båda atleter/nationer inte klarar av att kvalificera sig för huvudtävlingen, utvärderas spelen enligt resultatet i kvalificeringen. 


Om båda atleterna/nationerna kvalificerat sig för tävlingen, men minst en av dem inte startar omgång 1, stryks spel som gjorts efter kvalificeringen.
 

5.a) Live Head-to-heads: Om head-to-head spel avgörs efter att en av de två atleterna gjort sitt hopp, och eventet då startas igen, stryks respektive spel.

5.b) Längsta hoppet: Spel angående det längsta hoppet i en viss omgång, utvärderas enligt head-to-head reglerna.

5.c) Om tävlingen genomförs enligt de nya reglerna (backens längd kan ändras under en av tävlingens omgångar utan att en nystart är nödvändig), gäller de allmänna H2H spelen (inklusive "Vem gör fler poäng?" och liknande spel), oavsett backens längd. Längsta hoppet H2H stryks.

6.) Triple Head-to-Head: Vinnaren är den atlet/nation som placerar sig högst upp i tävlingen. Om en atlet/nation diskvalificeras eller inte avslutar loppet, oavsett orsak, utvärderas detta spel som förlorat och spelet avgörs mellan de kvarvarande 2 atleterna/nationerna. Om 2 atleter/nationer diskvalificeras eller inte avslutar tävlingen, oavsett orsak, utvärderas den kvarvarande atleten/nationen som vinnare. Om alla 3 atleter/nationer diskvalificeras eller inte avslutar tävlingen, oavsett orsak, stryks alla spel.

7.) Vinnarens nationalitet: Detta spel gäller den nationalitet en atlet tävlar för, oavsett vilket land den tävlande föddes i.

8.) Bäst atlet från "varje nation": Spel utvärderas enligt den högst rankade atleten från en viss nation. Detta spel gäller den nationalitet en atlet tävlar för, oavsett vilket land den tävlande föddes i.

9.) Backhoppning: Om tävlingen kortas ned, t.ex. på grund av dåligt väder, är samtliga spel giltiga och gäller för det officiella resultatet. Undantag: spel som placeras efter att tävlingen avslutats enligt det officiella slutresultatet från FIS utvärderas som strukna.