Golf

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1. Outright-spel: Följande regler gäller för Outright-spel:
a.) Alla spel på en spelare som inte startar i den första rundan stryks.
b.) Alla spel på spelare som inte kvalar in till en turnering kommer att betraktas som förlorare.
c.) Alla spel på spelare som drar sig ur eller som diskvalificeras i någon runda kommer att betraktas som förlorare.
d.) Om en spelare drar sig ur innan turneringen startar kommer vi att stryka ditt spel och återbetala din insats. Om spelaren redan har startat anses de ha deltagit i turneringen och din insats kommer att betraktas som förlorare. Spelen gäller när spelarna har startat på sitt första hål. Om en spelare inte startar stryks spel på 2- eller 3-ball som de skulle ha deltagit i. Om en runda överges stryks spel på den rundan.
e.) För utvärderingsändamål, om en turnering har sitt schemalagda antal hål, kommer vi att betrakta spelaren som får pokalen (och avslutar med lägsta poäng, inklusive slutspel, där så är tillämpligt) som vinnare. Det enda undantaget från detta är följande:

  • Alla outright-spel kommer att strykas i turneringar som spelas i sin helhet på olika banor än de ursprungligen skulle ha spelats på.
  • I turneringar som drabbas av dåligt väder, avgörs spelet utifrån vad som sägs i det officiella resultatet oavsett antal spelade rundor. Om turneringen överges, stryks alla spel som placerats efter den senaste avslutade rundan. Alla spel som placeras före den sista avslutade rundan kommer att avgöras utifrån resultatet som publiceras av det officiella styrande organet omedelbart efter att matchen/tävlingen avslutats. Eventuella efterföljande korrigeringar eller ändringar av detta resultat gäller inte för avgörande.
f.) Outright-turneringsspel avgörs på spelaren som vinner pokalen.
g.) Spel kommer att gälla om en turnering skjuts upp.

2. Spel på 18 hål: Följande regler gäller för slagspelevenemang.
a.) Efter avslutade 18 hål anses spelaren med lägsta poäng vara vinnare;
b.) Ett pris för oavgjort kommer att erbjudas för spel på 2-ball. Om tre eller fler spelare slutar på samma poäng i 3-ball-spel gäller reglerna för dead heat.
c.) Om en spelare drar sig ur innan turneringen startar kommer vi att stryka ditt spel och återbetala din insats. Om spelaren redan har startat anses de ha deltagit i turneringen och din insats kommer att avgöras som förlorat. Spelen gäller när spelarna har startat på sitt första hål. Om en spelare inte startar, stryks spel på 2- eller 3-ball som de skulle ha deltagit i. Om en runda överges stryks spel på den rundan.
d.) Om man gör ändringar i 2/3 ball-parningarna för den rundan, avgörs spelen på de ursprungliga parningarna/grupperna.
e.) Slutspel räknas inte för något spel på finalrundans 18 hål.

3. Spel på ledaren i en runda:  Spelen avslutas efter att den bestämda rundan slutförts och enligt villkoren för flervägsspel som gäller när spelen placerades. Dead heat-regeln gäller. Spel avgörs endast baserade på de faktiska poäng som registrerats i första rundan.

4. 72-hålsmatchspel: Följande regler gäller för 72-hålsmatchspel:
a.) Spelaren med den högsta placeringen i slutet av turneringen, inklusive eventuella slutspel, kommer att betraktas som vinnare. Denna regel gäller fortfarande om turneringen minskas från det schemalagda antalet hål, så länge en vinnare utses och en pokal utdelas i slutet av turneringen
b.) Om en spelare missar cut kommer den andra att anses vara vinnaren. Men om båda spelarna missar cut, kommer spelaren med lägst poäng att betraktas som vinnare.
c.) Om en spelare diskvalificeras antingen innan hen hunnit slutföra två rundor eller efter att båda spelarna har klarat cut, kommer den andra spelaren att utses till vinnare. Men om en spelare diskvalificeras under en runda efter cut, när hans/hennes motståndare redan har missat cut, kommer den diskvalificerade spelaren att betraktas som vinnare
d.) Om en spelare tas bort innan turneringen börjar, kommer ditt spel att strykas och vi återbetalar din insats. Om spelaren redan har startat anses de ha deltagit i turneringen och din insats kommer att avgöras som förlorat. Spelen gäller när spelarna har startat på sitt första hål. Om en spelare inte startar, stryks spel på 2- eller 3-ball som de skulle ha deltagit i. Om en runda överges stryks spel på den rundan.

5. Gruppspel: Denna marknad erbjuder spelmöjligheter på grupper av spelare. Ett avdrag motsvarande Tattersalls regel 4 (c) kommer att tillämpas om en av spelarna inte deltar.

Pris för non-runner när spel placeras

Decimaler

R4-avdrag

1/9 eller kortare

1.11/ eller kortare

90p

2/11 till 2/17

1.18-1.12

85p

1/4 till 1/5

1.25-1.20

80p

3/10 till 2/7

1.30-1.29

75p

2/5 till 1/3

1.40-1.33

70p

8/15 till 4/9

1.53-1.45

65p

8/13 till 4/7

1.62-1.57

60p

4/5 till 4/6

1.80-1.66

55p

20/21 till 5/6

1.95-1.83

50p

Evens till 6/5

2.00-2.20

45p

5/4 till 6/4

2.25-2.50

40p

8-4

2.60-2.75

35p

9-4

2.80-3.25

30p

12-1

3.40-4.00

25p

16-1

4.20-5.00

20p

9/2 till 11/2

5.50-6.50

15p

6/1 till 9/1

7.00-10.00

10p

10/1 till 14/1

11.00-15.00

5p

Över 14/1

ÖVER 15.00

Inget avdrag


a.) Turneringsgruppspel Om en av gruppens spelare inte deltar, kommer alla spel som görs på den specifika spelaren att strykas. Om du har placerat ett vinnande spel på andra spelare i den gruppen, kan vi tillämpa motsvarigheten till en Tattersalls regel 4 (c) på dina vinster, baserat på priset på spelaren som drog sig ur.
b.) Dessa kommer att avgöras på den spelare som uppnår den högsta placeringen i slutet av turneringen, inklusive slutspelhål om de spelas. Detta kommer att gälla även om båda (eller alla) spelare missar cut. Alla spel som hänför sig till en individs specifika runda/rundor kommer att avgöras på antalet slag registrerade på poängkortet som undertecknats av den tävlande efter avslutat spel.

6. 18/36-håls matchspel: Följande regler gäller för slagspelevenemang Om en spelare drar sig ur innan turneringen startar kommer vi att stryka ditt spel och återbetala din insats. Om spelaren redan har startat anses de ha deltagit i turneringen och din insats kommer att avgöras som förlorat. Spelen gäller när spelarna har startat på sitt första hål. Om en spelare inte startar, stryks spel på 2- eller 3-ball som de skulle ha deltagit i. Om en runda överges stryks spel på den rundan.

7. Turneringsmatchspel: Detta gäller matchspel för en specifik turnering.
a.) Om en spelare diskvalificeras eller drar sig ur, innan hen avslutat två rundor, anses motståndaren vara vinnaren även om hen inte klarar cut.
b.) Om båda spelarna klarar cut och en spelare diskvalificeras eller drar sig ur under den tredje eller fjärde rundan, behandlar vi den andra spelaren som vinnare för avvecklingsändamål. Om den andra spelaren i matchspelet redan har missat cut, kommer den andra spelaren som diskvalificerats eller dragit sig ut, men klarat cut, att utses till vinnare. Om båda spelarna diskvalificeras stryks matchspelet, oavsett när spelaren diskvalificerades.
c.) Vi erbjuder alltid ett odds för oavgjort vid matchspel Ditt spel är framgångsrikt om båda spelarna slutar oavgjort med samma position. Dessa kommer att avgöras på den spelare som uppnår den högsta placeringen i slutet av turneringen, inklusive slutspelhål om de spelas. Detta kommer att gälla, även om båda (eller alla) spelare missar cut.
d.) Alla spel som hänför sig till en individs specifika runda/rundor kommer att avgöras på antalet slag registrerade på poängkortet som undertecknats av den tävlande efter avslutat spel.

8. Spel på hålvinnare:  Spel på vilken av de listade spelarna som klarar av att vinna det angivna hålet:
a.) Om fler än en av de namngivna spelarna får lägst poäng kommer reglerna för dead heat att gälla.
b.) Om en spelare drar sig ur under det angivna hålet kommer spel på den spelaren att avgöras som en förlorare.
c.) Om det angivna hålet inte slutförs kommer alla resultat att ogiltigförklaras, såvida inte resultatet av hålet har fastställts.

9. Poäng på hål X: Man spelar på att en spelare uppnår ett visst resultat (t.ex. Birdie, Bogey, Albatross, Eagle etc) på ett visst hål (t.ex. första hålet). Spelet kommer att avgöras utifrån resultatet för det faktiska hålnumret (hål med det flaggnumret) och inte antal slutförda hål. Till exempel, om Tiger Woods startade sin runda från hål 10, skulle spelet inte avgöras på Tiger Woods första hål som spelades, det skulle vara när Tiger Woods slutade spela det första hålet på banan (flagga nummer 1). Om den valda spelaren drar sig ur efter att ha startat på det angivna hålet stryks spelet. Om den valda spelaren drar sig ur innan hen startar på det angivna hålet stryks spelet. 

10. Vinnare av följande 2/3 hål: Spel på vem av de listade spelarna kommer att få lägst slag totalt på angivna nämnda hålen (t.ex. hål 1-3).
Om fler än en av de namngivna spelarna registrerar lägst antal slag, gäller reglerna för dead heat.
Om en spelare drar sig ur under det angivna hålen, komme spel på den spelaren att avgöras som en förlorare.
Om de angivna hålen inte slutförs kommer alla resultat att ogiltigförklaras om inte resultatet av hålen har fastställts.

11. Betta på om en spelare kommer att göra en Birdie eller bättre på det angivna hålet: Om en spelaren drar sig ur efter att ha startat på det angivna hålet kommer spelet att strykas.

12. Spelare gör Birdie eller bättre på de följande 2/3 hålen: Betta på om en spelare kommer att göra en birdie eller bättre på något av de angivna hålen (dvs. hål 1-3).
a.) Om en spelare drar sig ur efter att ha startat på det första av de angivna hålen kommer spelet att strykas, såvida inte resultatet redan är känt.
b.) Om en spelare drar sig ur innan hen startar på det angivna hålet kommer spelen att strykas.

13. Spelare gör Bogey eller sämre på nästa hål: Betta på om en spelare gör Bogey eller sämre på det angivna hålet.
a.) Om den valda spelaren drar sig ur efter att ha startat på det angivna hålet kommer spelet att strykas.
b.) Om den valda spelaren drar sig ur innan hen startar på det angivna hålet kommer spelet att strykas.

14. Spelare gör Bogey eller sämre på de följande 2/3 hålen: Betta på om en spelare kommer att göra en Bogey eller sämre på något av de angivna hålen (dvs. hål 1-3).
a.) Om en spelare drar sig ur efter att ha startat på det första av de angivna hålen kommer spelet att stykas, såvida inte resultatet redan är känt.
b.) Om en spelare drar sig ur innan hen startar på det angivna hålet kommer spelen att strykas.

15. Spelaren gör Eagle eller bättre på nästa hål: Betta på om en spelare gör Eagle eller bättre på det angivna hålet.
a.) Om en spelare drar sig ur efter att ha startat på det angivna hålet stryks spelet.
b.) Om en spelare drar sig ur innan hen startar på det angivna hålet stryks spelen.

16. Oavgjort/Dead heat-resultat: Om det inte finns ett pris för oavgjort, gäller reglerna för dead heat. Om du t.ex. placerade ett flervägsspel och villkoren för turneringen gäller de fem första platserna, ses de tre spelare som delar på fjärdeplatsen som dead heat för fjärde, femte och sjätte plats. Vi kommer sedan att avgöra spelet med 1/3 av insatsen förlorad och 2/3 av insatsen utvärderad fulla för placeringsodds på flervägsspel på dessa spelare.

17. Handikappspel på turneringar: Om en spelare missar cut, diskvalificeras eller drar sig ur under turneringen, kommer spel på den spelaren att strykas. Endast de planerade 72 hålen räknas. Slutspelshål räknas inte. Om turneringen förkortas till mindre än 72 hål, stryks alla spel på handikappspelmarknaden. Endast spelare som listats på handikapplistan räknas för speländamål. Dead heat-regeln gäller.

18. Spel på 2-ball/3-ball: I spel på 2-ball erbjuds ett pris för oavgjort. I spel på 3-ball, om spelare har samma antal slag i rundan, blir resultatet oavgjort och regler för dead heat gäller.
Om 2- eller 3-ball omarrangeras kommer alla spel på de ursprungliga grupperingarna att gälla.

19. Race to Dubai/US Money List: Spel som placeras på Race to Dubai/US Money List, är spel för att förutsäga vilken golfare som hamnar på den officiella pengalistan i slutet av säsongen, alla tävla eller inte. Det kallas "Race to Dubai" i Europa och "US Money List" i USA. Spelen bestäms av den totala vinnaren efter den senaste relevanta turneringen och påverkas inte av efterföljande förfrågningar eller ändringar.

20. Topp 5/10/20: En spel på att en spelare slutar bland topp 5, topp 10 eller topp 20 i en specifik turnering. I turneringar där dessa marknader erbjuds gäller reglerna för dead heat. 

21. Spelare Bogey/Par/Birdie/Eagle: När odds erbjuds på att en spelare gör ett visst antal slag under en runda (till exempel "gör 3 birdies"), avser detta att den händelsen behöver inträffa det angivna antalet gånger. Till exempel: Om marknaden är "Spelare gör 3 birdies" och spelaren får 2 birdies, 1 eagle och 15 par i rundan, skulle detta spel anses vara en förlorare om inte urvalet specifikt säger: "gör 3 birdies eller bättre".

22. Bogey-gratisrunda: Spel kommer att förloras om spelaren får en bogey eller sämre på något av hålen. 

Definitioner:

Albatross – 3 slag under hålets par 
Eagle – 2 slag under hålets par
Birdie – 1 slag under hålets par
Par – Ett slag som matchar hålets parvärde
Bogey – 1 slag över hålets par
Double Bogey – 2 slag under hålets par

23. Spelutvärdering: Alla vinnande spel utvärderas enligt de odds som visas då spelet godkändes. Detta gäller inte vid uppenbarliga fel. Spel avslutas enligt villkoren som gäller när spelet placerades.

24. Att bli uttagen att spela i ett Lag/Turnering (t.ex. The Ryder Cup): Vinnande spel måste förutse om en spelare tas ut att spela i ett visst lag eller turnering. Spelare måste utses och kommuniceras som spelare för det deltagande laget när öppningsceremonin görs.

25. Lagbaserade evenemang, till exempel Ryder Cup: Om turneringens längd, format eller spelordningsföljd ändras kan följande regler gälla för Ryder Cup eller någon annan form av lagbaserad golf:
a.) Om en turnering spelas i ett kortare format än vad som tidigare planerats, kommer spel på turneringens outright-vinnare eller outright-spelarmarknader att avgöras på det officiellt deklarerade resultatet, förutom där inga ytterligare spel äger rum efter att spelet har placerats. Följande spel kommer dock att ogiltigförklaras:

  • rätt resultat
  • handikapp
  • individuella spelarresultat
  • vinstmarginal.
b.) Oavsett ändringar i spelordningsföljd eller format och så länge ett resultat kan fastställas, kommer alla spel på korrekta resultat, vinstmarginaler, toppspelare och andra marknader, baserade på avslutningen av turneringen, att gälla. Det finns dock följande undantag från denna regel där spelet kommer att strykas:
  • Inget mer spel äger rum efter att spelet har placerats.
  • Spel på totala spelarresultat.
  • Spel på en specifik tävlingssession, till exempel vinnare dag 1 eller lördagens vinnare av 4-ball, kommer att avgöras eftersom dessa tävlingar kommer att spelas oavsett förändring i dag, tid eller ordningsföljd när tävlingen äger rum.

26. Att träffa fairway: Det här spelet utvärderas enligt den plats där golfbollen stannat efter utslag. Officiella källor används för utvärdering. Om inget officiellt resultat finns enligt dessa källor eller TV-bilder, stryks spelet.

27. Att komma sist: Vinnande spel måste förutse vem som kommer sist i turneringen. Spel som placerats på spelare som drar sig ur tävlingen innan 72 hål spelats färdigt, ses som förlorade spel. Vid oavgjort för sista platsen gäller dead heat-regler.

28. Spel på bästa länder: Endast spelare som listas gäller för dessa marknader. Spel på non-runner stryks. En regel 4-minskning kan komma att användas för spel som placerats innan en av de listade spelarna dragit sig ur.