Formel 1

(Senaste uppdateringen: 27.10.2020)

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1. Spel på loppet: Följande regler gäller för spel på loppet:
a.) Om inget annat anges kommer resultatet som står fast när prisutdelningen görs att gälla för samtliga spel;
b.) Samtliga förare som startar antingen paradvarvet eller loppet, ses som startande förare för alla spel;
c.) Spel på loppet eller andra spel utvärderas enligt det officiella FIA-resultatet när prisutdelningen görs, oavsett om ändringar görs för tider, formatet och datum för träning, kval och/eller loppet. Detta förutsätter att respektive session genomförs inom 72 dagar efter det planerade datumet.

2. Mästerskapsspel: Följande regler gäller för mästerskapsspel:
a.) Spelen gäller för alla förare och konstruktörer, oavsett om de deltar eller inte. Spelen utvärderas enligt det officiella FIA-resultatet;
b.) Säsong-matchspel stryks om en/ett av de nämnda stallen/förarna inte deltar i resten av säsongen, efter spelplaceringen. Den officiella FIA-rankningen gäller för utvärderingen av spel där förarna/stallen har exakt samma antal poäng.

3. Matchspel: Följande regler gäller:
a.) Vinnaren inom ett head-to-head för ett lopp, är föraren som har den bättre slutplaceringen eller föraren som kör flest varv. Om alla nämnda förare ger upp under samma varv kommer samtliga spel att strykas;
b.) Om en av de listade förarna inte klarar av att starta antingen paradvarvet eller loppet, kommer samtliga spel på den speloptionen att strykas.
c.) Stall-/land-matchspel: dessa spel utvärderas enligt stallet med den högst placerade bilen i det officiella FIA-resultatet.

4. Snabbaste kvalet: Följande regler gäller:
a.) Föraren som kör den snabbaste officiella kvaltiden inom respektive kvalsession, anses som vinnaren;
b.) Ändringar efter det officiella resultatet räknas inte för utvärderingen;
c.) Officiella FIA-placeringar gäller om tiderna är identiska.

5. Kval-matchspel: Följande regler gäller:
a.) Föraren med den snabbare officiella kvaltiden anses som vinnaren;
b.) Om en av förarna inte kan starta ett varv i den officiella kvalsessionen, kommer samtliga spel på den matchen att strykas.

6. Placering i slutresultatet: Det officiella FIA-slutresultatet gäller för utvärderingen av spelet.
a.) Förare som kör 90% av antalet varv vinnaren kör, kommer att anses som placerade i slutresultatet av FIA - därför utvärderas de även som vinnare för speloptionen "placerar sig i slutresultatet".
b.) Spel på "Hur många bilar placerar sig i slutresultatet": diskade bilar utvärderas som "inte placerade".

7. Antal ledare i loppet: Följande regler gäller:
a.) Föraren som är i bilen längst fram, normalt sett pole position, i början av loppet räknas som loppets ledare;
b.) Efter att loppet har startats, gäller varje förare som avslutar ett varv på första plats som loppets ledare.

8. Tar poäng / pallplacering: Följande regler gäller:
a.) Utvärderingen görs enligt resultatet som gäller när prisutdelningen görs. Diskvalifikation och/eller protester ändrar inga spelresultat;
b.) Endast enkelspel gäller för dessa speloptioner.

9. Snabbaste varvet (under loppets gång): Kvalet gäller inte för dessa spel.

10. Slutplacering: Följande regler gäller:
a.) Spelen på en förares slutplacering utvärderas enligt det officiella slutresultatet eller om nödvändigt, i vilken ordning förarna gav upp;
b.) Om den nämnda föraren inte startar antingen paradvarvet eller loppet, kommer samtliga spel att strykas.

11. King of the road: Det här spelet gäller för om samma förare klarar av följande i ett och samma lopp (om kvalet eller loppet inte genomförs, stryks samtliga spel):
a.) vinner kvalet;
b.) vinner loppet; och
c.) kör det snabbaste varvet i loppet.

12. Förekommer en safety car?: Spelet utvärderas enligt om safety car har varit på banan eller inte under loppets gång. ("Virtuella safety car" räknas inte för utvärderingen av spel). Om safety car används under loppets gång men inte kör ut på banan, utvärderas det som att ingen safety car användes.

13. Krockspel: En krock mellan två formel 1-bilar förekommer endast om minst en av de två förarna inte kan avsluta loppet på grund av en kollision. "Inte placerade" betyder att föraren var tvungen att bryta loppet inom ett varv efter krocken mellan de två förarna. Om båda förarna kan fortsätta i fler än ett varv efter krocken, räknas det hela inte som en krock.

14. Hur många bilar avslutar inte det första varvet?: Endast förare som startar loppet (även från pit lane) räknas. Förare som inte startar loppet ses som "DNS" i det officiella resultatet. Förare som diskvalificeras under eller efter loppet räknas inte för spelet.

15. Vilken förare ger upp loppet först?: För att spel ska kunna utvärderas, måste föraren starta loppet (även från pit lane). Om en förare inte startar, blir samtliga spel på den föraren ogiltiga. Förare som inte startar loppet ses som "DNS" i det officiella resultatet. Förare som diskvalificeras under eller efter loppet räknas inte för spelet.

16. Vilken konstruktör ger upp loppet först?: Om ett stall inte kan starta loppet med minst en förare, blir samtliga spel på det stallet ogiltiga. Förare som inte startar loppet ses som "DNS" i det officiella resultatet. Diskvalificerade förare räknas inte för det här spelet.

17. Kommer föraren X att ta hem poäng i loppet?: Om en förare inte startar, blir samtliga spel på den föraren ogiltiga. Förare som inte startar loppet ses som "DNS" i det officiella resultatet. Förare som diskvalificeras under eller efter loppet, utvärderas som "inga poäng".

18. Kommer båda förarna i stall X att ta hem poäng i loppet?:  För att spel ska kunna utvärderas, måste båda förarna starta loppet. Förare som inte startar loppet ses som "DNS" i det officiella resultatet. Förare som diskvalificeras under eller efter loppet, utvärderas som "inga poäng".

19. Hur många bilar från stall X placerar sig i slutresultatet?: För att spel ska kunna utvärderas, måste båda bilarna starta loppet. Bilar som inte startar loppet eller kvalar in till loppet, utvärderas som "DNS" i det officiella loppresultatet. Diskade förare ses som "inte placerade".

20. Snabbast pit stop i loppet: För spelet gäller tiden mellan den tidpunkten då bilen kommer in i pit stop filen och den tidpunkten då bilen lämnar den.  Om föraren kommer in i pit stop filen pga. ett straff, utvärderas detta inte som en pit stop. Normal körning genom pit stop filen (t.ex. bakom en safety car eller för att utföra ett tidsstraff) räknas inte för det här spelet - samtliga 4 däck måste bytas.