Cricket

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1. Matchspel: Vem vinner matchen?

a.) Samtliga matchspel utvärderas enligt de officiella tävlingsreglerna.

b.) Om vädret har inflytande på matcher, utvärderas spelen enligt det officiella resultatet. Detta gäller även för matcher med matematisk beräkning som t.ex. Duckworth-Lewis metoden (DL) eller Jayadevan systemet (VJD).

c.) Om inget officiellt resultat finns, stryks samtliga spel.

d.) Om det blir oavgjort och de officiella tävlingsreglerna inte bestämmer en vinnare, gäller dead-heat reglerna. Om en bowl off eller super over bestämmer en vinnare, kommer spelen att utvärderas enligt det officiella resultatet.

e.) Om det officiellt blir oavgjort i en First Class match, utvärderas spelen som dead-heat mellan båda lag. Om det oavgjorda resultatet erbjöds, kommer spel på oavgjort utvärderas som förlorade om det blir oavgjort.

f.) Inom County-mästerskapsmatcher där oavgjort INTE erbjuds, kommer matcherna att utvärderas enligt Draw No Bet (dvs. spelen stryks om det blir oavgjort).

g.) Om en match ställs in på grund av externa faktorer, stryks spelen om inte vinnaren bestäms enligt de officiella tävlingsreglerna.

h.) Alla spel på en match som inte spelas på det schemalagda datumet kommer att förklaras ogiltiga, såvida det inte finns en officiell/officiella reservdag(ar) vilket innebär att spel kommer att gälla om matchen spelas den/dessa dagen/dagar.

 

2. Matchspel: Dubbelchans: Slutar matchen enligt ett av de tre givna alternativen?

a.) Oavgjort utvärderas som dead heat för lagen och inte som oavgjort.

b.) Samtliga matchspel utvärderas enligt de officiella tävlingsreglerna.

c.) Om inget officiellt resultat finns, stryks samtliga spel.

 

3. Matchspel: Draw No Bet: Vem vinner matchen om samtliga spel stryks vid oavgjort.

a.) Oavgjort utvärderas som dead heat för lagen och inte som oavgjort.

b.) Samtliga matchspel utvärderas enligt de officiella tävlingsreglerna.

c.) Om inget officiellt resultat finns, stryks samtliga spel.

 

4. Flest sixes: Vilket lag gör flest sixes?

a.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer Most Sixes spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

b.) Inom Twenty20 matcher kommer Most Sixes spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och laget inte är All Out och heller inte har nått en target för att vinna matchen.

c.) I The Hundred-matcher kommer Most Sixes-spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och laget inte är all out och heller inte har nått ett mål för att vinna matchen. 

d.) Endast sixes som gjorts med slagträt (efter vilken delivery som helst - giltig eller inte) räknas för det totala antalet sixes.

e.) Överkast och extras räknas inte

f.) Sixes som görs i en super over räknas inte.

g.) Om det blir oavgjort gäller Dead Heat regeln.

 

5. Flest extras: Vilket lag kommer att få flest extras till sin batting-poäng?

a.) Om inget oavgjort resultat erbjuds och lagen avslutar med samma poäng, kommer dead heat regeln att gälla.

b.) För oavgjorda First Class matcher gäller att spelen stryks om färre än 200 overs har kastats, om inte utvärderingen av spelet redan gjorts.

 

6. Högsta First Over Runs: Vilket lag gör flest runs i första over inom deras innings?   

a.) Första over måste avklaras för att spelen ska vara giltiga, om inte en utvärdering redan gjorts. Om innings avslutas under första over p.g.a. externa faktorer som t.ex. dåligt väder, kommer samtliga spel att strykas, om inte utvärderingen redan gjorts.

b.) Extras och straffruns i denna over räknas för utvärderingen.

 

7. Högsta First Group Overs: Vilket lag gör flest runs efter det första angivna antalet overs i deras innings?
   Om det angivna antalet overs inte genomförs, kommer spelet att strykas, om inte laget är all out, anger eller når deras mål eller utvärderingen av spelet redan gjorts.

 

8. Högsta first wicket partnership: Vilket lag gör flest runs innan de förlorar sin första wicket?   

a.) Om laget som slår når slutet av sina tilldelade overs, når målsättningen eller redovisar innan första wicket faller, ses totala poängen som resultat.

b.) För att kunna utvärdera, gäller en slagman som ger upp på grund av skada, inte som wicket.

c.) Inom matcher med begränsat antal overs, stryks spel om innings minskats på grund av externa faktorer, inklusive dåligt väder, om inte utvärderingen redan gjorts.

Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

Inom Twenty20 matcher kommer spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och laget inte är All Out och heller inte har nått en target för att vinna matchen. 

I The Hundred-matcher kommer 1st Wicket Partnership-spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och laget inte är all out och heller inte har nått ett mål för att vinna matchen.

Spelen stryks även om ett lag har färre overs än motståndet, om inte en utvärdering av spelet redan gjorts innan minskningen av overs gjordes.

I first class matcher gäller spelet för varje lags första innings.

 

9. Match Sixes totalt:  Hur många sixes görs i matchen?   

a.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer Most Sixes totalt spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

b.) Inom Twenty20 matcher kommer Most Sixes totalt spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och laget inte är All Out och heller inte har nått en target för att vinna matchen. 

c.) I The Hundred-matcher kommer Total Match Sixes-spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och laget inte är all out och heller inte har nått ett mål för att vinna matchen. 

d.) Endast sixes som gjorts med slagträt (efter vilken delivery som helst - giltig eller inte) räknas för det totala antalet sixes. 

e.) Överkast och extras räknas inte.

f.) Sixes som görs i en super over räknas inte.

 

10. Matchens spelare: Vem blir matchens spelare?   

a.) Spel utvärderas enligt matchens spelare som nämns officiellt.

b.) Dead-heat regeln gäller.

c.) Om ingen matchens spelare nämns officiellt, kommer samtliga spel att strykas.

d.) Spel kommer att avgöras på Impact Players som antingen slår eller bowlar under matchen.

 

11: Runs inom en over: Hur många runs görs inom en specifik over?  

a.) En specifik over måste avklaras för att spelen ska vara giltiga, om inte en utvärdering redan gjorts.

b.) Om en innings slutar inom en over, ses denna over som en som måste genomföras, om inte denna innings avslutats på grund av externa faktorer, inklusive dåligt väder. I dessa fall stryks samtliga spel, om utvärderingen inte redan gjorts.

c.) Om en over inte börjar, oavsett orsak, stryks samtliga spel.

d.) Extras och straffruns i denna over räknas för utvärderingen.

 

12. Boundary inom Over: Görs en boundary inom en specifik over?   

a.) Endast boundaries som görs med slagträt (med delivery - tillåten eller inte) räknas som boundary.

b.) Overthrows, all run fours och extras räknas inte som boundaries.

c.) En specifik over måste avklaras för att spelen ska vara giltiga, om inte en utvärdering redan gjorts. Om en innings slutar inom en over, ses denna over som en som måste genomföras, om inte denna innings avslutats på grund av externa faktorer, inklusive dåligt väder. I dessa fall stryks samtliga spel, om utvärderingen inte redan gjorts.

d.) Om en over inte börjar, oavsett orsak, stryks samtliga spel.

e.) Extras och straffruns i denna over räknas för utvärderingen.

 

13. Wicket inom en over: Faller en wicket i en specifik over?   

a.) För utvärderingen gäller samtliga wickets, inklusive run outs. En slagman som ger upp på grund av skada, gäller inte som wicket. Om en slagman får en time out eller ger upp, ses denna wicket som genomförd med den föregående bollen.

b.) En specifik over måste avklaras för att spelen ska vara giltiga, om inte en utvärdering redan gjorts. Om en innings slutar inom en over, ses denna over som en som måste genomföras, om inte denna innings avslutats på grund av externa faktorer, inklusive dåligt väder. I dessa fall stryks samtliga spel, om utvärderingen inte redan gjorts.

c.) Om en over inte börjar, oavsett orsak, stryks samtliga spel.

Extras och straffruns i denna over räknas för utvärderingen.

 

14. Över ojämn/jämn: Kommer antalet runs som görs inom en specifik over att vara ojämnt eller jämnt?   

a.) Noll ses som en jämn siffra.

b.) En specifik over måste avklaras för att spelen ska vara giltiga, om inte en utvärdering redan gjorts. Om en innings slutar inom en over, ses denna over som en som måste genomföras, om inte denna innings avslutats på grund av externa faktorer, inklusive dåligt väder. I dessa fall stryks samtliga spel, om utvärderingen inte redan gjorts.

c.) Om en over inte börjar, oavsett orsak, stryks samtliga spel.

d.) Extras och straffruns i denna over räknas för utvärderingen.

 

15. Runs inom en grupp av overs: Hur många runs görs inom en specifik over?   

Om det angivna antalet overs inte genomförs, kommer spelet att strykas, om inte laget är all out, anger eller når deras mål eller utvärderingen av spelet redan gjorts.

 

16. Runs inom session: Hur många runs görs inom en specifik session?   

a.) Resultatet bestäms av det totala antalet runs som görs inom en specifik session, oavsett vilket lag som gjort dessa.

b.) Om färre än 20 overs bowlas inom en session, kommer spelen att strykas om spelet inte redan avgjorts.

 

17. Innings Runs:  Hur många runs gör laget som slår i aktuella innings?   

a.) Inom test- eller first class-matcher kommer Innings Runs spel att strykas om färre än 60 overs bowlas inom innings p.g.a. externa faktorer som t.ex. dåligt väder och om inte innings redan avgjorts normalt.

b.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer Innings Runs spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

c.) Inom Twenty20 matcher kommer Innings Runs spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

d.) I The Hundred-matcher kommer Innings Runs-spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

e.) Inom Twenty10 matcher kommer Innings Runs spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 1 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts

 

18. Innings Fours: Hur många fours gör laget som slår i deras aktuella innings?   

a.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer Innings Fours spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

b.) Inom Twenty20 matcher kommer Innings Fours spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

c.) I The Hundred-matcher kommer Innings Fours-spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts. 

d.) Endast fours som gjorts med slagträt (efter vilken delivery som helst - giltig eller inte) räknas för det totala antalet fours. Overthrows, all run fours och extras räknas inte.

e.) Sixes som görs i en super over räknas inte.

f.) Inom Twenty10 matcher kommer Innings Runs spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 1 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

 

19. Innings Sixes: Hur många sixes gör laget som slår i deras aktuella innings?   

a.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs matcher, kommer Innings Sixes spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

b.) Inom Twenty20 matcher kommer Innings Sixes spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

c.) I The Hundred-matcher kommer Innings Sixes-spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts. 

d.) Endast sixes som gjorts med slagträt (efter vilken delivery som helst - giltig eller inte) räknas för det totala antalet sixes. Överkast och extras räknas inte.

e.) Sixes som görs i en super over räknas inte om inte spelet redan avgjorts.

f.) Runs Outs som görs i en super over räknas inte.

g.) Inom T10 matcher kommer Innings runs spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 1 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

 

20. Bästa Runscorer i Innings: Vilken slagman gör flest runs för det nämnda laget?   

a.) Resultatet för det här spelet avgörs beroende på slagmannen med det individuellt högsta antalet poäng i ett lags innings.

b.) Spelen stryks om den nämnda spelaren inte är det av uppställningen.

  i.) Impact Player - Spel gäller bara om Impact Player slår under matchen.

c.) Inom test- eller first class matcher kommer spel på bästa runscorer att strykas om färre än 60 overs kastas i innings p.g.a. externa faktorer som t.ex. dåligt väder, om inte innings redan avgjorts normalt.

d.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer Most Sixes spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 25 eller fler overs efter att spelet placerats.

e.) Inom Twenty20 matcher kommer spel på bästa runscorer att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 10 eller fler overs efter att spelet placerades.

Om två eller fler spelare har samma antal runs inom innings, kommer dead-heat regeln att gälla.

Runs som görs i en super over räknas inte

f.) I The Hundred-matcherna blir Top Runscorer-spel ogiltiga om det planerade antalet omgångar reduceras med 50 bollar eller fler.

 

21. Bästa Wicket-Taker inom innings: Vilken bowler tar flest wickets för det nämnda laget?  

a.) Resultatet för dessa spel bestäms enligt bowlern med det högsta individuella antalet wickets i en individuell inning.

b.) Inom test- eller first class-matcher kommer bästa wicket-taker spel att strykas om färre än 60 overs bowlas inom innings p.g.a. externa faktorer som t.ex. dåligt väder och om inte innings redan avgjorts normalt.

c.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer bästa wicket-taker spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 25 eller fler overs efter att spelet placerats.

d.) Inom Twenty20 matcher kommer bästa wicket-taker spel att strykas om det planerade antalet overs inom innings reduceras med 10 eller mer efter att spelet placerades. 

e.) I The Hundred-matcherna blir Top Wicket-Taker-spel ogiltiga om det schemalagda antalet omgångar reduceras med 50 bollar eller fler.

f.) Om två eller fler spelare tar samma antal wickets inom innings, kommer dead-heat regeln att gälla.

g.) Spelen stryks om den nämnda spelaren inte är i uppställningen.

  i.) Impact Player - Spel gäller bara om Impact Player bowlar under matchen.

h.) Om inga bowlers tar en wicket inom en inning, kommer samtliga spel att strykas.

i.) Wickets som görs i en super over räknas inte.

 

22. Slagman runs: Hur många runs gör den nämnda slagmannen?   

a.) Om slagmannen avslutar innings not out p.g.a. av ett beslut, att laget når slutet av sina overs eller laget når sitt mål, kommer slagmannens poäng att gälla som slutresultat. Om en slagman inte slår,kommer spelet att strykas.

b.) Om en slagman inte är i startelvan, kommer spelet att strykas.

c.) Om en slagman ger upp skadad men kommer tillbaka senare, kommer det totala antalet runs som gjorts av slagmannen att räknas. Om slagmannen inte kommer tillbaka senare, kommer slutresultatet att gälla som det gjorde när slagmannen gav upp.

d.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer Most Sixes spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

e.) I The Hundred-matcher kommer spel på slagman-runs att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts. 

f.) Inom Twenty20 matcher kommer slagman runs spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

g.) Runs som görs i en super over räknas inte

 

23. Slagman Fours: Hur många fours gör den nämnda slagmannen?   

a.) Om en slagman avslutar innings not out p.g.a. av ett beslut, att laget når slutet av sina overs eller laget når sitt mål, kommer slagmannens fours att gälla som slutresultat. Om en slagman inte slår, kommer spelet att strykas. Om en slagman inte är i startelvan, kommer spelen att strykas.

b.) Om en slagman ger upp skadad men kommer tillbaka senare, kommer det totala antalet fours som gjorts av slagmannen inom innings att räknas. Om slagmannen inte kommer tillbaka senare, kommer slutresultatet att gälla som det gjorde när slagmannen gav upp.

c.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer slagman fours spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

d.) Inom Twenty20 matcher kommer slagman fours spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

e.) I The Hundred-matcher kommer spel på Slagman Fours att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts. 

f.) Endast fours som gjorts med slagträt (efter vilken delivery som helst - giltig eller inte) räknas för det totala antalet fours. Overthrows, all run fours och extras räknas inte.

g.) Sixes som görs i en super over räknas inte.

 

24. Slagman sixes: Hur många sixes gör den nämnda slagmannen?   

a.) Om en slagman avslutar innings not out p.g.a. av ett beslut, att laget når slutet av sina overs eller laget når sitt mål, kommer slagmannens sixes att gälla som slutresultat. Om en slagman inte slår, kommer spelen att strykas. Om en slagman inte är i startelvan, kommer spelen att strykas.

b.) Om en slagman ger upp skadad men kommer tillbaka senare, kommer det totala antalet sixes som gjorts av slagmannen i innings att räknas. Om slagmannen inte kommer tillbaka senare, kommer slutresultatet att gälla som det gjorde när slagmannen gav upp.

c.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer slagman sixes spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats och om inte spelet redan avgjorts.

d.) Inom Twenty20 matcher kommer slagman sixes spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

e.) I The Hundred-matcher kommer spel på Slagman Sixes att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts. 

f.) Endast sixes som gjorts med slagträt (efter vilken delivery som helst - giltig eller inte) räknas för det totala antalet sixes. Överkast och extras räknas inte.

g.) Sixes som görs i en super over räknas inte.

 

25. Slagman milestone: Når den nämnda slagmannen en planerad milestone?   

a.) Om slagmannen avslutar innings not out p.g.a. av ett beslut, att laget når slutet av sina overs eller laget når sitt mål, kommer slagmannens poäng att gälla som slutresultat. Om en slagman inte slår, kommer spelet att strykas.

b.) Om en slagman inte är i startelvan, kommer spelet att strykas.

c.) Om en slagman ger upp skadad men kommer tillbaka senare, kommer det totala antalet runs som gjorts av slagmannen att räknas. Om slagmannen inte kommer tillbaka senare, kommer slutresultatet att gälla som det gjorde när slagmannen gav upp.

d.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer slagman milestone spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

e.) Inom Twenty20 matcher kommer slagman milestone spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

f.) Runs som görs i en super over räknas inte.

 

26. Hur sker utslagningen: Hur slås nästa slagman ut?   

a.) Om den nämnda slagmannen inte är out, kommer samtliga spel att strykas.

b.) Om den nämnda slagmannen ger upp skadad och inte kommer tillbaka för att slå senare, kommer samtliga spel att strykas.

c.) Om den slagmannen inte kommer tillbaka för att slå senare och är out, kommer spelen att gälla.

 

27. När nästa wicket faller. Hur många runs kommer det slående laget ha gjort när nästa wicket faller?   

a.) Om det slående laget når slutet av deras tilldelade overs, når deras målsättning eller redovisar innan en specifik wicket faller, kommer det totala antalet poäng att ses som resultat.

b.) För att kunna utvärdera gäller en slagman som ger upp på grund av skada inte som wicket.

c.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer fall of wicket spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats och om spelet inte redan avgjorts.

d.) Inom Twenty20 matcher kommer slagman fall of wicket spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

e.) I The Hundred-matcher kommer spel på Slagman Fall of Wicket att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

 

28. Näste man ut: Vilken slagman är nästa som slås ut?   

a.) Om slagmännen ger upp på grund av skada eller om slagmännen vid en crease är andra än de som listas, kommer spel som placerats på båda slagmän att strykas.

b.) Om inga fler wickets faller, stryks samtliga spel.

 

29. Metod för "dismissal" av nästa wicket: Hur slås nästa slagman ut?   

a.) Resultatet beror på metoden för en "dismissal" av nästa wicket som faller.

b.) För att kunna utvärdera gäller en slagman som ger upp på grund av skada inte som wicket.

c.) Om en specifik wicket inte faller, stryks samtliga spel.

 

30. Slagman matchspel: Vilken av de nämnda spelarna gör flest runs?   

a.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer slagman matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats och om inte spelet redan avgjorts.

b.) Inom Twenty20 matcher kommer slagman matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

c.) I The Hundred-matcher kommer Slagman matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts. 

d.) Båda spelarna måste nämnas i startelvan. Om en av spelarna inte slår, kommer alla spel ändå att utvärderas som normala.

e.) Runs som görs i en super over räknas inte.

 

31. Bowler matchspel: Vilken av de nämnda spelarna tar flest wickets?   

a.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer bowler matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

b.) Inom Twenty20 matcher kommer bowler matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

c.) I The Hundred-matcher kommer Bowler matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts. 

d.) Båda spelarna måste vara i startelvan. Om en av spelarna inte bowlar, kommer alla spel ändå att utvärderas normalt.

e.) Wickets som görs i en super over räknas inte.

 

32. All-Rounder matchspel: Vilken av de nämnda spelarna gör flest poäng i spelar-performance poängsystemet?   

a.) Poäng görs som följer: 1 poäng per run, 20 poäng per wicket, 10 poäng per catch, 25 poäng per stumping.

b.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer All-Rounder matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

c.) Inom Twenty20 matcher kommer All-Rounder matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts.

d.) I The Hundred-matcher kommer All-Rounder matchspel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och om spelet inte redan avgjorts. 

e.) Båda spelarna måste vara i startelvan. Om en av spelarna inte slår eller bowlar, kommer alla spel ändå att utvärderas normalt.

f.) Poäng som görs i en super over räknas inte.

 

33. Seriespel:  Oddsen gäller för series-outrightspel. 

a.) Outright-spel på en serie gäller så länge minst en match har spelats färdigt.

b.) Om antalet matcher i en serie blir mindre, antingen under eller innan den startat, kommer spel på serieresultatet, bästa runscorer och andra spel som inte har direkt att göra med serieresultatet, att vara giltiga.

c.) Om ingenting händer efter att ett spel har placerats (exempel: serien stoppas) kommer samtliga spel att strykas.

d.) Rätt serieresultat

e.) Spel på rätt serieresultat inom en serie kommer att strykas om antalet planerade matcher inte spelas och om inte spelet redan avgjorts.


34. Bästa runscorer i en serie: Spelare med flest runs gjorda i en serie.   

a.) Spel på bästa slagman i en serie gäller oavsett om en spelare deltar eller inte och om ingenting annat anges.

b.) Minst en testmatch måste genomföras för att spelen ska gälla.

c.) Om två eller fler spelare har samma antal runs, kommer dead-heat regeln att gälla.

 

35. Bästa wicket-taker i en serie: Spelaren med flest tagna wickets i en serie.

a.) Spel på bästa bowler i en serie gäller oavsett om spelaren deltar eller inte och om ingenting annat anges.

b.) Minst en testmatch måste genomföras för att spelen ska gälla.

c.) Om två eller fler spelare tar samma antal wickets, kommer dead-heat regeln att gälla.


36. Century i matchen: Kommer en individuell spelare att göra en century?

a.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer century spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

b.) Inom Twenty20 matcher kommer century spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och laget inte är All Out och heller inte har nått en target för att vinna matchen.

Runs som görs i en super over räknas inte.

 

37. Spelar-wickets: Wickets tagna av en spelare.

a.) Inom One Day Internationals och andra 50 over begränsade overs-matcher, kommer spelar-wickets spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 5 eller fler overs efter att spelet placerats.

b.) Inom Twenty20 matcher kommer spelar-wickets spel att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler overs efter att spelet placerades och laget inte är All Out och heller inte har nått en target för att vinna matchen.

c.) I The Hundred-matcher kommer spel på Century i matchen att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras Century i matchen efter att spelet placerades och laget inte är all out och heller inte har nått ett mål för att vinna.

d.) Wickets som görs i en super over räknas inte.

Inom First Class/Testmatcher gäller spelen endast för wickets som tagits i första innings om ingenting annat anges.

 

38. Ändring av spelort: Om matchen inte längre spelas på den planerade spelorten, gäller ditt spel ändå. Detta gäller om inte spelorten ändrats till motståndarens hemmaplan (eller, vid internationella matcher, om spelorten är i samma land som planerat). I The Hundred-matcher kommer spel på Spelar-wickets att strykas om det planerade antalet overs för innings reduceras med 3 eller fler 5-ball overs efter att spelet placerades och laget inte är all out och inte har nått ett mål för att vinna matchen.