Kampsport

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Allmänna regler: Resultatet, som offentliggörs av den officiella annonsören i slutet av en match, kommer att användas för avvecklingsändamål. Eventuella efterföljande ändringar av resultatet kommer inte att beaktas. Om den officiella tillkännagivaren inte offentliggör ett resultat i slutet av en match, kommer marknaden att avgöras utifrån det resultat som visas på tillämplig organisations officiella webbplats. Om en match slutar oavgjort och det inte finns något odds för oavgjort, anses matchresultatet ogiltigt och alla insatser återlämnas.
För bekräftade matcher, om en match skjuts upp och planeras äga rum inom 48 timmar efter den ursprungliga starttiden, kommer ditt spel på den tävlingen att gälla. Om matchen inte äger rum inom 48 timmar kommer ditt spel att strykas. Om en uppskjuten match äger rum i ett land som skiljer sig från det ursprungliga landet kommer alla spel att strykas. Om matchen skjuts upp och äger rum på en annan plats men i samma land är alla spel giltiga.

2.) Totala poäng/Ronder (Över/Under): Om en boxare inte klarar av att starta en rond, räknas den senast avslutade ronden som den sista i matchen. Om en halv rond anges, gäller mitten av respektive rond (1 minut och 30 sekunder för 3-minuters ronder eller 2 minuter och 30 sekunder för 5-minuters ronder) som gräns mellan under eller över.

3.) K (kung)nockdown/Nedräkning i ronden Endast knockdowns som leder till en "nedräkning" av domaren eller om domaren startar en "nedräkning" gäller för det här spelet.

4.) Rond för Rond spel: Spelen utvärderas utgående från ronden då matchen slutar. Om en boxare inte klarar av att starta en rond, räknas den senast avslutade ronden som det "vinnande" resultatet för det här spelet. Om en match slutar oavgjort och inga odds har erbjudits för detta spelval, blir alla spel ogiltiga.