Baseball

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Extra innings: Såvida inget annat anges regleras spel med utgångspunkt från det officiella resultatet inklusive eventuellt extra innnings.

2.) Speltid: Om matchen avbryts innan ordinarie matchtid är över, gäller som officiellt slutresultat det som uppnåtts när matchen avbröts, förutsatt att minst fem (5) innings (4 ½ innings om hemmalaget leder) har spelats färdigt. Vinnaren bestäms genom resultatet som står fast efter den sista kompletta inningen som genomförts (om inte matchen avbryts i den andra hälften av en inning och hemmalaget leder - i så fall ses hemmalaget som segrare).

Om inget annat anges tillämpas denna regel på alla spelplaceringar.

Undantag:

  • Live Betting: Spelet måste gå i sin fulla schemalagda längd för att gälla på alla marknader - 9 innings (8 ½ om hemmalaget leder) för spel med 9 innings, eller till 7 innings (6 ½ om hemmalaget leder) för spel med 7 innings. Om spelet avslutas före den här tidpunkten ogiltigförklaras alla spel, förutom de som har fastställts villkorslöst.
  • Finsk baseball: Båda halvlekarna måste spelas för att spelen ska gälla.
  • Totalt: Spel avgörs enligt det officiella resultatet efter 9 innings (8 ½ innings om hemmalaget leder). Vid de tillfällen då det måste spelas extraomgångar avgörs spelet efter det officiella slutresultatet. Om matchen avgjorts vid en tidigare tidpunkt stryks alla spelen förutom när det högsta möjliga sammanlagda slutresultatet är nått.

3.) Datum: Alla matcher måste starta på planerad kalenderdag (på spelplatsen) och spelas på planerad plats. Spel på matcher som inte spelas på planerat datum och plats är ogiltigt. 

4.) Run Line: Regleringen av spel utgår från det officiella resultatet efter 9 innings (8 ½ innings om hemmalaget leder) inklusive eventuellt erfordrade extra innings.

Tidigare avslut: Om ett spel avslutas i förtid på grund av ett stort försprång förblir alla spelen giltiga (gäller endast för World Baseball Classic, VM och OS-tävlingar).

5.) ”Grand Salami”/MLB: I "Grand Salami" spelar man på det totala antalet runs som gjorts i alla matcher som spelats en viss dag. Endast matcher som spelats den dagen (enligt MLB-schemat) räknas. Om en match blir uppskjuten eller ytterligare matcher läggs till efter det att de initiella oddsen har tillkännagivits är allt spel ogiltigt. Spelen förlorar också sin giltighet om en pågående match måste avbrytas.

6.) Divisionsmästare: Om säsongen av någon anledning kortas ned kommer den divisionsmästare som respektive styrande idrottsorganisation tillkännagivit att ligga till grund för regleringen av placerade spel.

7.) I vilken situation kommer (spelare X) att befinna sig i slutet av sin första "at-bat": Regleringen av spel utgår från det skeende som följer efter det att den utsedde slagmannen lämnar hemplattan. Alternativen är att han antingen är "Ute", "På bas" eller gör en "Home run". Eventuellt skeende som orsakas av att en annan slagman kommer till hemplattan beaktas inte i detta spel.

8.) Om ett segerspel, ett totalt spel eller ett handikappspel slutar oavgjort (X) och inga odds har erbjudits för detta alternativ kommer alla spel att strykas.

9.) Spel på spelare: Den aktuella spelaren måste delta i matchen för att spelen ska gälla.

10.) Spelar Head-to-Head (H2H) spel - långtid (t. ex Vilken spelare gör flest runs under den reguljära säsongen? Spelare A/Spelare B): Om en spelare inte finns med i Active Roster under den reguljära säsongens första dag är alla spel ogiltiga. Om en spelare byter lag gäller hans sammanlagda statistik.

11.) Hur många segrar tar lag X under den reguljära säsongen?: Laget måste spela 160 reguljära säsongsmatcher för att spelet ska vara giltigt.

12.) Seriespel: Enligt det här spelet är en serie ett antal matcher (i vanliga fall 3 eller 4 spel) som genomförs efter varandra av samma lag på samma ort. Seriespel beror på det lag som vinner de flesta matcherna inom serien – hvid oavgjort (båda lagen vinner samma antal matcher) är alla spel ogiltiga.

  • Endast spel som avslutas inom den angivna tidsramen räknas som serie.
  • Om ett lag spelar mot en annan motståndare mellan spelen i serien har den matchen ingen inverkan på seriespelet.
  • Minst en match i serien måste avslutas för att alla spelen ska vara giltiga.
  • Om en match avslutas i förtid betraktas det som giltigt för serien om ett lag officiellt blir utsett till segrare.
  • En avbruten match i en tidigare serie betraktas inte som en match i den aktuella serien.
  • Om en match av någon anledning flyttas eller avbryts men fortsätter och avslutas under samma dag gäller den för serien.

13.) Hit(s): för att göra en hit, måste slagmannen nå första base innan någon fielder antingen taggar honom med bollen, kastar till en annan spelare för att skydda basen innan slagmannen når den, eller taggar första base med bollen i handen. En hit görs då slagmannen når första base. Om han anses vara out medan han försöker ändra sin hit till en dubbel, trippel eller home run inom samma spelmoment, kommer han ändå att få en hit (enligt den senaste basen han nådde).

Om en slagman når första base p.g.a. offensiv interference av en föregående runner (inkl. om en föregående runner träffas av en slagen boll), får han även en hit.