Sărituri cu schiurile

(Ultima actualizare: 05.12.2022)

În afară de următoarele reguli speciale de pariere, se aplică regulile generale de pariere. Cu toate acestea, regulile speciale vor avea prioritate față de regulile generale.

1.) Regulile competiției: Această regulă se aplică la competițiile din cadrul Cupei Mondiale. Pentru turnee (de ex. campionate mondiale, europene sau naţionale, olimpiade etc.) se aplică regula 2). Toate pariurile sunt stabilite în funcţie de clasamentul oficial din momentul prezentării locurilor de pe podium. În cazul în care o întrecere este întreruptă sau amânată, dar va avea loc în termen de 80 de ore de la data de start iniţială, atunci toate pariurile efectuate pentru acel eveniment rămân valabile. În cazul în care competiţia nu va avea loc în termen de 80 de ore de la data de start iniţială, atunci toate pariurile vor fi anulate.

2.) Regulament evenimente majore: Toate pariurile sunt stabilite în funcţie de clasamentul oficial din momentul prezentării locurilor de pe podium (ceremonia înmânării florilor). În cazul în care un eveniment, subiect al unui pariu, din cadrul unui eveniment sportiv major (de ex. mondial, european sau campionat naţional, olimpiade etc.) este amânat în cadrul timpului oficial acordat pentru acel eveniment, toate pariurile efectuate rămân valabile. În cazul în care un eveniment, subiect al unui pariu, nu poate începe în cadrul timpului oficial destinat pentru un eveniment sportiv major, toate pariurile vor fi anulate.

3.) Antepost/Câştigător (alţii la cerere) În cazul în care atletul selectat este descalificat, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile efectuate pe acest atlet vor fi considerate “pierdute”. Dacă întrecerea va fi câştigată de un atlet/naţiune pentru care nu s-a oferit nicio cotă, atunci opţiunea de pariere “Oricare altul care nu e pe listă” va fi considerată câştigătoare, cu excepţia cazului în care această opţiune nu a fost oferită – situaţie în care pariurile vor fi considerate “pierdute”.

În cazul în care există opţiunea “Alţii la cerere”, pot fi oferite cote la cererea clienţilor pentru schiorii care nu apar pe lista iniţială de participanţi.

4.) Termină în Top 3 (alţii la cerere): Această regulă se aplică diverselor clasamente de tip “Top” (de ex. Top 5, Top 10) Dacă atletul selectat este descalificat, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile efectuate pe acest atlet vor fi considerate “pierdute”. În cazul în care într-unul sau mai multe din clasamentele tip “Top” este clasat un atlet/o naţiune pentru care nu s-au oferit cote, atunci vor fi considerate “câştigătoare” doar pariurile pe atleţii/naţiunile care termină în clasamentul “Top” şi pentru care s-au oferit cote.

În cazul în care există opţiunea “Alţii la cerere”, pot fi oferite cote la cererea clienţilor pentru schiorii care nu apar pe lista iniţială de participanţi.

5.) Head-to-Head (H2H): Câștigător va fi declarat/ă atletul/națiunea, care ocupă o poziție mai bună în cadrul evenimentului. H2H e valid, odată ce atleții/națiunile au luat startul în cadrul calificărilor. 

Dacă un atlet/națiune este descalificat/ă sau nu încheie evenimentul dintr-un oarecare motiv, atunci un alt atlet/națiune va fi declarat/ă câștigător/oare. Dacă atleții/națiunile sunt descalificați/te sau nu încheie evenimentul dintr-un oarecare motiv, atunci toate pariurile vor fi anulate. Dacă unul sau doi atleți/națiuni nu se califică la evenimentul principal, atunci celălalt atlet/națiune va fi declarat/ă câștigător/oare. Dacă atleții/națiunile nu se califică la evenimentul principal, atunci pariurile vor fi evaluate conform rezultatului din calificări. 


Dacă atleții/națiunile se califică în competiție, însă cel puțin unul dintre ei nu începe prima manșă, atunci pariurile plasate după calificare vor fi anulate.
 

5.a) Live Head-to-heads: Dacă pariurile head-to-head se încheie după ce unul din cei doi atleţi a efectuat săritura şi evenimentul este , apoi, reluat, pariurile respective vor fi anulate.

5.b) Cea mai lungă săritură: Pariurile pe cea mai lungă săritură dintr-o anumită manșă vor fi stabilite conform regulilor head-to-head.

5.c) Dacă o competiţie se desfăşoară conform noului regulament (lungimea rampei de salt poate fi modificată în timpul rundei de competiţie fără a fi necesară începerea altei competiţii), pariurile generale H2H (inclusiv pariul "Cine va obţine mai multe puncte?" şi alte pariuri similare) vor fi considerate valide indiferent de lungimea rampei. Pariurile H2H pe cea mai lungă săritură vor fi anulate.

6.) Head-to-Head triplu: Va fi considerat/ă câştigător/toare atletul/naţiunea care ocupă cea mai bună poziţie în clasamentul întrecerii. Dacă un atlet/naţiune este descalificat/ă sau nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci acest participant va fi considerat înfrânt şi pariul va fi decis între ceilalţi 2 atleţi/naţiuni rămaşi/se în întrecere. Dacă 2 atleţi/naţiuni sunt descalificaţi/cate sau nu termină întrecerea, oricare ar fi motivul, atunci atletul/naţiunea rămas/ă va fi considerat/ă câştigător/oare. Dacă cei 3 atleţi/naţiuni vor fi descalificaţi/cate sau nu termină competiţia, oricare ar fi motivul, atunci toate pariurile vor fi anulate.

7.) Naţionalitatea câştigătorului: Acest pariu face referire la naţiunea pe care atletlul o reprezintă în competiţie, indiferent de ţara în care a fost născut/ă.

8.) Cel mai bun atlet din “fiecare naţiune”: Pariurile vor fi plasate pe cel mai bine poziţionat atlet din cadrul echipei unei naţiuni. Acest pariu face referire la naţiunea, pe care atletul o reprezintă în competiţie, indiferent de ţara în care a fost născut/ă.

9.) Proba de sărituri cu schiurile: În cazul în care durata competiţiei va fi scurtată, de ex. din cauza factorilor climatici adverşi, toate pariurile rămân valabile şi vor fi stabilite în funcţie de rezultatele oficiale. Excepţie: pariurile efectuate după anunţarea rezultatelor oficiale de către FIS vor fi anulate.