Snooker

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

1. Warunki udziału

Mecz snookera uznaje się za rozpoczęty po breaku uzyskanym w pierwszym frame'ie. Jeśli rozpoczynający break został uzyskany zaraz na początku meczu, wszystkie zakłady pozostają ważne, chyba że określono inaczej. Jeśli gracz nie wystartuje w turnieju lub meczu, wszystkie zakłady na tego gracza, lub określony mecz, zostają unieważnione.

2. Zakłady na mecz - Kto wygra mecz? Zwycięzcą meczu jest zawodnik, który przejdzie do następnej rundy lub zostanie ogłoszony zwycięzcą przez organ zarządzający.

3. Zakłady na turniej - Który zawodnik wygra turniej? Mogą obowiązywać odliczenia według zasady 4.

4. Następny frame - Który zawodnik wygra następnego frame'a? Jeśli nie dojdzie do frame'u, wszystkie zakłady zostają unieważnione. Jeśli jednak frame zostanie przyznany z jakiegokolwiek powodu, zakłady pozostają ważne.

5. Ulubione zakłady
Jeśli mecz nie zostanie zakończony, wszystkie poniższe zakłady zostają unieważnione, chyba że określono inaczej:
a.) Zakłady handycap - Kto wygra mecz po uwzględnieniu podanego handicapu?
b.) Zakłady na frame'a - Jakim dokładnie wynikiem zakończy się mecz?
c.) Zakłady na pierwsze cztery frame'y/osiem frame'ów - Który gracz będzie prowadził po pierwszych 4/8 frame'ach?
d.) Wynik pierwszych czterech/ośmiu frame'ów - Jaki dokładnie wynik będzie w meczu po pierwszych 4/8 frame'ach?
e.) Dokładne wyniki - Wynik końcowy meczu
f.) Przewaga wygranej w meczu - Przewagą ilu frame'ów wygra dany zawodnik mecz? 
g.) Suma frame'ów powyżej/poniżej - Ile frame'ów zostanie rozegranych w meczu?
h.) Wyścig po "X" frame'ów - Który zawodnik jako pierwszy uzyska "X" frame'ów?
i.) 147 w meczu - Zostanie uzyskany w meczu maksymalny break 147 pkt.? Break 147 składa się z 15 kolejno wbitych czerwonych i czarnych bil, a następnie wszystkich kolorowych. Każdy break wynoszący co najmniej 147 pkt., jaki wymaga użycia wolnych bil zostanie rozliczony jako przegrany, chyba że break ten składał się z wolnej bili (czerwonej lub kolorowej), po której doszło do tradycyjnego breaka 147 pkt.
j.) Pierwszy wbity kolor - Jaki kolor zostanie wbity jako pierwszy w następnym frame'ie bez naruszenia przepisów? Wygrywającym kolorem zostaje pierwszy wbity kolor bez naruszenia przepisów, jaki uzyskująe wynik ze swoim nominałem (tzn. nie jako wolna bila), bez względu na to, czy dojdzie w następstwie do re-racku czy nie.
k.) Następna frame - pierwszy zawodnik, który wbije bilę - Pierwszy gracz, który bez naruszania przepisów wbije bilę w następnej frame. Zwycięzcą zostaje uznany zawodnik, który jako pierwszy wbije bilę bez naruszania przepisów, bez względu na to, czy dojdzie w następstwie do re-racku czy nie.
l.) Mini sesja/Zwycięzca sesji - Który zawodnik zostanie zwycięzcą podanej mini sesji lub sesji?
m.) Wynik mini sesji/sesji - Jaki wynik padnie w podanej mini sesji/sesji?
n.) Handicap na mini sesję/sesję - Kto zostanie zwycięzcą mini sesji/sesji po uwzględnieniu danego handicapu?
o.) Zwycięzca aktualnego frame'u - Który zawodnik zwycięży w aktualnym frame'ie?
p.) Następny frame, 50 break - Czy w następnym frame'ie zostanie uzyskany break 50 pkt. (przez jednego z graczy)?
q.) Następny frame z Century break - Czy w następnym frame'ie dojdzie do Century break? Gracz A, Gracz B, jeden z graczy lub żaden z graczy.

6. Zakłady na Century break
Poniższe zasady dotyczą breaków z co najmniej 100 pkt.
a.) Zakłady na Century break - Ile w sumie breaków century zostanie uzyskanych w trakcie meczu?
b.) Zakłady na zawodnika z century - Ile breaków century uzyska podany zawodnik w meczu?
c.) Łącznie centuries w meczu - Czy suma breaków century uzyskanych w meczu będzie poniżej czy powyżej podanej wartości?
d.) Centuries w meczu danego gracza - Czy liczba breaków century w meczu uzyskanych przez podanego zawodnika w trakcie gry będzie poniżej czy powyżej podanej wartości?

7. Re-rack
W przypadku akcji re-rack w dowolnym frame'ie obowiązują następujące zasady: 
a.) Zwycięzca frame'u: wszystkie zakłady pozostają ważne i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalnie ogłoszonego zwycięzcę frame'u. 
b.) Zakończone zakłady: wszystkie zakłady, które zostały rozstrzygnięte przed zaoferowaniem przez sędziego akcji re-rack. Powtarzane zagrania po akcji re-rack będą nieważne dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 
c.) Niezakończone zakłady: Zakłady, które nie zostały rozstrzygnięte zanim doszło do akcji re-rack zostaną rozstrzygnięte tylko w oparciu o zagrania wykonane po akcji re-rack. Wszelkie zagrania przed akcją re-rack nie będą mieć znaczenia przy rozstrzyganiu zakładu. 
d.) Wszystkie zakłady odnoszące się do końcowego wyniku frame'u (np. zakłady na sumę, nieparzyste/parzyste) zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnie ogłoszonego wyniku danego frame'u.

8. Zakłady na punkty
W przypadku wszelkich akcji re-rack odnoszących się do poniższych zakładów punkty nie zostają przeniesione z żadnych frame'ów częściowo rozegranych przed akcją re-rack. Jeśli mecz nie zostanie zakończony, wszystkie poniższe zakłady na ten mecz zostają unieważnione, chyba że określono inaczej:
a.) Następny frame - Wyścig do 30 - Który zawodnik jako pierwszy w następnym frame'ie uzyska 30 punktów? Zwycięzcą zostaje uznany zawodnik, który jako pierwszy uzyska 30 punktów, bez względu na to, czy dojdzie w następstwie do re-racku czy nie. Jeśli dojdzie do akcji re-rack zanim jeden z zawodników uzyska 30 punktów, zwycięzcą zostanie uznany zawodnik, który jako pierwszy uzyska 30 punktów w ponownie rozpoczętym frame'ie.
b.) Następny frame, suma punktów - Ile punktów zostanie zdobytych w sumie w następnym frame'ie? Suma punktów uzyskanych we frame'ie obejmuje także ponownie ustawione bile czarne
c.) Następny frame, przewaga wygranej - Zakład na to, ile wyniesie przewaga wygranej w punktach, jaką uzyska gracz w następnym frame'ie
d.) Następny frame, najwyższy break - Zakład na gracza, który uzyska najwięcej punktów w następnym frame'ie
e.) Następny frame, najwyższy break bandy - Ile punktów wyniesie najwyższy break w następnym frame'ie?
f.) Następny frame, nieparzyste/parzyste - parzyste - Czy w następnym frame'ie zostanie zdobyta nieparzysta czy parzysta liczba punktów?

9. Długość danego frame'u/meczu
Zakłady odnoszą się do czasu, jaki upłynie od początkowego breaku do zakończenia frame'u lub meczu (w wyniku standardowej rozgrywki albo przez poddanie frame'u przez zawodnika).

10. Group Betting
Tournament: zwycięzcy grup turniejowych zostaną wyłonieni na podstawie zasad ustalanych przez danego organizatora. Jeżeli wybrany gracz wycofa się jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, zakłady postawione na niego zostaną zwrócone. Mogą obowiązywać odliczenia według zasady 4.
11. Frame X – ostatni kolor.
Wytypuj końcowy kolor kulki. Darmowe kulki nie będą brane pod uwagę.
12. Czy zawodnik X zrobi 50 break w meczu?
Wytypuj, czy określonemu zawodnikowi uda się wykonać to zadanie, czy też nie.
13. Liczba 50 breaków w meczu.
Wytypuj, czy łączna liczba 50 breaków zdobytych w meczu będzie powyżej lub poniżej określonej wartości.
14. Czy któryś z graczy wygra X kolejnych frame'ów?
Wytypuj, czy któryś z graczy wygra określoną liczbę frame'ów z rzędu, czy też nie.
15. Czy to będzie decydujący frame?
Wytypuj, czy mecz osiągnie decydujący frame.
16. Czy to będzie decydujący frame?
Wytypuj, który gracz osiągnie najwyższy break w meczu. Nie dotyczy sytuacji, w której obydwaj gracze mają taki sam, najwyższy break.
17. Najwyższy break meczu (powyżej/poniżej).
Wytypuj, czy najwyższy break zdobyty w meczu będzie powyżej czy poniżej określonej wartości.