Skoki narciarskie

(Ostatnia aktualizacja: 05.12.2022)

Obok następujących zasad dodatkowych, obowiązuje także zakładów bukmacherskich przyjmowanych przez sieć internet. .

1.) Zasady zawodów: Zasada ta dotyczy zawodów w ramach Pucharu Świata. W przypadku innych zawodów (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itp.) obowiązuje zasada 2. Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalną klasyfikacją ogłaszaną w trakcie prezentacji na podium. Jeżeli zawody zostają przerwane lub przełożone, ale odbędą się w ciągu 80 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, to wszystkie zakłady dotyczące tego wydarzenia są ważne. Jeżeli zawody nie odbędą się w ciągu 80 godzin po planowanym czasie rozpoczęcia, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

2.) Zasady największych imprez sportowych: Wszystkie zakłady są rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji, która jest ogłaszana podczas prezentacji zwycięzców na podium (ceremonia dekoracji). Jeżeli wydarzenie w ramach zawodów sportowych (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Kraju, Olimpiada itd.) odbędzie się w innym terminie jednak w ramach oficjalnego terminarza, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli wydarzenie nie będzie mogło zostać rozpoczęte w oficjalnie podanym czasie, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

3.) Zwycięzca Antepost (Inni na życzenie): Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których zostały wniesione zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli zawody wygra zawodnik/kraj, na którego nie oferowano kursów, zakład jest uważany za wygrany, jeżeli został wniesiony w opcji „Inny, nie wymieniony poniżej”. Jeżeli tego typu opcja nie znajdowała się w ofercie, wszystkie zakłady uważane są za „przegrane”.

W przypadku gdy jest oferowana opcja „Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

4.) Zawody zakończone w top 3 (Inni na życzenie): Zasada ta dotyczy różnych miejsc w klasyfikacji zwycięzców (np. w top 5, w top 10). Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, zawodnicy, na których klient wniósł zakłady, zostaną zdyskwalifikowani, wszystkie zakłady dotyczące tych zawodników są uważane za „przegrane”. Jeżeli jeden lub więcej z zawodników/krajów zajmie „wytypowane” miejsca w klasyfikacji zwycięzców i jeżeli na tych zawodników/kraje nie było ustalonych kursów, wtedy będą uważane za wygrane, tylko zakłady na tych zawodników/kraje, na które oferowano kursy i którzy zajęli „wytypowane” miejsca w klasyfikacji.

W przypadku, gdy jest oferowana opcja “Inni na życzenie”, na życzenie klienta zostanie ustalony kurs na zawodnika, który nie znajduje się na pierwotnej liście startujących.

5.) Head-to-Head (H2H): Zwycięża zawodnik/kraj, który zajmuje wyższą pozycję w klasyfikacji. Zakład H2H obowiązuje, jeśli obie nacje/obaj zawodnicy przystąpią do kwalifikacji. 

Jeśli zawodnik/kraj zostaje zdyskwalifikowany lub z jakiegokolwiek powodu nie kończy zawodów, wówczas zwycięża drugi z zawodników/krajów. Jeśli obu zawodników/oba kraje zostanie zdyskwalifikowanych/zostają zdyskwalifikowane lub nie kończą zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli jeden z zawodników/krajów nie zostaje zakwalifikowany do wydarzenia głównego, zwycięzcą zostaje drugi zawodnik/kraj. Jeśli obu zawodników/oba kraje nie zostanie zakwalifikowanych/ nie zostają zakwalifikowane do wydarzenia głównego, w związku z zakładem znaczenie mają pozycje zajęte w kwalifikacjach. 


Jeśli obie nacje/obaj zawodnicy zakwalifikują się do wydarzenia głównego, lecz jeden/jedna z nich nie wystartuje w pierwszej serii, to zakłady wniesione po kwalifikacjach zostaną unieważnione.
 

5.a) Live Head-to-Head (H2H): Jeśli zakłady H2H zostaną wniesione po wykonaniu skoku przez jednego z 2 skoczków i ponownym rozpoczęciu zawodów, zakłady te są nieważne.

5.b) Najdłuższy skok: Zakłady wniesione na najdłuższy skok w określonej rundzie zostają wypłacone zgodnie z zasadami H2H.

5.c) Jeśli zawody odbędą się zgodnie z nowo obowiązującymi zasadamii (długość rozbiegu może zostać zmieniona podczas rundy zawodów bez konieczności nowego ich rozpoczęcia), wówczas ogólne zakłady H2H (włączając zakład "Kto zdobędzie więcej punktów?" i podobne) pozostają nadal ważne, niezależnie od długości rozbiegu. Zakłady H2H na najdłuższy skok tracą natomiast ważność.

6.) Trójki Head-to-Head: Zwycięża zawodnik/kraj, który uzyskuje wyższą pozycję w zawodach. Jeśli zawodnik/kraj zostaje zdyskwalifikowany lub nie kończy zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas zostaje uznany za przegranego, a zakład jest rozstrzygnięty pomiędzy dwoma pozostałymi zawodnikami/krajami. Jeśli dwóch zawodników/dwa kraje zostanie zdyskwalifikowanych/zostają zdyskwalifikowane lub nie zakończą zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas pozostały zawodnik/kraj jest uważany za zwycięzcę. Jeśli wszyscy zawodnicy/kraje zostają zdyskwalifikowani lub nie kończą wyścigu z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

7.) Z jakiego kraju będzie pochodził zwycięzca? W tym zakładzie liczy się kraj, który zawodnik reprezentuje, a nie jego kraj urodzenia.

8.) Najlepszy zawodnik z „każdego kraju”: Zakłady zostaną rozliczone na rzecz zawodnika z danego kraju, który zajął najwyższą pozycję. W tym zakładzie liczy się kraj, który zawodnik reprezentuje, a nie jego kraj urodzenia.

9.) Skoki narciarskie: Jeśli wydarzenie zostało skrócone np. z powodu złych warunków pogodowych, wszystkie zakłady są ważne i zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji. Wyjątek: wszystkie zakłady wniesione w momencie gdy został ogłoszony oficjalny wynik przez FIS, zostaną unieważnione.