Hokej

(Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021)

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Data: Aby zakłady były wiążące, to w przypadku "Hokeja amerykańskiego" (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL oraz Quebec Major Junior hockey league), wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w zaplanowanym dniu oraz zaplanowanym miejscu.

2.) Dogrywka: Dogrywka (włączając w to rzuty karne) liczy się dla wszystkich zakładów, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku serii rzutów karnych, zwycięskiej drużynie zalicza się jedną bramkę i liczy się ona dla wszystkich zakładów, jeśli ma to zastosowanie.

3.) Czas gry: Jeśli mecz zostanie przerwany przed upłynięciem czasu gry, to wynik zostanie uznany za oficjalny po

  • 55 minutach gry w "Hokeju amerykańskim" (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL i Quebec Major Junior hockey league).
  • 60 minutach gry w "Hokeju nieamerykańskim".

O ile nie podano inaczej, zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów zakładów.

4.) 2-Way: O ile nie podano inaczej, to wszystkie zakłady zostaną rozliczone w oparciu o oficjalny wynik, w tym także dogrywkę oraz rzuty karne.

5.) Zakład na linię: To zakład, w którym handicap jest przypisany do elementu zakładu. Wynik, który jest brany pod uwagę przy rozliczeniu zakładu to wynik meczu skorygowany o linię handicapu dostępną w momencie zawarcia zakładu. Na przykład, Tampa Bay +1.5 v Calgary -1.5, wynik: Tampa Bay 2-3 Calgary. Tampa Bay wygrywa o handicap. Dogrywka jest wliczana do wszystkich zakładów na linię.

6.) Łączna liczba goli/goli drużynowych: Łączny wynik meczu to suma bramek zdobytych przez obie drużyny, wliczając w to dogrywkę. W trzeciej tercji musi upłynąć przynajmniej 15 minut oficjalnego czasu gry, aby zakłady były ważne, chyba że suma punktów została już osiągnięta. W przypadku, gdy suma bramek jest dokładnie taka sama, ale nie jest oferowana dokładna cena, wszystkie stawki są zwracane.

7.) Wyścig do X goli: Zwycięzcą zostanie drużyna, która jako pierwsza osiągnie określoną liczbę goli. Zakład ten obejmuje dogrywkę i wszystkie kolejne rzuty karne. W przypadku rzutu karnego, drużynie wygrywającej zalicza się jedną bramkę.

8.) Zdobywca pierwszej bramki: Jeśli zawodnik nie wyjdzie na lód przed zdobyciem pierwszej bramki, to zostanie uznany za "non-runner" (gracza nieuwzględnionego w zakładzie) i wszystkie wniesione na niego zakłady będą nieważne. Dogrywka nie ma znaczenia dla zakładów. W przypadku przerwania gry, zakłady pozostają ważne dla wyników, które zostały już uzyskane.

9.) Zakłady typu prop dla graczy: Odpowiedni gracz (lub gracze) musi wyjść, aby zakłady były ważne. Dogrywka liczy się dla wszystkich zakładów, z wyjątkiem tych, które są oparte na określonych okresach gry. W trzeciej tercji musi upłynąć przynajmniej 15 minut oficjalnego czasu gry, aby zakłady były ważne.

10.) Zwycięzca 1, 2 lub 3 tercji: W tych zakładach liczą się jedynie bramki, zdobyte w danej tercji. Jeśli nie podano inaczej, to dogrywka nie jest zaliczana do wyniku trzeciej tercji. Zasady nierozstrzygniętego wydarzenia mają zastosowanie do zakładu najwyżej punktowanego okresu.

11.) Bramki (dokładny wynik): Jeśli wynik meczu będzie różnił się od wytypowanego, zakład zostanie rozliczony jako "przegrany".

12.) Jeśli zakład zwycięzcę, zakład na sumę punktów (totals) lub zakład handicap zakończy się remisem i na ten rodzaj zakładów nie zaoferowano kursów, wszystkie zakłady są nieważne.

13.) Punkty w sezonie podstawowym: Aby zakłady zostały uznane, wszystkie drużyny muszą rozegrać wszystkie spotkania, zaplanowane w sezonie podstawowym. Jeśli sezon zostanie skrócony, to niezależnie od przyczyn wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przed skróceniem sezonu rozegrana zostanie ich maksymalna liczba.

14.) Ile kar 2- lub 5-minutowych zostanie nałożonych w X tercji? W tym zakładzie każda 2- lub 5-minutowa kara liczy się jako 1, więc w przypadku 3 2-minutowych kar wygra zakład "Poniżej 3,5". Jeśli przyznana zostanie kara 2 + 2 minuty, to liczona jest ona jako dwie kary 2-minutowe. Przykład: Jeśli nałożone zostaną następujące kary: 1x5 minut, 1x 2 minuty i 1x 2+2 minuty, to wygrywającą opcję będzie "Ponad 3,5". Wszystkie kary, nałożone przed rozpoczęciem danej tercji, są zaliczane do poprzedniej tercji. Jeśli zatem 2-minutowa kara zostanie naliczona w pierwszej przerwie, zostanie ona doliczona do 1 tercji.

15.) Pozostały czas gry/Pozostały czas w X tercji: Ten zakład odnosi się do wyniku meczu od momentu wniesienia zakładu do zakończenia meczu/tercji. Teoretycznie poprawnym wynikiem tego zakładu może być także wynik końcowy meczu, o ile stan przy wniesieniu zakładu wynosił 0:0. Wynik podczas wnoszenia zakłady jest wyświetlany w nazwie zakładu, np. "Pozostały czas gry, obecny wynik 1:2", więc jeśli mecz zakończy się 2:3, to poprawnym typem w zakładzie był remis. Zakład na wynik do końca tercji zostanie rozliczony analogicznie.

16.) “Grand Salami”/NHL: Zakład ten odnosi się do całkowitej liczby bramek, zdobytych danego dnia. Dotyczy on jedynie spotkań, rozegranych danego dnia (zgodnie z kalendarzem NHL). Jeśli mecze zostaną odroczone lub dodane do kalendarza po opublikowaniu kursów ego zakładu, zakłady zostaną unieważnione. Jeśli jakiekolwiek spotkania zostaną przerwane w ich trakcie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Punkty zdobyte w dogrywce są wliczone. W przypadku rzutów karnych, drużynie wygrywającej zalicza się jedną bramkę.

17.) Gry All Star: Każdy mecz trwa 20 minut. Aby zakłady były ważne, musi zostać rozegrany cały mecz. W przypadku wszystkich zakładów dogrywka zostaje uwzględniona. Zwycięzcą All Star jest drużyna, która wygra finał.

18.) Mistrzowie dywizji: Jeśli sezon zostanie skrócony, to niezależnie od przyczyn wygrane zostaną zakłady, wniesione na drużynę, która zostanie uznana mistrzem przez zarząd danej dywizji lub ligi.

19.) Nominowani finaliści: Finaliści to gracze/zespoły, którzy/które faktycznie wezmą udział w finale, niezależnie od ścieżki awansu, w tym także od decyzji zarządu danej dywizji lub ligi.

20.) Wyjątek dot. czasu gry: Mecze rosyjskiej Ligi Pro w ramach rozgrywek zawodowych trwają 30 min. (3 tercje po 10 min.); w tej lidze czas ten jest uznawany za regulaminowy.

21.) W hokeju na lodzie w ramach Short Hockey league czas gry wynosi 3x10 lub 3x15 min. i czas ten jest uznawany za regulaminowy czas gry w tych rozgrywkach.