Hokej

(Ostatnia aktualizacja: 30.03.2020)

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Czas gry: Jeśli mecz zostanie przerwany przed upłynięciem czasu gry, to wynik zostanie uznany za oficjalny po

  • 55 minutach gry w "Hokeju amerykańskim" (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL i Quebec Major Junior hockey league).
  • 60 minutach gry w "Hokeju nieamerykańskim".

O ile nie podano inaczej, zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów zakładów.

2.) 2-Way: O ile nie podano inaczej, to wszystkie zakłady zostaną rozliczone w oparciu o oficjalny wynik, w tym także dogrywkę oraz rzuty karne.

3.) Data: Aby zakłady były wiążące, to w przypadku "Hokeja amerykańskiego" (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL oraz Quebec Major Junior hockey league), wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w zaplanowanym dniu oraz zaplanowanym miejscu.

4.) Zdobywca pierwszej bramki: Jeśli zawodnik nie wyjdzie na lód przed zdobyciem pierwszej bramki, to zostanie uznany za "non-runner" (gracza nieuwzględnionego w zakładzie) i wszystkie wniesione na niego zakłady będą nieważne. Dogrywka nie zostanie uwzględniona.

5.) Zwycięzca 1, 2 lub 3 tercji: W tych zakładach liczą się jedynie bramki, zdobyte w danej tercji. Jeśli nie podano inaczej, to dogrywka nie jest zaliczana do wyniku trzeciej tercji.

6.) Mistrzowie dywizji: Jeśli sezon zostanie skrócony, to niezależnie od przyczyn wygrane zostaną zakłady, wniesione na drużynę, która zostanie uznana mistrzem przez zarząd danej dywizji lub ligi.

7.) Bramki (dokładny wynik): Jeśli wynik meczu będzie różnił się od wytypowanego, zakład zostanie rozliczony jako "przegrany".

8.) Nominowani finaliści: Finaliści to gracze/zespoły, którzy/które faktycznie wezmą udział w finale, niezależnie od ścieżki awansu, w tym także od decyzji zarządu danej dywizji lub ligi.

9.) Jeśli zakład moneyline, total lub handicap zakończy się remisem i na taki wynik nie były oferowane kursy, to zakład zostanie unieważniony.

10.) Punkty w sezonie podstawowym: Aby zakłady zostały uznane, wszystkie drużyny muszą rozegrać wszystkie spotkania, zaplanowane w sezonie podstawowym. Jeśli sezon zostanie skrócony, to niezależnie od przyczyn wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przed skróceniem sezonu rozegrana zostanie ich maksymalna liczba.

11.) “Grand Salami”/NHL: Zakład ten odnosi się do całkowitej liczby bramek, zdobytych danego dnia. Dotyczy on jedynie spotkań, rozegranych danego dnia (zgodnie z kalendarzem NHL). Jeśli mecze zostaną odroczone lub dodane do kalendarza po opublikowaniu kursów ego zakładu, zakłady zostaną unieważnione. Jeśli jakiekolwiek spotkania zostaną przerwane w ich trakcie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

12.) Ile kar 2- lub 5-minutowych zostanie nałożonych w X tercji? W tym zakładzie każda 2- lub 5-minutowa kara liczy się jako 1, więc w przypadku 3 2-minutowych kar wygra zakład "Poniżej 3,5". Jeśli przyznana zostanie kara 2 + 2 minuty, to liczona jest ona jako dwie kary 2-minutowe. Przykład: Jeśli nałożone zostaną następujące kary: 1x5 minut, 1x 2 minuty i 1x 2+2 minuty, to wygrywającą opcję będzie "Ponad 3,5". Wszystkie kary, nałożone przed rozpoczęciem danej tercji, są zaliczane do poprzedniej tercji. Jeśli zatem 2-minutowa kara zostanie naliczona w pierwszej przerwie, zostanie ona doliczona do 1 tercji.

13.) Pozostały czas gry/Pozostały czas w X tercji: Ten zakład odnosi się do wyniku meczu od momentu wniesienia zakładu do zakończenia meczu/tercji. Teoretycznie poprawnym wynikiem tego zakładu może być także wynik końcowy meczu, o ile stan przy wniesieniu zakładu wynosił 0:0. Wynik podczas wnoszenia zakłady jest wyświetlany w nazwie zakładu, np. "Pozostały czas gry, obecny wynik 1:2", więc jeśli mecz zakończy się 2:3, to poprawnym typem w zakładzie był remis. Zakład na wynik do końca tercji zostanie rozliczony analogicznie.

14.)  Wyjątek dot. czasu gry: Mecze rosyjskiej Ligi Pro w ramach rozgrywek zawodowych trwają 30 min. (3 tercje po 10 min.); w tej lidze czas ten jest uznawany za regulaminowy.

15.)  W hokeju na lodzie w ramach Short Hockey league czas gry wynosi 3x10 lub 3x15 min. i czas ten jest uznawany za regulaminowy czas gry w tych rozgrywkach.