Golf

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.  Zakłady na zwycięzcę: Następujące zasady mają zastosowanie do zakładów na zwycięzcę:
a.) Wszystkie zakłady na gracza, który nie wystartuje w pierwszej rundzie, zostaną unieważnione.
b.) Za przegrane uznane zostaną wszystkie zakłady na graczy, którzy nie zakwalifikują się do turnieju.
c.) Za przegrane uznane zostaną wszystkie zakłady na gracza, który wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany w dowolnej rundzie.
d.) Jeśli gracz zostanie wycofany przed rozpoczęciem turnieju, zakład zostanie unieważniony, a stawka zwrócona. Jeśli gracz już rozpoczął grę, uważa się, że wziął udział w turnieju, a zakład zostanie rozliczony jako przegrany. Zakłady są ważne, gdy gracze rozpoczynają grę z tee na swoim pierwszym dołku. Jeśli gracz nie rozpocznie gry z tee, zakłady na 2 lub 3 piłki, w których miał wziąć udział, są nieważne. Jeśli runda zostanie przerwana, zakłady na tę rundę są nieważne.
e.) Dla celów rozliczenia, jeśli w turnieju zmniejszono zaplanowaną liczbę dołków, za zwycięzcę uznamy gracza, który otrzyma trofeum (i zakończy z najniższym wynikiem, włącznie z play-offem, jeśli dotyczy). Jedynym wyjątkiem jest następująca sytuacja:

  • Wszystkie zakłady na zwycięzcę zostaną unieważnione w turniejach, które są rozgrywane w całości na innych polach niż pierwotnie planowano.
  • W przypadku turniejów, na które wpłynęła zła pogoda, zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku, niezależnie od liczby rozegranych rund. Jeśli turniej zostanie przerwany, wszystkie zakłady postawione po ostatniej zakończonej rundzie będą nieważne. Wszelkie zakłady postawione przed ostatnią zakończoną rundą zostaną rozliczone na podstawie wyniku opublikowanego przez oficjalny organ zarządzający natychmiast po zakończeniu meczu/zawodów. Wszelkie późniejsze korekty lub zmiany tego wyniku nie będą miały zastosowania w rozliczeniu.
f.) Zakłady na zwycięzcę turnieju są rozliczane w oparciu o gracza, który zdobędzie trofeum.
g.) Jeśli turniej zostanie przełożony, zakłady pozostaną ważne.

2.  Zakłady na 18 dołków: Poniższe zasady mają zastosowanie do zawodów na liczbę uderzeń (stroke play).
a.) Po ukończeniu 18 dołków za zwycięzcę zostanie uznany gracz z najniższym wynikiem;
b.) Kurs na remis będzie oferowany w przypadku zakładów na 2 piłki. W przypadku zakładów na 3 piłki, jeśli dwóch lub więcej graczy zakończy grę z tym samym wynikiem, zastosowanie mają zasady dead heat.
d.) Jeśli gracz zostanie wycofany przed rozpoczęciem turnieju, zakład zostanie unieważniony, a stawka zwrócona. Jeśli gracz już rozpoczął grę, uważa się, że wziął udział w turnieju, a zakład zostanie rozliczony jako przegrany. Zakłady są ważne, gdy gracze rozpoczynają grę z tee na swoim pierwszym dołku. Jeśli gracz nie rozpocznie gry z tee, zakłady na 2 lub 3 piłki, w których miał wziąć udział, są nieważne. Jeśli runda zostanie przerwana, zakłady na tę rundę są nieważne.
d.) W przypadku zamian w rundzie, zakłady na 2 lub 3 piłki będą obowiązywać w ramach pierwotnych par/grup .
e.) Play-offy nie będą brane pod uwagę przy zakładach na finałową 18-dołkową rundę.

3.  Zakłady na lidera rundy  Zakłady zostaną rozliczone po zakończeniu określonej rundy, zgodnie z zasadami each way w momencie wniesienia zakładów. Zastosowanie ma zasada dead heat. Zakłady zostaną rozliczone tylko na podstawie rzeczywistych wyników odnotowanych w pierwszej rundzie.

4.  Zakłady na największą liczbę wygranych dołków przy 72 dołkach: W przypadku zakładów na największą liczbę wygranych dołków przy 72 dołkach obowiązują następujące zasady:
a.) Gracz, który zajmie najwyższe miejsce na koniec turnieju, łącznie z wszelkimi play-offami, zostanie uznany za zwycięzcę. Zasada ta nadal obowiązuje w przypadku zredukowania zaplanowanej liczby dołków w turnieju, o ile zostanie ogłoszony zwycięzca, a po zakończeniu turnieju zostanie przyznane trofeum;
b.) Jeśli jeden gracz przekroczy dozwoloną liczbę uderzeń, drugi zostanie uznany za zwycięzcę. Jeśli jednak obaj gracze przekroczą dozwoloną liczbę uderzeń, za zwycięzcę uznaje się gracza z niższą liczbą uderzeń.
c.) Jeśli jeden z graczy zostaje zdyskwalifikowany przed zakończeniem dwóch rund lub po uzyskaniu „cut" przez obu graczy, zwycięża jego przeciwnik. Jeśli jednak zawodnik zostanie zdyskwalifikowany podczas rundy po uzyskaniu „cut", gdy jego przeciwnik już przekroczył dozwoloną liczbę uderzeń, zdyskwalifikowany zawodnik zostanie uznany za zwycięzcę;
d.) Jeśli gracz zostanie wycofany przed rozpoczęciem turnieju, zakład zostanie uznany za nieważny a stawka zwrócona. Jeśli gracz już rozpoczął grę z tee, uważa się, że wziął udział w turnieju, a zakład zostanie rozliczony jako przegrany. Zakłady są ważne, gdy gracze rozpoczynają grę z tee na swoim pierwszym dołku. Jeśli gracz nie rozpocznie gry z tee, zakłady na 2 lub 3 piłki, w których miał wziąć udział, są nieważne. Jeśli runda zostanie przerwana, zakłady na tę rundę są nieważne.

5.  Zakład grupowy: Ten rodzaj zakładu oferuje możliwość obstawiania grup graczy. Jeśli jeden z graczy nie weźmie udziału, zastosowane zostanie potrącenie wg zasady 4 (c) Tattersalls.

Kurs na non-runner w momencie postawienia zakładu

Dziesiętne

Odliczenie Z4

1/9 lub mniej

1.11/ lub mniej

0,90 £

2/11 do 2/17

1.18 do 1.12

0,85 £

1/4 do 1/5

1.25 do 1.20

0,80 £

3/10 do 2/7

1.30 do 1.29

0,75 £

2/5 do 1/3

1.40 do 1.33

0,70 £

8/15 do 4/9

1.53 do 1.45

0,65 £

8/13 do 4/7

1.62 do 1.57

0,60 £

4/5 do 4/6

1.80 do 1.66

0,55 £

20/21 do 5/6

1.95 do 1.83

0,50 £

1/1 do 6/5

2.00 do 2.20

0,45 £

5/4 do 6/4

2.25 do 2.50

0,40 £

8/5 do 7/4

2.60 do 2.75

0,35 £

9/5 do 9/4

2.80 do 3.25

0,30 £

12/5 do 3/1

3.40 do 4.00

0,25 £

16/5 do 4/1

4.20 do 5.00

0,20 £

9/2 do 11/2

5.50 do 6.50

0,15 £

6/1 do 9/1

7.00 do 10.00

0,10 £

10/1 do 14/1

11.00 do 15.00

0,05 £

ponad 14/1

Powyżej 15.00

Bez potrącenia


a.) Zakład grupowy na turniej: Jeśli jeden z graczy w grupie nie stawi się do tee-offu w turnieju, wszystkie zakłady postawione na tego konkretnego gracza zostaną unieważnione. Jeśli postawiłeś zwycięski zakład na innych graczy z tej grupy, możemy potrącić część kwoty Twoich wygranych według zasady 4 (c) Tattersalls w oparciu o kurs wycofanego gracza.
b.) Zostaną one rozliczone na podstawie gracza, który zajmie najwyższe miejsce na koniec turnieju, łącznie z dołkami play-offu, jeśli były rozegrane. Będzie to miało zastosowanie, nawet jeśli obaj (lub wszyscy) gracze „przekroczą dozwoloną liczbę uderzeń”. Wszystkie zakłady dotyczące konkretnej rundy (rund) danej osoby będą rozliczane na podstawie liczby uderzeń zarejestrowanych na karcie wyników podpisanej przez tego zawodnika po zakończeniu gry.

6. Zakłady na największą liczbę wygranych dołków przy 18 i 36 dołkach: Poniższe zasady mają zastosowanie do zawodów typu match play. Jeśli gracz zostanie wycofany przed rozpoczęciem turnieju, zakład zostanie unieważniony, a stawka zwrócona. Jeśli gracz już rozpoczął grę z tee, uważa się, że wziął udział w turnieju, a zakład zostanie rozliczony jako przegrany. Zakłady są ważne, gdy gracze rozpoczynają grę z tee na swoim pierwszym dołku. Jeśli gracz nie rozpocznie gry z tee, zakłady na 2 lub 3 piłki, w których miał wziąć udział, są nieważne. Jeśli runda zostanie przerwana, zakłady na tę rundę są nieważne.

7. Zakłady na największą liczbę wygranych dołków w turnieju: Dotyczy to zakładów na największą liczbę wygranych dołków dla konkretnego turnieju.
a.) Jeśli jeden gracz zostanie zdyskwalifikowany lub wycofa się, przed ukończeniem dwóch rund, jego przeciwnik zostaje uznany za zwycięzcę, nawet jeśli nie uda mu się uzyskać „cut”.
b.) Jeśli obaj gracze uzyskają „cut”, a jeden z graczy zostanie zdyskwalifikowany lub wycofa się podczas trzeciej lub czwartej rundy, traktujemy drugiego gracza jako zwycięzcę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. Jeśli inny gracz w zakładzie na największą liczbę dołków przekroczył dozwoloną liczbę uderzeń, wygrywa gracz, który został zdyskwalifikowany lub wycofany, ale uzyska „cut”. Jeśli obaj gracze zostaną zdyskwalifikowani, zakład jest nieważny, niezależnie od tego, kiedy gracz zostanie zdyskwalifikowany.
c.) W zakładach na największą liczbę wygranych dołków zawsze podajemy kurs na remis. Zakład wygrywa, jeśli obaj gracze zremisują na tej samej pozycji. Zostaną one rozliczone na podstawie gracza, który zajmie najwyższe miejsce na koniec turnieju, łącznie z dołkami play-offu, jeśli były rozegrane. Będzie to miało zastosowanie, nawet jeśli obaj (lub wszyscy) gracze „przekroczą dozwoloną liczbę uderzeń”.
d.) Wszystkie zakłady dotyczące konkretnej rundy (rund) danej osoby będą rozliczane na podstawie liczby uderzeń zarejestrowanych na karcie wyników podpisanej przez tego zawodnika po zakończeniu gry.

8. Zakłady na zwycięzcę dołka:   Zakłady na to, który z wymienionych graczy zdobędzie najniższy wynik na wskazanym dołku:
a.) Jeśli więcej niż jeden z wymienionych zawodników osiągnie najniższy wynik, zastosowanie będą miały zasady dead heat.
b.) Jeśli gracz wycofa się podczas rozgrywania określonego dołka, zakłady na tego gracza zostaną rozliczone jako przegrane.
c.) W przypadku, gdy gra na wymienionym dołku nie zostanie ukończona, wszystkie wyniki zostaną unieważnione, chyba że wynik dołka został określony.

9. Wynik na dołku X: Tam, gdzie kursy dotyczą osiągnięcia przez gracza określonego wyniku, takiego jak Birdie, Bogey, Albatross, Eagle itp. na określonym dołku (np. na pierwszym dołku), zakłady zostaną rozliczone na podstawie wyniku odnoszącego się do faktycznego numeru dołka (dołek z tym numerem flagi) a nie numeru zakończonego dołka. Na przykład, jeśli Tiger Woods wybił piłkę z obszaru tee na dołku nr 10, aby rozpocząć swoją rundę, zakład nie zostałby rozstrzygnięty na podstawie pierwszego dołka rozegranego przez Tigera Woodsa, lecz wtedy, gdy Tiger Woods zakończyłby grę na pierwszym dołku na polu (flaga numer 1). Jeśli wybrany gracz wycofa się po rozpoczęciu gry na określonym dołku, zakład zostanie unieważniony. Jeśli wybrany gracz wycofa się przed rozpoczęciem gry na określonym dołku, zakłady zostaną unieważnione. 

10. Zakłady na zwycięzcę 2/3 kolejnych dołków: Zakłady na to, który z wymienionych graczy uzyska najniższy łączny wynik na wskazanych dołkach (np. dołki 1-3).
Jeśli więcej niż jeden z wymienionych graczy osiągnie najniższy wynik, zastosowanie będą miały zasady dead heat.
Jeśli gracz wycofa się podczas rozgrywania określonych dołków, zakłady na tego gracza zostaną rozliczone jako przegrane.
Jeśli gra na określonych dołkach nie zostanie zakończona, wszystkie wyniki zostaną unieważnione, chyba że wynik dołków został określony.

11. Obstawianie, czy gracz rozegra określony dołek z wynikiem Birdie lub lepszym: Jeśli wybrany gracz wycofa się po rozpoczęciu gry na określonym dołku, zakład zostanie unieważniony.

12. Wynik Birdie lub lepszy na kolejnych 2/3 dołkach gracza: Zakłady na to, czy gracz uzyska wynik Birdie lub lepszy na którymkolwiek z wymienionych dołków (np. dołki 1-3).
a.) Jeśli gracz wycofa się po rozpoczęciu gry na pierwszym z określonych dołków, zakład zostanie uznany za nieważny, chyba że wynik jest już znany.
b.) Jeśli gracz wycofa się przed rozpoczęciem gry na określonym dołku, zakłady zostaną unieważnione.

13. Wynik Bogey lub gorszy na następnym dołku gracza: Obstawianie, czy gracz rozegra określony dołek z wynikiem Birdie lub lepszym.
a.) Jeśli gracz wycofa się po rozpoczęciu gry na określonym dołku, zakład zostanie unieważniony.
b.) Jeśli gracz wycofa się przed rozpoczęciem gry na określonym dołku, zakłady zostaną unieważnione.

14. Wynik Bogey lub gorszy na kolejnych 2/3 dołkach gracza: Zakłady na to, czy gracz uzyska wynik Birdie lub lepszy na którymkolwiek z wymienionych dołków (np. dołki 1-3).
a.) Jeśli gracz wycofa się po rozpoczęciu gry na pierwszym z określonych dołków, zakład zostanie uznany za nieważny, chyba że wynik jest już znany.
b.) Jeśli gracz wycofa się przed rozpoczęciem gry na określonym dołku, zakłady zostaną unieważnione.

15. Wynik Eagle lub lepszy na następnym dołku gracza: Obstawianie, czy gracz rozegra określony dołek z wynikiem Eagle lub lepszym.
a.) Jeśli gracz wycofa się po rozpoczęciu gry na określonym dołku, zakład zostanie unieważniony.
b.) Jeśli gracz wycofa się przed rozpoczęciem gry na określonym dołku, zakłady zostaną unieważnione.

16. Remis / Dead Heat: Jeśli kurs na remis nie jest dostępny, zastosowanie mają zasady dead heat, np. jeśli w przypadku zakładu each way warunki podane dla turnieju dotyczą pierwszych pięciu miejsc i trzech graczy zajmie ex-aequo czwarte miejsce, to w ramach zasady dead heat uplasują się oni na czwartym, piątym i szóstym miejscu. 1/3 stawki przepadnie, a 2/3 stawki zostaną rozliczone według kursu na zajęte miejsce dla tych graczy w zakładzie each way.

17. Zakłady z handicapem turniejowym: Jeśli gracz przekroczy dozwoloną liczbę uderzeń, zostanie zdyskwalifikowany lub wycofa się podczas turnieju, zakłady na tego gracza zostaną rozliczone jako przegrane. Liczą się tylko zaplanowane 72 dołki. Dołki w play-offach się nie liczą. Jeśli turniej zostanie skrócony do mniej niż 72 dołków, wszystkie zakłady z handicapem są nieważne. Na rzecz zakładów liczą się tylko gracze z listy handicapów. Zastosowanie ma zasada dead heat.

18. Zakłady na 2 i 3 piłki: W przypadku zakładów na 2 piłki zaoferowany zostanie kurs na remis. W przypadku zakładów na 3 piłki, jeśli gracze mają identyczny wynik w rundzie, wynikiem będzie remis i zastosowanie będą miały zasady dead heat.
W przypadku zmodyfikowania, zakłady na 2 lub 3 piłki będą obowiązywać w ramach pierwotnych par.

19. Najlepszy gracz rankingu Race to Dubai / US Money List: Zakłady postawione na najlepszego gracza rankingu Race to Dubai / US Money List są zakładami, które przewidują, który golfista znajdzie się na szczycie oficjalnego rankingu zarobków na koniec sezonu, bez względu na to, czy wszyscy biorą udział w zawodach, czy nie. W Europie nazywa się on „Race to Dubai”, a w Stanach Zjednoczonych „US Money List” Rozliczenie następuje na podstawie wyniku po ostatnim liczącym się turnieju i wszelkie późniejsze dochodzenia lub zmiany nie mają na nie wpływu.

20. Top 5/10/20: Zakład na gracza, który zajmie miejsce w pierwszej piątce, dziesiątce lub dwudziestce w danym turnieju. W turniejach, w których oferowane są te zakłady, obowiązują zasady dead heat. 

21. Zakłady na wynik gracza Bogey/Par/Birdie/Eagle: Tam, gdzie podany jest kurs na zaliczenie zdobycie przez gracza określonej liczby wyników w trakcie rundy (na przykład „zdobycie 3 birdie”), odnosi się to do tego, że zdarzenie to musi wystąpić określoną liczbę razy. Przykład: Jeśli zakład jest na to, że „Gracz zdobędzie 3 birdie”, a gracz zdobędzie 2 birdie, 1 eagle i 15 parów w rundzie, zakład ten byłby przegrany, chyba że typ wyraźnie stwierdza: „gracz zdobędzie 3 birdie lub lepszy wynik”.

22. Runda bez żadnego bogeya: Zakład przegra, jeśli gracz zaliczy bogeya lub gorzej przy dowolnym dołku. 

Definicje:

Albatross – zakończenie dołka trzema uderzeniami poniżej para dołka 
Eagle – zakończenie dołka dwoma uderzeniami poniżej para dołka
Birdie – zakończenie dołka jednym uderzeniem poniżej para dołka
Par – ilość uderzeń, w których powinien być rozegrany dołek
Bogey – zakończenie dołka jednym uderzeniem powyżej para dołka.
Double Bogey – zakończenie dołka dwoma uderzeniami powyżej para dołka.

23. Rozliczanie zakładów: Wszystkie zakłady zostaną rozliczone po kursach podanych w momencie akceptacji zakładu. Zasada wyklucza wszelkie oczywiste błędy. Zakłady zostaną rozliczone zgodnie z zasadami oferty w momencie, kiedy zakład został wniesiony.

24. Powołanie do gry w drużynie/turnieju (np. Ryder Cup) W wygrywających zakładach należy wytypować, czy gracz zostanie powołany do występu w określonej drużynie lub turnieju. Aby zakłady obowiązywały, zawodnicy muszą zostać ogłoszeni jako grający członkowie drużyny w trakcie ceremonii otwarcia.

25. Wydarzenia drużynowe, na przykład Ryder Cup: W przypadku zmiany długości, formatu lub kolejności rozgrywania turnieju następujące zasady mogą mieć zastosowanie do Ryder Cup lub jakiejkolwiek innej formy golfa drużynowego:
a.) Jeśli turniej jest rozgrywany w formacie krótszym niż wcześniej zaplanowany, zakłady na zwycięzcę turnieju lub zakłady na gracza zostaną rozliczone na podstawie oficjalnie zadeklarowanego wyniku, z wyjątkiem sytuacji, gdy po postawieniu zakładu nie odbywa się już żadna gra. Jednak następujące zakłady zostaną unieważnione:

  • na poprawny wynik
  • handicap
  • punkty indywidualnego gracza
  • zakład na przewagę wygranej
b.) Bez względu na jakiekolwiek zmiany kolejności gry lub formatu i tak długo, jak można rozstrzygnąć wynik, wszystkie zakłady na prawidłowe wyniki, przewagę wygranej, najlepszych graczy i inne rynki, w oparciu o zakończenie turnieju, będą ważne. Istnieją jednak następujące wyjątki od tej reguły, kiedy zakład zostanie unieważniony:
  • Po zawarciu zakładu nie odbywa się już żadna gra.
  • Zakłady na sumę punktów gracza.
  • Zakłady na określoną sesję gry, na przykład zwycięzcę dnia 1 lub sobotniego zwycięzcę four-ball, zostaną rozliczone, ponieważ są one rozgrywane niezależnie od zmiany dnia, godziny lub kolejności, w której odbywa się gra.

26. Uderzenie fairway'a: Zakład ten dotyczy ostatecznej pozycji piłki golfowej po uderzeniu z tee. Przy rozliczaniu zostają uwzględnione informacje z oficjalnych źródeł. Jeśli nie można ustalić oficjalnych danych na podstawie tych źródeł lub relacji telewizyjnych, zakłady zostaną unieważnione.

27. Zajęcie ostatniego miejsca: W wygrywających zakładach należy wytypować, kto uplasuje się na ostatnim miejscu w turnieju. Wszystkie zakłady wniesione na graczy, którzy wycofają się przed uzyskaniem 72 dołków zostaną rozliczone jako zakłady przegrane. Jeśli na ostatnim miejscu uplasuje się kilku zawodników, zastosowanie ma zasada Dead heat.

28. Główne rynki narodowościowe: Tylko gracze wyszczególnieni w tych rynkach są uwzględniani. Zakłady na graczy, którzy nie wystartują (non-runner), zostaną unieważnione. Możliwe jest zastosowanie potrącenia wg Zasady 4, jeśli zakłady zostaną wniesione, zanim wycofa się któryś z wyszczególnionych graczy.