Formuła 1

(Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020)

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1. Zakłady na wyścig: Poniższe zasady odnoszą się do zakładów na wyścig:
a.) Jeśli nie określono inaczej, wynik, jaki zostaje ogłoszony podczas ceremonii dekoracji zwycięzców obowiązuje we wszystkich zakładach;
b.) Wszyscy kierowcy, którzy wezmą udział w okrążeniu formującym lub wyścigu są traktowani we wszystkich zakładach jako startujący;
c.) Wyścig lub inne zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez FIA w momencie ceremonii dekoracji zwycięzców, bez względu na zmiany terminów, formatu i dat sesji treninowych, kwalifikacji i/lub wyścigu. Pod warunkiem, że dana sesja odbędzie się w przeciągu 72 dni, od zaplanowanego dnia/godziny.

2. Zakłady na mistrzostwa: Poniższe zasady odnoszą się do zakładów na mistrzostwa:
a.) Zakłady na kierowców i konstruktorów pozostają ważne, bez względu na to, czy wezmą udział czy nie. Zakłady zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki ogłoszone przez FIA;
b.) Zakłady na wyścigi sezonu będą nieważne, jeśli po wniesieniu zakładu któryś z wymienionych zespołów/kierowców nie weźmie już udziału w kolejnych wyścigach sezonu. W przypadku takiej samej liczby punktów, rozliczenie zakładu będzie bazować na oficjalnym rankingu FIA.

3. Zakłady na wyścig: Zastosowanie mają poniższe zasady:
a.) Zakład H2H na zwycięzcę wyścigu - zwycięzcą zostaje kierowca, który uplasuje się na najwyższej pozycji lub ukończy najwięcej okrążeń. Jeśli wszyscy wymienieni kierowcy ukończą wyścig z taką samą liczbą okrążeń, zakłady zostają unieważnione;
b.) Jeśli któryś z wymienionych kierowców nie weźmie udziału w okrążeniu formującym lub wyścigu, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostają unieważnione.
c.) Zakład na Zespół / Kraj zostaje rozliczony na podstawie zespołu z najwyżej uplasowanym bolidem w oficjalnych wynikach FIA

4. Najszybszy kierowca klasyfikacji: Zastosowanie mają następujące zasady:
a.) Zwycięzcą zostaje kierowca, jaki w określonej sesji kwalifikacji uzyskał najlepszy, oficjalnie ogłoszony czas w ramach kwalifikacji;
b.) Jakiekolwiek późniejsze zmiany miejsc nie mają wpływu na rozliczenie zakładu;
c.) Zastosowanie znajduje oficjalna klasyfikacja FIA, jeśli czasy są takie same.

5. Zakłady na wyścig kwalifkacyjny: Zastosowanie znajdują następujące zasady:
a.) Kierowca z najlepszym oficjalym czasem uzyskanym w kwalifikacjach zostaje uznany zwycięzcą;
b.) Jeśli żaden z kierowców nie rozpocznie okrążenia w ramach oficjalnej sesji wyścigu kwalifikacyjnego, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostają unieważnione.

6. Zostanie sklasyfikowany: Przy rozstrzyganiu niniejszego zakładu zastosowanie znajduje oficjalna klasyfikacja FIA.
a.) Kierowcy, którzy ukończyli 90% wszystkich okrężeń uzyskanych przez zwycięzcę wyścigu zostają sklasyfikowani przez FIA oraz jako zwycięzcy w ramach zakładu "Zostanie sklasyfikowany".
b.) Ile bolidów znajdzie się w klasyfikacji końcowej? Zdyskwalifikowane bolidy traktowane są jako "niesklasyfikowane".

7. Liczba liderów wyścigu: Zastosowanie znajdują następujące zasady:
a.) Kierowca z bolidu zajmującego najlepszą pozycję startową, z reguły pole position, na początku wyścigu, traktowany jest jako lider wyścigu;
b) Po rozpoczęciu wyścigu każdy inny kierowca, który ukończy okrążenie na pierwszym miejscu traktowanany jest jako lider wyścigu.

8. Ukończy z L. punktów / Na podium: Zastosowanie mają następujące zasady:
a.) Zakład zostaje rozliczony na podstawie wyniku ogłoszonego podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Późniejsze dyskwalifikacje i/lub odwołania nie mają wpływu na rozliczenie zakładu;
b.) W przypadku tego zakładu możliwe są tylko zakłady pojedyncze.

9. Najszybsze okrążenie (podczas faktycznego wyścigu): Zakład nie obejmuje etapu kwalifikacji.

10. Miejsce końcowe: Zastosowanie znajdują następujące zasady:
a.) Zakłady na miejsce zajęte przez kierowcę w wyścigu zostają rozliczone zgodnie z oficjalną klasyfikacją lub kolejności ukończenia wyścigu, jeśli tak określono;
b.) Jeśli wymieniony kierowca nie weźmie udziału w okrążeniu formującym lub wyścigu, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostają unieważnione

11. King of the Road: Niniejszy zakład dotyczy jednego kierowcy, który w ramach jednego wyścigu zdoła osiągnąć poniższe wygrane. Jeśli jednak sesja kwalifikacyjna lub wyścig nie odbędą się, wszyskie zakłady zostają unieważnione:
a.) Zwycięstwo w sesji kwalifikacjynej;
b.) Zwycięstwo w aktualnym wyścigu; oraz
c.) Ukończenie najszybszego okrążenia wyścigu.

12. Dojdzie do wyjazdu samochodu bezpieczeństwa? - Zakład zostanie rozliczony na podstawie tego, czy w dowolnej fazie wyścigu na tor musiał wyjechać samochód bezpieczeństwa. ('Wirtualny samochód bezpieczeństwa' nie zostaje uwzględniony przy rozliczaniu zakładu). Jeśli dojdzie do tego o dowolnej porze wyścigu, ale samochód bezpieczeństwa nie pojawi się na torze, takie wydarzenie zostanie potraktowane jako niepojawienie się samochodu bezpieczeństwa.

13. Zderzenie się bolidów: Zderzenie dwóch samochodów Formuły 1 ma miejsce tylko wtedy, gdy co najmniej jeden z dwóch kierowców nie ukończy wyścigu w wyniku kolizji. "Nieukończenie" oznacza wycofanie się w trakcie pierwszego okrążenia mierzonego od miejsca zderzenia. Jeżeli obaj kierowcy są w stanie kontynuować jazdę przez więcej niż jedno okrążenie mierzone od miejsca kolizji, wydarzenie takie nie zostaje uznane za zderzenie.

14. Ilu zawodników nie ukończy 1. okrążenia? - W tym zakładzie brani pod uwagę będą jedynie kierowcy startujący w wyścigu (również startujący z alei serwisowej). Kierowcy, którzy nie wezmą udziału w wyścigu zostaną sklasyfikowani jako "DNS" (nie startował) w klasyfikacji końcowej. W tym zakładzie nie zostaną uwzględnieni kierowcy, zdyskwalifikowani podczas wyścigu lub po jego zakończeniu.

15. Który kierowca jako pierwszy wycofa się z wyścigu?: Aby zakład mógł zostać rozliczony, kierowca musi wystartować w wyścigu (także z alei serwisowej). Jeżeli dany kierowca nie wystartuje w wyścigu, zakłady na niego będą nieważne. Kierowcy, którzy nie wezmą udziału w wyścigu zostaną sklasyfikowani jako "DNS" (nie startował) w klasyfikacji końcowej. W tym zakładzie nie zostaną uwzględnieni kierowcy, zdyskwalifikowani podczas wyścigu lub po jego zakończeniu.

16. Który zespół jako pierwszy wycofa się z wyścigu?: Jeśli w barwach danego zespołu nie wystartuje chociaż jeden kierowca, zakłady na ten zespół zostaną unieważnione. Kierowcy, którzy nie wezmą udziału w wyścigu zostaną sklasyfikowani jako "DNS" (nie startował) w klasyfikacji końcowej. Zdyskwalifikowani kierowcy nie zostaną uwzględnieni w tym wyścigu.

17. Czy kierowca X zdobędzie punkty w wyścigu?: Jeżeli dany kierowca nie wystartuje w wyścigu, zakłady na niego będą nieważne. Kierowcy, którzy nie wezmą udziału w wyścigu zostaną sklasyfikowani jako "DNS" (nie startował) w klasyfikacji końcowej. Kierowcy, zdyskwalifikowani w trakcie wyścigu lub po jego zakończeniu, zostaną sklasyfikowani "bez punktów".

18. Czy obaj kierowcy zespołu X zdobędą punkty w wyścigu?:  Aby ten zakład został uznany, obaj kierowcy muszą wystartować w wyścigu. Kierowcy, którzy nie wezmą udziału w wyścigu zostaną sklasyfikowani jako "DNS" (nie startował) w klasyfikacji końcowej. Kierowcy, zdyskwalifikowani w trakcie wyścigu lub po jego zakończeniu, zostaną sklasyfikowani "bez punktów".

19. Ile samochodów zespołu X zostanie sklasyfikowanych w końcowej klasyfikacji?: Aby ten zakład został uznany, oba bolidy muszą wystartować w wyścigu. Bolidy, które nie wezmą udziału w wyścigu lub się do niego nie zakwalifikują zostaną sklasyfikowane jako "DNS" (nie startował) w klasyfikacji końcowej. Zdyskwalifikowani kierowcy traktowani są jako ‘niesklasyfikowani’.

20. Najszybszy pit stop w wyścigu: W tym zakładzie uwzględniony zostanie czas od wjazdu do wyjazdu z alei serwisowej.  Jeśli wjazd do alei serwisowej odbędzie się w ramach nałożonej kary, nie zostanie on uznany za pit stop. Przejazd przez aleję serwisową (np. za samochodem bezpieczeństwa lub w ramach kary) nie zostaje uwzględniony w zakładzie. Aby tak było, musi dojść do zmiany 4 opon.