Dart

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Zakład na zwycięzcę O ile nie podano inaczej, wszystkie zakłady pozostają ważne Mogą obowiązywać odliczenia według zasady 4. 

2.)  Zakłady przedmeczowe Jeśli mecz zostanie rozpoczęty, lecz nie zostanie zakończony, to za zwycięzcę zostanie uznany gracz, który awansuje do następnej rundy. Warunkiem jest rzucenie przynajmniej jednej rzutki w pierwszej rundzie. W przypadku meczów Premer League, zakłady będą oferowane jako 3-way oraz 2-way. W zakładach 3-way dostępna jest także opcja remisu. Jeśli mecz zostanie zakończony remisem, to zakłady 2-way zostaną anulowane.

3.) Zakłady w czasie meczu Zakłady wniesione na mecz, który zostanie przerwany przed zakończeniem ustalonej liczby legów/setów, zostaną anulowane. Wyjątkiem są zakłady, które zostały już rozliczone w momencie przerwania meczu. Przykładem takiego zakładu może być łączna liczba legów, która zostanie osiągnięta w momencie przerwania.

4.) Zakłady handicap 1 2 i 1 X 2 na legi/sety Jeśli ustalona liczba legów/setów nie zostanie ukończona, zmieniona lub będzie różnić się od liczby podanej w oferowanym zakładzie, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Jeśli mecz nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Wyjątkiem są zakłady, których wynik był już znany w momencie anulowania.

5.) Średni wynik gracza Jeśli mecz nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Zakłady rozliczane są w oparciu o wyniki na oficjalnej stronie organu zarządzającego turniejem, np. stronie PDC: www.pdc.tv . Średni wynik gracza w turnieju Należy wytypować, czy średnia w turnieju dla wybranego gracza będzie Powyżej czy Poniżej określonego wyniku. Zakład na "Średni wynik gracza w turnieju" zostaje rozliczony na podstawie pierwszych wyników opublikowanych na stronie danego organu zarządzającego turniejem, wszelkie późniejsze poprawki w pierwotnych wynikach nie zostaną uwzględnione. Zakłady zostają rozliczone do dwóch miejsc po przecinku; przy średniej 104,03 w zakładzie na powyżej/poniżej 104,0, wygranym typem będzie opcja 'Powyżej'. Jeśli wynik zakładu będzie dokładnie na dwóch miejscach po przecinku, zostanie unieważniony. Przykład: powyżej/poniżej 103,5 , a wynik zakładu jest 103,50. Wszystkie zakłady na Średni wynik gracza w turnieju zostaną unieważnione, jeśli turniej nie zostanie ukończony.

6.) Check-outy gracza Jeśli mecz nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane, o ile wytypowany wynik nie został już osiągnięty.

7.) Zakłady na pierwszy/następny leg/set Jeśli pierwszy/następny leg/set nie zostanie ukończony, to zakłady zostaną anulowane, o ile ich wynik nie został już ustalony.

8.) Kolor podwójnego pola w wygranej pierwszego/następnego/końcowego legu - kolor Środek tarczy liczony jest jako kolor czerwony. Leg musi zostać zakończony, aby zakłady zachowały ważność.

9.) Kolor podwójnego pola w wygranej pierwszego/następnego/końcowego legu - wartość Środek tarczy liczony jest tak jak każde inne pole, chyba że podano inaczej. Leg musi zostać zakończony, aby zakłady zachowały ważność.

10.) Rywalizacja do 3 wygranych legów Aby zakład zachował ważność, jeden z graczy musi wygrać przynajmniej 3 legi.

11.) Najwyższy checkout 1 X 2 Jeśli mecz nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane, o ile wytypowany wynik nie został już osiągnięty.

12.) Łączna liczba checkout w meczu Jeśli mecz lub leg/set nie zostanie ukończony, to zakłady zostaną anulowane, o ile ich wynik nie został już ustalony.

13.) Liczba setów/legów Jeśli mecz nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane, o ile wytypowany wynik nie został już osiągnięty.

14.) Najwięcej 180s Jeśli mecz nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Jeśli oferta nie zakladów na remis, obowiązuje zasada dead heat.

15.) Łączna liczba 180s Jeśli mecz lub leg/set nie zostanie ukończony, to zakłady zostaną anulowane, o ile ich wynik nie został już ustalony.

16.) Pierwsze/następne/ostatnie 180s Jeśli mecz nie zostanie ukończony, to zakłady zostaną anulowane, o ile ich wynik nie został już ustalony. Jeśli nie padnie żadna 180s, zakłady zostaną anulowane.

17.)  Łączna liczba/najwięcej 180s w turnieju Jeśli co najmniej dwóch graczy uzyska taką samą liczbę 180s, obowiązuje zasada dead heat. Zakłady zostaną anulowane, jeśli turniej nie zostanie ukończony.

18.) Wygrana za 170 w meczu Jeśli mecz nie zostanie ukończony, to zakkady zostaną anulowane, o ile ich wynik nie został już ustalony.

19.) Zakłady na pierwszą rzutkę Zakłady zostaną rozliczone w oparciu o pierwszą rzutkę lub pierwszy zestaw rzutek w podanym legu/secie. Odbite rzutki lub rzutki, które nie trafią w tarcze zostaną uznane za "Inne" podczas rozliczania zakładów.

20.) Pierwsze przełamanie Jeśli mecz nie zostanie ukończony, to zakłady zostaną anulowane, o ile ich wynik nie został już ustalony. Jeśli w meczu nie dojdzie do przełamania, zakłady zostaną anulowane.

21.) Wygrana w dziewięciu rzutkach Jeśli mecz nie zostanie ukończony, to zakłady zostaną anulowane, o ile ich wynik nie został już ustalony. W przypadku zakładu na Wygraną turnieju w 9 rzutkach, określony gracz musi rzucić 1 rzutkę, aby zakład obowiązywał. W przypadku zakładu 'Dojdzie w turnieju do zwycięstwa w 9 rzutkach?', turniej musi zostać ukończony, chyba że został już rozstrzygnięty. Zakłady będą obowiązywać, nawet w przypadku wycofania się zawodnika.

22.) Dokładny wynik na seta/mecz Jeśli set/mecz nie zostanie ukończony, to wszystkie zakłady zostaną anulowane, o ile ich wynik nie został już ustalony.

23.)  Najwyższy checkout w turnieju Jeśli co najmniej dwóch zawodników osiągnie taki sam najwyższy checkout, zastosowanie znajduje zasada dead heat. Jeśli turniej nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

24.)  King of the OcheZakład ten odnosi się do jednego zawodnika, który wygra mecz, uzyska najwięcej 180s oraz najwyższy checkout w jednym meczu. Jeśli któryś z tych zakładów zakończy się remisem, wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane. Jeśli mecz nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

25.) Rozgrywki ligowe Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek ligowych, np. Premier League, zanim zostaną ukończone, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostaną unieważnione, chyba że ich rozliczenie było już znane, a wszelkie zakady 'uplasuje się na końcu' unieważnione.


26.) Zakłady specjalne - Premier League 
Zakład na Awans/brak awansu do półfinału - Wytypowany gracz musi wziąć udział w przynajmniej jednym meczu ligowym, aby zakład zachował ważność. Miejsce w fazie rozgrywek ligowych - Do rozliczenia dojdzie na podstawie miejsca, jakie uzyska zawodnik w fazie rozgrywe ligowych danych zawodów.

Odpadnięcie z rywalizacji - zakład dotyczy dwóch graczy, zajmujących ostatnie miejsca w tabeli, którzy odpadną z dalszej rywalizacji. To właśnie ich poprawne wytypowanie umożliwi wygranie tego zakładu.

Zwycięzca sezonu - Zakład zostanie rozliczony w oparciu o to, który gracz zajmie miejsce na szczycie tabeli po zakończeniu fazy ligowej rozgrywek.

27.) Zakłady specjalne na mecze tygodnia (Premier League) Zakłady zostaną anulowane, jeśli kalendarz rozgrywek ulegnie zmianie w wyniku chorób. Zakłady zostały ułożone w oparciu o zasadę, że każdy gracz rozgrywa jeden mecz, o ile nie zostało zaplanowane inaczej.

28.) Zakłady specjalne na mecze dnia Zakłady zostaną anulowane, jeśli mecze nie odbędą się. Specjalne zakłady na debla/trebla zostaną anulowane, jeśli zawodnik nie wystąpi.