Krykiet

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1. Zakłady na mecz: Kto wygra mecz?

a.) Wszystkie zakłady na mecz zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne zasady rozgrywek.

b.) W przypadku spotkań rozgrywanych w złych warunkach pogodowych, zakłady zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym wynikiem. Dotyczy to zakładów, na jakich rozliczenie miały wpływ matematyczne obliczenia takie jak metodą Duckwortha-Lewisa (DL) czy w systemie Jayadevana.

c.) Jeśli nie istnieją oficjalne wyniki, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

d.) W przypadku remisu, jeśli oficjalne zasady rozgrywek nie określają zwycięzcy, stosuje się zasadę Dead heat. W rozgrywkach, w których zwycięzca zostanie wyłoniony w wyniku rzutów karnych bowl off lub super over, zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z oficjalnymi zasadami.

e.) Jeśli w meczach drużyn ze statusem pierwszoklasowym oficjalnym wynikiem będzie remis, zakłady zostaną rozliczone zgodnie z zasadą Dead heat pomiędzy obydwoma drużynami. Jeśli oferowany jest zakład na Remis i taki też będzie wynik spotkania, zakład zostanie rozliczony jako przegrany.

f.) W przypadku spotkań w ramach County Championship (mistrzostwa hrabstw), na które NIE jest oferowany Remis, zakłady zostaną rozliczone na podstawie zasad dot. zakładów bez oferty wyniku remisowego (tzn. w przypadku remisu zakład jest nieważny).

g.) Jeśli mecz zostanie przerwany ze względu na czynniki zewnętrzne, zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem sytuacji, w której zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oficjalnych zasad rozgrywek.

h.) Wszelkie zakłady na mecz, który nie został rozegrany w zaplanowanym terminie, będą uznane za nieważne, chyba że zostanie ustalony oficjalny dzień (dni) zastępczy, wtedy zakłady będą ważne, jeśli mecz zostanie rozegrany tego dnia (w te dni). 

 

2. Zakłady na mecz: Podwójna szansa: Zakończy się mecz jedną z trzech podanych opcji?

a.) Remis zostaje rozliczony jako Dead heat dla zespołów, a nie jako remis.

b.) Wszystkie zakłady na mecz zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne zasady rozgrywek.

c.) Jeśli nie istnieją oficjalne wyniki, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

 

3. Zakłady na mecz: Zakład bez remisu (DNB): Kto wygra mecz, zważywszy, że wszystkie zakłady zostaną unieważnione przy remisie?

a.) Remis zostanie rozliczony jako Dead heat dla drużyn, a nie jako remis.

b.) Wszystkie zakłady na mecz zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne zasady rozgrywek.

c.) Jeśli nie istnieją oficjalne wyniki, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

 

4. Najwięcej sixów: Która drużyna zdobędzie najwięcej sixów?

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Najwięcej sixów będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

b.) W przypadku meczów Twenty20 zakłady na Najwięcej sixów będą nieważne, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 3, a drużyna nie jest All Out i nie osiągnęła celu uzyskania zwycięstwa w spotkaniu.

c.) Przy określaniu sumy sixów pod uwagę zostaną wzięte tylko sixy uzyskane w wyniku rzutów (wszelkiego rodzaju - zgodnych lub niezgodnych z przepisami).

d.) Overthrows oraz tzw. extras nie zostaną uwzględnione.

e.) Sixy uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

f.) W przypadku Remisu obowiązuje zasada Dead heat.

 

5. Najwięcej biegów Extras: Która z drużyn otrzyma najwięcej biegów tzw. extras dodatkowo do zdobytych punktów?

a.) Jeśli zakład na remis nie jest oferowany i drużyny zakończą mecz z taką samą liczbą punktów, zastosowanie znajduje zasada Dead heat

b.) W meczach ze statusem first class z wynikiem remisowym wszystkie zakłady zostaną unieważnione, jeśli zostało rozegranych poniżej 200 overów, o ile rozliczenie zakładu nie zostało określone inaczej.

 

6. Najwięcej runów w pierwszym overze: Która z drużyn zdobędzie najwięcej runów w pierwszym overze w swoim inningsie?   

a.) Aby zakłady zostały rozliczone, pierwszy over musi zostać zakończony, chyba że wynik został już określony. Jeśli w trakcie pierwszego overa runda zostaje zakończona ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą, wszystkie zakłady zostają unieważnione, chyba że zakład został już rozliczony.

b.) Przy rozliczaniu zakładu pod uwagę brane są tzw. extras oraz punkty karne otrzymane w określonym overze.

 

7. Najwięcej overów w pierwszej grupie: Która z drużyn zdobędzie najwięcej runów po pierwszej określonej liczbie overów we własnym inningsie?
   Jeśli określona liczba overów nie zostanie uzyskana, zakład zostaje unieważniony, chyba że drużyna jest all out, zadeklaruje koniec inningsa, osiągnie cel lub zakład został już rozliczony.

 

8. Pierwsze partnerstwo z największą liczą punktów: Która drużyna zdobędzie najwięcej runów zanim straci swojego 1. wicketa?   

a.) Jeśli drużyna odbijająca rozegra zaplanowaną liczbę overów, osiągnie cel lub zakończy grę zanim padnie 1. wicket, wynikiem będzie suma uzyskanych punktów.

b.) W celach rozliczeniowych zakładu, kontuzja batsmana (retiring hurt) nie liczy się jako wicket.

c.) W meczach z ograniczoną liczbą overów, zakłady będą anulowane, jeśli innings został skrócony ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą, chyba że wynik został już określony.

W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Pierwsze partnerstwo z punktami będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

W przypadku meczów Twenty20 zakłady na Pierwsze partnerstwo z punktami będą nieważne, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 3, a drużyna nie jest All Out i nie osiągnęła celu uzyskania zwycięstwa w spotkaniu. 

Zakłady zostaną również wtedy anulowane, jeśli jedna z drużyn uzyska mniej overów niż przeciwnik, chyba że wynik został już określony przed zmniejszeniem overów.

W meczach pierwszoklasowych zakłady odnoszą się tylko do pierwszego inningsu każdej drużyny.

 

9. Łącznie sixy w meczu  Ile sixów zostanie uzyskanych w meczu?   

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Łącznie sixy w meczu będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

b.) W przypadku meczów Twenty20 zakłady na Łącznie sixy w meczu będą nieważne, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 3, a drużyna nie jest All Out i nie osiągnęła celu uzyskania zwycięstwa w spotkaniu. 

c.) Przy określaniu sumy sixów pod uwagę zostaną wzięte tylko sixy uzyskane w wyniku rzutów (wszelkiego rodzaju - zgodnych lub niezgodnych z przepisami).

d.) Overthrows oraz tzw. extras nie zostaną uwzględnione.

e.) Sixy uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

 

10. Najlepszy uczestnik meczu: Kto zostanie najlepszym uczestnikiem meczu?   

a.) Zakłady na oficjalnie ogłoszonego zawodnika lub uczestnika meczu.

b.) Zastosowanie znajduje zasada Dead heat.

c.) Jeśli żaden uczestnik spotkania nie otrzyma oficjalnie tego tytułu, zakłady zostają unieważnione.

 

11: Ilość runów w overze: Ile runów zostanie zdobytych w określonym overze?   

a.) Aby zakłady obowiązywały, określony over musi zostać zakończony, chyba że wynik został już określony.

b.) Jeśli innings zakończy się w trakcie overa, wówczas ten over zostanie uznany za zakończony, chyba że innings został zakończony ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą. W takim przypadku wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

c.) Jeśli z jakiegoś powodu over nie zostanie rozpoczęty, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

d.) Przy rozliczaniu zakładu pod uwagę brane są tzw. extras oraz punkty karne otrzymane w określonym overze.

 

12. Boundary w overze: Zostanie zaliczony boundary w określonym overze?   

a.) Liczą się tylko punkty boundary zaliczone z kija (z dowolnego rzutu - zgodnego z zasadami lub nie).

b.) Overthrows, wszystkie cztery runy i extras nie liczą się jako puntkyt boundary.

c.) Aby zakłady obowiązywały, określony over musi zostać zakończony, chyba że wynik został już określony. Jeśli innings zakończy się w trakcie overa, wówczas ten over zostaje uznany za zakończony, chyba że innings został zakończony ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą. W takim przypadku wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

d.) Jeśli z jakiegoś powodu over nie zostanie rozpoczęty, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

e.) Przy rozliczaniu zakładu pod uwagę brane są tzw. extras oraz punkty karne otrzymane w określonym overze.

 

13. Wicket w overze: Czy wicket zostanie zdobyty w określonym overze?   

a.) Do celów rozliczeniowych, każdy wicket będzie brany pod uwagę, także run out. Do celów rozliczeniowych zakładu, kontuzja batsmana (retiring hurt) nie liczy się jako wicket. Jeśli batsman został wyeliminowany poprzez timed out lub retired out, wówczas wicket zostanie uznany za rozegrany przy poprzedniej piłce.

b.) Aby zakłady obowiązywały, określony over musi zostać zakończony, chyba że wynik został już określony. Jeśli innings zakończy się w trakcie overa, wówczas ten over zostaje uznany za zakończony, chyba że innings został zakończony ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą. W takim przypadku wszystkie zakłady zostają unieważnione, chyba że wynik został już określony.

c.) Jeśli z jakiegoś powodu over nie zostanie rozpoczęty, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

Przy rozliczaniu zakładu pod uwagę brane są tzw. extras oraz punkty karne otrzymane w określonym overze.

 

14. Over - l. parzysta/nieparzysta: Czy liczba uzyskanych w określonym overze runów będzie parzysta czy nieparzysta?   

a.) Zero zostanie potraktowane jako liczba parzysta.

b.) Aby zakłady obowiązywały, określony over musi zostać zakończony, chyba że wynik został już określony. Jeśli innings zakończy się w trakcie overa, wówczas ten over zostanie uznany za zakończony, chyba że innings został zakończony ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą. W takim przypadku wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

c.) Jeśli z jakiegoś powodu over nie zostanie rozpoczęty, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

d.) Przy rozliczaniu zakładu pod uwagę brane są tzw. extras oraz punkty karne otrzymane w określonym overze.

 

15. Runy w kilku overach: Ile runów zostanie zdobytych w określonej liczbie overów?    

Jeśli określona liczba overów nie zostanie uzyskana, zakład zostaje unieważniony, chyba że drużyna jest all out, zadeklaruje koniec inningsa, osiągnie cel lub zakład został już rozliczony.

 

16. Runy w sesjach: Ile runów zostanie zdobytych w określonej sesji?    

a.) Wynik zostaje określony na podstawie łącznej liczby runów zdobytych w określonej sesji, bez względu na to, która drużyna je zdobyła.

b.) Jeśli zostanie rozegranych poniżej 20 overów w sesji, zakłady zostają unieważnione, chyba że wynik został już określony inaczej.

 

17. Innings - runy  Ile runów zdobędzie drużyna odbijająca w aktualnym inningsie?   

a.) W meczach testowych lub pierwszoklasowych zakłady na runy w inningsie zostają unieważnione, jeśli zostanie rozegranych poniżej 60 overów ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą, chyba że innings został zakończony w ramach regulaminowego czasu.

b.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Runy w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 5, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

c.) W przypadku meczów Twenty20, zakład na Runy w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

d.) W przypadku meczów ligi T10, zakład na Runy w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 1, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

 

18. Innings - fours Ile czwórek zdobędzie drużyna odbijająca w swoim aktualnym inningsie?   

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Czwórki w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

b.) W przypadku meczów Twenty20, zakład na Czwórki w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

c.) Przy określaniu sumy czwórek pod uwagę zostaną wzięte tylko czwórki uzyskane w wyniku rzutów (wszelkiego rodzaju - zgodnych lub niezgodnych z przepisami).

d.) Overthrows, wszystkie czwórki w runach oraz tzw. extras nie są brane pod uwagę.

e.) Czwórki uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

f.) W przypadku meczów ligi T10, zakład na Runy w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 1, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

 

19. Innings - sixy Ile sixów zdobędzie drużyna odbijająca w aktualnym inningsie?   

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Sixy w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 5, chyba że rozliczenie zostało określone inaczej.

b.) W przypadku meczów Twenty20, zakład na Sixy w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

c.) Przy określaniu sumy sixów pod uwagę zostaną wzięte tylko sixy uzyskane w wyniku rzutów (wszelkiego rodzaju - zgodnych lub niezgodnych z przepisami).

d.) Overthrows oraz tzw. extras nie zostają uwzględnione.

e.) Sixy uzyskane w super over nie są brane pod uwagę, chyba że rozliczenie zostało określone inaczej.

f.) Run outy w super over nie zostają uwzględnione.

g.) W przypadku meczów ligi T10, zakład na Sixy w inningsie będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 1, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

 

20. Najlepszy zdobywca runów w inningsie Który batsman zdobędzie najwięcej runów dla podanej drużyny?   

a.) Zakład ten zostaje rozliczony na podstawie wyniku uzyskanego przez batsmana, który uzyskał najwięcej punktów w inningsach drużyny.

b.) Zakłady zostają unieważnione, jeśli dany zawodnik nie wejdzie w skład drużyny.

c.) W meczach testowych lub pierwszoklasowych zakłady na runy w inningsie zostają unieważnione, jeśli zostanie rozegranych poniżej 60 overów ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą, chyba że innings został zakończony w ramach regulaminowego czasu.

d.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Najwięcej sixów będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 25.

e.) W przypadku meczów Twenty20 zakład na Najlepszego zdobywcę runów będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 10.

Jeśli co najmniej dwóch zawodników zdobędzie tyle samo runów, do inningsów zastosowanie znajduje zasada dead heat.

Runy uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

f.) Nelle partite The Hundred, le scommesse sul migliore runner saranno annullate se il numero previsto di over per gli inning è ridotto di 50 o più palle giocate.

 

21. Najlepszy zdobywca wicketów w inningsie: Który bowler zdobędzie najwięcej wicketów dla podanej drużyny?  

a.) Zakład ten zostaje rozliczony na podstawie wyniku uzyskanego przez bowlera, który sam uzyskał najwięcej wicketów w poszczeólnych inningsach.

b.) W meczach testowych lub pierwszoklasowych zakłady na Najlepszego zdobywcę wicketów zostają unieważnione, jeśli zostanie rozegranych poniżej 60 overów w inningsie ze względu na czynniki zewnętrzne, łącznie ze złą pogodą, chyba że innings został zakończony w ramach regulaminowego czasu.

c.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Najlepszego zdobywcę wicketów będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 25.

d.) W przypadku meczów Twenty20 zakład na Najlepszego zdobywcę wicketów będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 10. 

Jeśli co najmniej dwóch zawodników zdobędzie tyle samo wicketów, do inningsów zastosowanie znajduje zasada dead heat.

e.) Nelle partite The Hundred, le scommesse sul migliore colpitore di wicket saranno annullate se il numero previsto di over per gli inning è ridotto di 50 o più palle giocate.

f.) Jeśli w inningsie żaden bowler nie zdobędzie wicketa, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

g.) Wickety uzyskane w wyniku super over nie zostaną uwzględnione.

 

22. Runy uzyskane przez batsmana Ile runów zdobędzie podany batsman?   

a.) Jeśli batsman zakończy innings niewyautowany, ale w wyniku deklaracji, zakończenia przez drużynę przydzielonych jej overów lub osiągnięcia przez drużynę określonego celu; wynik batsmana będzie wynikiem końcowym. Jeśli batsman nie odbija, zakład będzie uznany za nieważny.

b.) Jeśli batsman nie zagra w pierwszej jedenastce, zakłady zostają unieważnione.

c.) Jeśli batsman zszedł z boiska w wyniku kontuzji, ale jeszcze powrócił do gry, liczyć się będzie suma runów, jakie uzyskał w inningsie. Jeśli batsman nie powróci do gry, za wynik końcowy zostaje uznany rezultat, jaki obowiązywał w momencie zejścia batsmana z boiska.

d.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Runy uzyskane przez batsmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5, chyba że wynik został określony inaczej.

e.) W przypadku meczów Twenty20, zakład na Runy uzyskane przez batsmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że wynik został określony inaczej.

f.) Runy uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

 

23. Czwórki uzyskane przez batsmana Ile czwórek zdobędzie podany batsman?   

a.) Jeśli batsman zakończy innings niewyautowany, ale w wyniku deklaracji, zakończenia przez drużynę przydzielonych jej overów lub osiągnięcia przez drużynę określonego celu; wynik batsmana będzie wynikiem końcowym. Jeśli batsman nie odbija, zakład będzie uznany za nieważny. Jeśli batsman nie zagra w pierwszej jedenastce, zakłady zostają unieważnione.

b.) Jeśli batsman zszedł z boiska w wyniku kontuzji, ale jeszcze powrócił do gry, liczyć się będzie suma czwórek, jakie uzyskał w inningsie. Jeśli batsman nie powróci do gry, za wynik końcowy zostaje uznany rezultat, jaki obowiązywał w momencie zejścia batsmana z boiska.

c.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Czwórki uzyskane przez basmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5, chyba że wynik został określony inaczej.

d.) W przypadku meczów Twenty20, zakład na Czwórki uzyskane przez batsmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że wynik został określony inaczej.

e.) Przy określaniu sumy czwórek pod uwagę zostaną wzięte tylko czwórki uzyskane w wyniku rzutów (wszelkiego rodzaju - zgodnych lub niezgodnych z przepisami).

f.) Overthrows, wszystkie czwórki w runach oraz tzw. extras nie są brane pod uwagę.

g.) Czwórki uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

 

24. Sixy uzyskane przez batsmana: Ile sixów zdobędzie podany batsman?   

a.) Jeśli batsman zakończy innings niewyautowany, ale w wyniku deklaracji, zakończenia przez drużynę przydzielonych jej overów lub osiągnięcia przez drużynę określonego celu; wynik batsmana będzie wynikiem końcowym. Jeśli batsman nie odbija, zakład będzie uznany za nieważny. Jeśli batsman nie zagra w pierwszej jedenastce, zakłady zostają unieważnione.

b.) Jeśli batsman zszedł z boiska w wyniku kontuzji, ale jeszcze powrócił do gry, liczyć się będzie suma sixów, jakie uzyskał w inningsie. Jeśli batsman nie powróci do gry, za wynik końcowy zostaje uznany rezultat, jaki obowiązywał w momencie zejścia batsmana z boiska.

c.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Sixy uzyskane przez batsmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5, chzyba że wynik został określony inaczej.

d.) W przypadku meczów Twenty20, zakład na Sixy uzyskane przez batsmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że wynik został określony inaczej.

e.) Przy określaniu sumy sixów pod uwagę zostaną wzięte tylko sixy uzyskane w wyniku rzutów (wszelkiego rodzaju - zgodnych lub niezgodnych z przepisami).

f.) Overthrows oraz tzw. extras nie zostaną uwzględnione.

g.) Sixy uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

 

25. Batsman, milestones: Osiągnie podany batsman określoną liczbę milestone?   

a.) Jeśli batsman zakończy innings niewyautowany, ale w wyniku deklaracji, zakończenia przez drużynę przydzielonych jej overów lub osiągnięcia przez drużynę określonego celu; wynik batsmana będzie wynikiem końcowym. Jeśli batsman nie odbija, zakład będzie uznany za nieważny.

b.) Jeśli batsman nie zagra w pierwszej jedenastce, zakłady zostają unieważnione.

c.) Jeśli batsman zszedł z boiska w wyniku kontuzji, ale jeszcze powrócił do gry, liczyć się będzie suma runów, jakie uzyskał w inningsie. Jeśli batsman nie powróci do gry, za wynik końcowy zostaje uznany rezultat, jaki obowiązywał w momencie zejścia batsmana z boiska.

d.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na milestone batsmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

e.) W przypadku meczów Twenty20, zakład na milestone batsmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że wynik został określony inaczej

f.) Runy uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

 

26. Sposób wyeliminowania: W jaki sposób zostanie wyeliminowany podany batsman?   

a.) Jeśli dany batsman nie zejdzie z boiska, wyszystkie zakłady zostają unieważnione.

b.) Jeśli batsman zszedł z boiska w wyniku kontuzji i nie powrócił ponownie do gry, wyszystkie zakłady zostają unieważnione.

c.) Jeśli dany batsman nie powrócił ponownie do gry i pozostanie poza biskiem jako wyautowany gracz, zakłady pozostają ważne.

 

27. Uzyskanie następnego wicketa: Ile runów będzie miała na swoim koncie drużyna odbijająca w momencie uzyskania następnego wicketa?   

a.) Jeśli drużyna odbijająca rozegra zaplanowaną liczbę overów, osiągnie cel lub zakończy grę zanim padnie określony wicket, wynikiem będzie suma uzyskanych punktów.

b.) W celach rozliczeniowych zakładu, kontuzja batsmana (retiring hurt) nie liczy się jako wicket.

c.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Uzyskanie wicketu będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5, chyba że wynik został określony inaczej.

d.) W przypadku meczów Twenty20, zakład na Uzyskanie wicketu przez batsmana będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że wynik został określony inaczej.

 

28. Następny wyeliminowany zawodnik Który batsman zostanie wyeliminowany jako następny?   

a.) Jeśli jakikolwiek batsman zostanie kontuzjowany lub batsman na crease jest inny od podanego, wówczas wszystkie zakłady postawione na obydwóch batsmanów zostaną unieważnione.

b.) Jeśli nie zostanie zdobytych więcej wicketów, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

 

29. Metoda przepuszczenia następnego wicketa: W jaki sposób zostanie wyeliminowany następny batsman?   

a.) Wynik zostanie określony na podstawie sposobu, w jaki został przepuszczony zdobyty następnie wicket.

b.) W celach rozliczeniowych zakładu, kontuzja batsmana (retiring hurt) nie liczy się jako wicket.

c.) Jeśli określony wicket nie zostanie zdobyty, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

 

30. Batsman, zakłady na mecz: Który z podanych zawodników zdobędzie najwięcej runów?   

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład 'Batsman, zakłady na mecz' będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5, chyba że wynik meczu został określony inaczej.

b.) W przypadku meczów Twenty20, zakład 'Batsman, zakłady na mecz' będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

c.) Obaj zawodnicy muszą znajdować się wśród rozpoczynającej 11. Jeśli w następstwie żaden z nich nie wykona odbicia, wszystkie zakłady zostają rozliczone jak zwykle.

d.) Runy uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

 

31. Bowler, zakłady na mecz: Który z podanych zawodników zdobędzie najwięcej wicketów?   

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład 'Bowler, zakłady na mecz' będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

b.) W przypadku meczów Twenty20, zakład 'Bowler, zakłady na mecz' będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

c.) Obaj zawodnicy muszą znajdować się wśród rozpoczynającej 11. Jeśli w następstwie żaden z nich nie wykona rzutu, wszystkie zakłady zostają rozliczone jak zwykle.

d.) Wickety uzyskane w wyniku super over nie zostaną uwzględnione.

 

32. All-rounder, zakłady na mecz: Który z podanych graczy zdobędzie najwięcej punktów w systemie punktacji występu zawodnika?   

a.) Punkty przydzielane są w następujący sposób: 1 pkt. za run, 20 pkt. za wicket, 10 pkt. za złapanie, 25 pkt. za stumping.

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Najwięcej sixów będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

c.) W przypadku meczów Twenty20, zakład 'All-rounder, zakłady na mecz' będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsie zostanie zmniejszona o co najmniej 3, chyba że rozliczenie zakładu zostało określone inaczej.

d.) Obaj zawodnicy muszą znajdować się wśród rozpoczynającej 11. Jeśli w następstwie żaden z nich nie wykona rzutu lub nie odbije, wszystkie zakłady zostają rozliczone jak zwykle.

e.) Punkty uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

 

33. Zakłady na Series:  Wygrane przyznawane są za wytypowanie zwycięzcy Series. 

a.) Zakłady na zwycięzcę Series pozostają ważne, aż do momentu dopóki co najmniej jeden mecz nie zostanie zakończony;

b.) Jeśli zmniejszy się liczba meczów w ramach series (albo na początku albo przed rozpoczęciem), wówczas zakłady na wynik series, najlepszego zdobywcę runów oraz inne zakłady nie odnoszące się bezpośrednio do wyniku series będą nadal obowiązywały;

c.) Jeśli po wniesieniu zakładu do niczego nie dojdzie w ramach rozgrywek series (np. series zostanie anulowana), wszystkie zakłady zostają unieważnione;

d.) Poprawny wynik Series

e.) Zakłady na Poprawny wynik Series zostają unieważnione, jeśli nie zostaną rozegrane zaplanowane mecze, chyba że wynik zakładu został już określony


34. Najlepszy zdobywca runów w Series: Zawodnik, który uzyskał najwięcej runów w Series   

a.) Zakłady na najlepszego batsmana w Series pozostają ważne, bez względu na to, czy zawodnik zagra czy nie, chyba że zostało określone inaczej;

b.) Co najmniej jeden mecz testowy musi zostać zakończony, aby zakłady obowiązywały;

c.) Jeśli co najmniej dwóch zawodników zdobędzie tyle samo runów, zastosowanie znajduje zasada dead heat.

 

35. Zdobywca największej liczby wicketów w Series: Zawodnik, jaki zdobył najwięcej wicketów w Series

a.) Zakłady na najlepszego bowler w Series pozostają ważne, bez względu na to, czy zawodnik zagra czy nie, chyba że zostało określone inaczej;

b.) Co najmniej jeden mecz testowy musi zostać zakończony, aby zakłady obowiązywały;

c.) Jeśli co najmniej dwóch zawodników zdobędzie tyle samo runów, zastosowanie znajduje zasada dead heat.


36. Century w meczu: Czy któryś z zawodników zdobędzie Century?

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Łącznie sixy w meczu będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

b.) W przypadku meczów Twenty20 zakłady na Century w meczu będą nieważne, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 3, a drużyna nie jest All Out i nie osiągnęła celu uzyskania zwycięstwa w spotkaniu.

c.) Runy uzyskane w wyniku super over nie zostają uwzględnione.

 

37. Zawodnik - wickety: Wickety zdobyte przez zawodnika

a.) W przypadku meczów jednodniowych oraz innych z ograniczoną liczbą overów do 50, zakład na Wickety gracza będzie nieważny, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 5.

b.) W przypadku meczów Twenty20 zakłady na Wickety gracza będą nieważne, jeśli po oddaniu typu zaplanowana liczba overów w inningsach zostanie zmniejszona o co najmniej 3, a drużyna nie jest All Out i nie osiągnęła celu uzyskania zwycięstwa w spotkaniu.

c.) Wickety uzyskane w wyniku super over nie zostaną uwzględnione.

W ramach meczów pierwszoklasowych/testowych zakłady odnoszą się tylko do wicketów uzyskanych w pierwszym inningsie, chyba że określono inaczej.

 

38. Zmiana miejsca rozgrywki: Jeśli mecz nie zostanie rozegrany w zaplanowanym miejscu, zakład jest nadal ważny. Zasada ta dotyczy, dopóki miejsce rozgrywki nie zostanie zmienione na teren przeciwnika (lub w przypadku międzynarodowych spotkań, dopóki miejsce rozgrywki pozostanie na terenie tego samego kraju).