Baseball

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Dodatkowe inningi: Jeśli nie podano inaczej, zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku, w tym wszelkich dodatkowych inningów.

2.) Czas gry: Jeśli mecz zostanie przerwany, wyniki zostaną uznane za oficjalne, jeśli rozegrano co najmniej pięć (5) inningów (4,5 inningów, jeśli prowadzi drużyna gospodarzy). Zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie wyniku po ostatnim pełnym inningu (chyba że mecz zostaje przerwany w drugiej połowie inningu, a drużyna gospodarzy prowadzi – w takim przypadku drużyna gospodarzy zostaje uznana za zwycięzcę).

Jeśli nie podano inaczej, zasada ta obowiązuje we wszystkich zakładach.  

Wyjątki:

  • Zakłady live:  Mecz musi trwać pełną przewidzianą długość, aby zakłady zostały rozstrzygnięte na wszystkich rynkach – 9 inningów (8,5 jeśli drużyna gospodarzy ma przewagę) w przypadku meczów 9-inningowych lub 7 inningów (6,5 jeśli drużyna gospodarzy ma przewagę) w przypadku meczów 7-inningowych. Jeśli gra zostanie zakończona przed upływem tego czasu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały bezwarunkowo rozstrzygnięte.
  • Fiński baseball (Pesäpallo): aby zakłady były ważne, muszą zostać rozegrane dwie połowy.
  • Łącznie: Zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnego wyniku po 9 inningach (8,5 jeśli prowadzi drużyna gospodarzy). W przypadku gdy do zakończenia meczu wymagane są dodatkowe inningi, zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie ostatecznego oficjalnego wyniku. Jeśli gra zostanie zakończona przedwcześnie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy osiągnięto już najwyższy możliwy łączny wynik, na który można wnieść zakład, w którym to przypadku wszystkie zakłady pozostają ważne.

3.) Data: Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w wyznaczonym dniu kalendarzowym i miejscu. W przeciwnym razie wszystkie zakłady dotyczące meczu zostaną unieważnione. Jeśli jednak gra została zawieszona po jej rozpoczęciu z powodu opóźnienia pogodowego lub innego odroczenia, a zostanie wznowiona w ciągu 36 godzin od pierwotnego czasu rozpoczęcia, wszystkie zakłady będą ważne. Jeśli zawieszona gra zostanie wznowiona ponad 36 godzin po pierwotnym czasie rozpoczęcia, a wymagania dotyczące minimalnej długości gry nie zostały spełnione, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały bezwarunkowo ustalone przed zawieszeniem gry. Jeśli data meczu play-off ulegnie zmianie lub mecz zostanie dokończony w kolejnym dniu, zakłady będą ważne. Zwycięzca meczu play-off otrzyma wynagrodzenie w oparciu o oficjalnego zwycięzcę tej gry, określonego przez MLB. Wszystkie wymienione zasady dotyczące miotaczy nadal obowiązują.

4.) Stosunek obiegów: Zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnego wyniku po 9 inningach (8,5 jeśli prowadzi drużyna gospodarzy), łącznie z ewentualnymi dodatkowymi inningami.

Wcześniejsze zakończenie: jeśli mecz zostaje zakończony z powodu dużej przewagi, wszystkie zakłady na stosunek obiegów są ważne (dotyczy tylko rozgrywek World Baseball Classics, Mistrzostw Świata i Olimpiady).

5.) “Grand Salami”/MLB: Zakłady te dotyczą całkowitej liczby obiegów zaliczonych we wszystkich meczach rozegranych danego dnia. Liczą się jedynie mecze rozegrane danego dnia (wg terminarza MLB). Jeśli mecze zostaną odroczone lub dodane do kalendarza po opublikowaniu kursów tego zakładu, zakłady zostaną unieważnione. Jeśli jakiekolwiek spotkania zostaną przerwane w ich trakcie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

6.) Mistrzowie dywizji: Jeśli sezon zostaje z jakiegokolwiek powodu skrócony, zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie decyzji odpowiednich organów zarządzających, które ogłaszają zwycięzcę.

7.) W jakiej sytuacji znajdzie się zawodnik (X) po zakończeniu swojej pierwszej rundy „przy kiju” (at bat)? Zakłady będą rozstrzygane na podstawie akcji następującej po opuszczeniu bazy domowej przez nominowanego pałkarza. Może być to „Out”, „Baza”, albo „Home Run”. Wszelkie akcje spowodowane pojawieniem się innego pałkarza na bazie domowej nie są uwzględniane w zakładach.

8.) Jeśli zakład na zwycięzcę, zakład na sumę (totals) lub zakład handicap zakończy się remisem i na ten rodzaj zakładów nie zaoferowano kursów, wszystkie zakłady są nieważne.

9.) Zakłady specjalne na zawodnika: Zawodnicy, którzy są objęci zakładem typu prop player, muszą rozpoczynać grę, by zakład był ważny.  Szczególnie dotyczy to zakładów na konkretną pozycję. Obstawiany zawodnik musi pojawić się na boisku. W obstawianiu występu konkretnego miotacza, musi on najpierw rzucić piłkę dla swojej drużyny, by taki zakład był ważny. W zakładach typu zawodnik kontra zawodnik, obydwaj muszą przystąpić do meczu i zagrać, by zakład był ważny.  Zakłady typu zawodnik kontra zawodnik zostaną uznane za ważne, nawet gdy jeden z nich opuści grę; niezależnie od końcowego wyniku meczu. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, wszystkie mecze muszą zostać rozegrane, a następnie oficjalnie uznane przez MLB, by zakłady zachowały swoją ważność.

W meczach MLB mecze mogą zostać przerwane z powodu niesprzyjającej pogody, a następnie przeniesione na inny termin. Gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, anulujemy zawarte na ten mecz zakłady. Nie będziemy jednak anulować zakładów dotyczących pozycji zawodnika, ponieważ składy drużyn są obwieszczane przed rozpoczęciem meczu i nie mają związku z ewentualnym przełożeniem terminu.

W przypadku zakładu typu MLB in-play, anulujemy go, o ile obstawiony zawodnik zostanie usunięty z meczu, zanim zdąży zgromadzić odpowiednią ilość danych statystycznych. Dotyczy to chociażby zbyt krótkiej obecności na boisku pałkarza, na którego zostały postawione zakłady. W przypadku miotacza (lub pałkarza w rozgrywkach National League), będzie to przykładowo sytuacja, w której miotacz nie wykona kolejnego rzutu już po zawarciu zakładu. 

10.) Zestawienia zawodnik kontra zawodnik – długoterminowe(np. który zawodnik zdobędzie najwięcej punktów w sezonie zasadniczym? Zawodnik A / Zawodnik B): Jeśli jeden z zawodników nie znajdzie się w aktywnym składzie pierwszego dnia sezonu zasadniczego, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli któryś z zawodników zmieni drużynę, liczą się statystyki łączone.

11.) Ile zwycięstw odniesie drużyna X w sezonie zasadniczym?: Drużyna musi rozegrać co najmniej 160 meczów w sezonie zasadniczym, by zakłady były ważne.

12.) Zakłady na serię: Seria to kilka meczów (zazwyczaj 3 lub 4), które są rozgrywane pod rząd przez te same drużyny w tym samym miejscu. Zakłady na serię dotyczą drużyny, która wygra więcej meczów w danej serii – w przypadku remisu (obie drużyny wygrają taką samą liczbę meczów) wszystkie zakłady są nieważne.

  • Liczą się tylko mecze zakończone w określonym czasie dla danej serii.
  • Jeśli jedna z drużyn zagra z innym przeciwnikiem pomiędzy zaplanowanymi meczami serii, mecz ten nie ma wpływu na zakłady na serię.
  • Aby wszystkie zakłady były ważne, musi zostać rozegrany przynajmniej jeden mecz w danej serii.
  • Jeśli w trakcie serii zostanie odwołany mecz, mecz ten jest uznawany za ważny dla serii, jeśli został oficjalnie ogłoszony zwycięzca.
  • Zawieszony mecz z poprzedniej serii nie jest uznawany za część bieżącej serii.
  • Jeśli mecz jest opóźniony lub zawieszony z jakiegokolwiek powodu, ale jest kontynuowany i zakończony w ciągu tego samego dnia, mecz liczy się do serii.

13.)  Uderzenia:Aby zaliczyć uderzenie, pałkarz musi dotrzeć do pierwszej bazy, zanim jakikolwiek zawodnik z pola zdoła albo dotknąć go piłką, albo rzucić do innego zawodnika chroniącego bazę, zanim pałkarz do niej dotrze, albo dotknąć pierwszej bazy, mając przy sobie piłkę. Uderzenie jest zaliczone w momencie, gdy pałkarz bezpiecznie dotrze do pierwszej bazy; jeżeli zostanie on wyeliminowany podczas próby uzyskania trafienia podwójnego, potrójnego lub home runu w tym samym zagraniu, nadal otrzymuje punkty za uderzenie (zgodnie z ostatnią bazą, do której dotarł bezpiecznie w danym zagraniu).

Jeżeli pałkarz dotknie pierwszej bazy w ramach ofensywnej ingerencji poprzedzającego go zawodnika (w tym gdy poprzedzający go zawodnik zostanie trafiony przez uderzoną piłkę), również zalicza się mu uderzenie.

14.)  Baseball Player Props: Zawodnicy, którzy są objęci zakładem typu player prop, muszą być od początku wystawieni w meczu, by zakład był ważny. Szczególnie dotyczy to zakładów na konkretną pozycję. Obstawiany zawodnik musi pojawić się na boisku. W obstawianiu występu konkretnego miotacza, musi on najpierw rzucić piłkę dla swojej drużyny, by taki zakład był ważny.  W zakładach typu zawodnik kontra zawodnik, obaj muszą być wystawieni w meczu już od samego początku, by zakład był ważny.  Zakłady typu zawodnik kontra zawodnik zostaną uznane za ważne, nawet gdy jeden z nich opuści grę; niezależnie od końcowego wyniku meczu. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, wszystkie mecze muszą zostać rozegrane, a następnie oficjalnie uznane przez MLB, by zakłady zachowały swoją ważność.  W meczach MLB mecze mogą zostać przerwane z powodu niesprzyjającej pogody, a następnie przeniesione na inny termin. Gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, anulujemy zawarte na ten mecz zakłady. Nie będziemy jednak anulować zakładów dotyczących pozycji zawodnika, ponieważ składy drużyn są obwieszczane przed rozpoczęciem meczu i nie mają związku z ewentualnym przełożeniem terminu.

W przypadku zakładu typu MLB in-play, anulujemy go, o ile obstawiony zawodnik zostanie usunięty z meczu, zanim zdąży zgromadzić odpowiednią ilość danych statystycznych. Dotyczy to chociażby zbyt krótkiej obecności na boisku pałkarza, na którego zostały postawione zakłady. W przypadku miotacza (lub pałkarza w rozgrywkach National League), będzie to przykładowo sytuacja, w której miotacz nie wykona kolejnego rzutu już po zawarciu zakładu.