Baseball

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Dodatkowe inningi: Jeśli nie podano inaczej, zakłady będą rozliczane na podstawie oficjalnego wyniku włącznie z wszelkimi dodatkowymi inningami.

2.) Czas gry: Jeżeli mecz jest przerwany, jego rezultat zostanie uznany za oficjalny, tylko wtedy gdy rozegrano przynajmniej 5 inningów (4 ½ inningów, jeżeli prowadzą gospodarze). Zwycięzca jest ustalany na podstawie wyniku, który został uzyskany w ostatnim, do końca zagranym inningu (chyba, że mecz zostanie przerwany w drugiej połowie inningu, a drużyna gospodarzy prowadzi – w tym wypadku drużyna gospodarzy stanowi zwycięzcę).

Jeśli nie podano inaczej, zasada ta odnosi się do wszystkich zakładów.

Wyjątki:

  • „Zakłady na żywo”: mecz musi trwać przez całą zaplanowaną długość, aby można było zaliczyć wszystkie rynki - 9 inningów (8 ½, jeśli gospodarze prowadzą) w przypadku meczów 9-zmianowych lub 7 inningów (6 ½, jeśli gospodarze prowadzą) w przypadku meczów 7-zmianowych. Jeśli mecz zostanie zakończony przed tym czasem, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały bezwarunkowo rozstrzygnięte.
  • Fiński Baseball: obie połowy spotkania muszą zostać rozegrane, aby zakłady pozostały ważne.
  • Totals: zakłady zostaną wycenione na podstawie oficjalnego wyniku po 9 inningach (8 ½ inningów, jeśli drużyna gospodarzy prowadzi). Jeśli do zakończenia meczu wymagane są dodatkowe inningi, zakłady zostaną wycenione na podstawie końcowego oficjalnego wyniku. Jeśli spotkanie zostanie wcześniej zakończone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem sytuacji, kiedy został uzyskany najwyższy możliwy wynik, jaki można było obstawić. W takim przypadku wszystkie zakłady pozostają ważne.

3.) Data: Wszystkie mecze muszą zostać rozpoczęte w wyznaczonym dniu kalendarzowym i miejscu. W przeciwnym razie wszystkie zakłady dotyczące meczu będą nieważne. 

4.) Zakłady na „Run Line”: Zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych wyników po 9 inningach (8 ½ inningów jeśli prowadzi zespół gospodarzy) włącznie z wszelkimi dodatkowymi inningami.

Przedwczesne zakończenie: Jeśli ze względu na wysoką przewagę spotkanie zostanie zakończone przed czasem, wszystkie wniesione na nie zakłady nadal obowiązują (zasada ta obowiązuje tylko w przypadku World Baseball Classics, mistrzostw świata i zawodów olimpijskich).

5.) Zakłady „Grand Salami”/MLB: Zakłady te dotyczą całkowitej liczby runów zaliczonych we wszystkich meczach rozegranych danego dnia. Liczą się jedynie mecze rozegrane danego dnia (wg terminarza MLB). Jeśli jakiekolwiek mecze zostaną przełożone lub dodane po ogłoszeniu pierwotnych zakładów, wszystkie zakłady będą nieważne. Jeśli jakiekolwiek mecze zostaną przerwane w trakcie gry, zakłady będą nieważne.

6.) Zwycięzca ligi: Jeśli sezon zostaje z jakiegokolwiek powodu skrócony, zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie decyzji odpowiednich organów zarządzających, które ogłaszają zwycięzcę

7.) W jakiej sytuacji znajdzie się zawodnik X na koniec swojego pierwszego bat`u?: Zakłady zostaną rozstrzygnięte w zależności od rozwoju sytuacji po opuszczeniu przez wyznaczonego battera bazy domowej. Może być na polu zewnętrznym („out"), na bazie („on base") lub uzyskać „Home Run”. Jakiekolwiek zagrania spowodowane przez grę na polu bazowym innego battera nie mają znaczenia dla zakładu.

8.) Jeśli zakład na zwycięzcę, zakład na sumę punktów (totals) lub zakład handicap zakończy się remisem i na ten rodzaj zakładów nie zaoferowano kursów, wszystkie zakłady są nieważne.

9.) Zakłady na zawodników: dany zawodnik musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny.

10.) Zawodnik - zakłady Head-to-Head – długoterminowe (np. Który zawodnik uzyska największą ilość runs w sezonie zasadniczym? zawodnik A/zawodnik B) : jeśli zawodnik nie pojawi się pierwszego dnia w sezonie zasadniczym w składzie klubu („Active roster”), wszystkie zakłady są nieważne. Jeśli zawodnik zmieni klub, kombinowane statystyki pozostają ważne.

11.) Ile zwycięstw zdobędzie drużyna X w sezonie zasadniczym?: Drużyna musi rozegrać co najmniej 160 meczów w sezonie zasadniczym, aby zakłady pozostały ważne.


12.) Zakłady na serię meczów: seria meczów o której mowa w tym zakładzie to kilka (z reguły 3-4) spotkań między tymi samymi drużynami pod rząd, rozgrywanych na tym samym stadionie. W przypadku zakładów na serię meczów liczy się to, która drużyna wygra więcej spotkań. Jeżeli seria zakończy się remisem (czyli obie drużyny wygrają taką samą liczbę spotkań), zakłady zostaną unieważnione.

  • Tylko mecze rozegrane i zakończone w zaplanowanym czasie rozgrywek są brane pod uwagę.
  • Jeżeli jedna z drużyn w czasie trwania serii rozegra mecz z inną drużyną, wynik tego spotkania nie ma wpływu na zakład na serię meczów.
  • Aby zakłady zostały uznane, musi zostać rozegrany przynajmniej jeden mecz serii.
  • Jeżeli spotkanie zostanie przerwane, mecz zostanie uznany w serii, pod warunkiem, że zostanie oficjalnie podana drużyna wygrywająca.
  • Zawieszony mecz z poprzedniej serii nie jest uznawany częścią obecnej serii.
  • Jeżeli mecz zostanie opóźniony lub zawieszony, to bez względu na przyczyny zostanie on uznany w serii, jeżeli będzie kontynuowany oraz zostanie zakończony tego samego dnia.

13.) Uderzenie (uderzenia): aby zaliczyć uderzenie, pałkarz musi dotrzeć do pierwszej bazy, zanim którykolwiek z polowych będzie mógł dotknąć go piłką, rzucić do innego gracza chroniącego bazę, zanim pałkarz do niej dotrze, lub dotknąć pierwszej bazy, niosąc piłkę. Uderzenie jest zaliczane w momencie, gdy pałkarz bezpiecznie dotrze do pierwszej bazy; jeśli zostanie wyautowany podczas próby rozszerzenia uderzenia do dabla, tripla lub home runa w tej samej grze, jego uderzenie zostanie nadal zaliczone (zgodnie z ostatnią bazą, do której bezpiecznie dotarł podczas gry).

Jeśli pałkarz dotrze do pierwszej bazy z powodu ofensywnej interferencji ze strony poprzedzającego biegacza (w tym, jeśli poprzedzający biegacz zostanie trafiony odbitą piłką), również zalicza się mu uderzenie.