Hur kan jag ändra min insättningsgräns?

För att ändra din insättningsgräns kan du logga in på ditt konto och besöka sidan Insättningsgränser.

Varje begäran om att sänka din insättningsgräns behandlas genast. Var medveten om att det som en del av vårt åtagande för säkrare spelande kommer att finnas en 24-timmars avkylningsperiod för alla önskemål om höjning eller borttagning av insättningsgräns.

Alla insättningar som du gjort under de senaste 24 timmarna (dagsgränser), de senaste sju dagarna (veckogränser) eller de senaste 30 dagarna (månadsgränser) kommer att räknas mot din insättningsgräns för respektive period. Om du inte har gjort någon insättning under de nämnda perioderna blir din gräns hela beloppet som du angav.

Kunder i Storbritannien: när du loggar in efter 24 timmar visas ett popup-fönster där du kan bekräfta din nya insättningsgräns genom att aktivera eller avslå den. Den träder i kraft så fort du bekräftat din nya gräns,