Volleyboll

(Senaste uppdatering: 21.10.2019)

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Om en match startas men inte spelas klart, oavsett orsak, stryks samtliga spel på matchens resultat - undantag görs för spel som redan avgjorts (t.ex. först att ta 10 poäng eller vinnaren av ett visst spel). 
 
2.) Setspel (Rätt resultat): Spelet gäller rätt slutresultat i set.

3.) Setvinnare: Spelet gäller vinnaren av ett visst set. Respektive set måste ha spelats klart enligt reglerna för den aktuella tävlingen om spelet ska vara giltigt.

4.) Nominerade finallag: Finallagen är lag som verkligen deltar i finalen, oavsett hur de tagit sig dit, inklusive genom beslut som tagits av de ansvariga.

5.) Lag som flyttas ned: Det här spelet gäller de lag som är på nedflyttningsplatserna när säsongen är slut. Samtliga framtida ändringar som görs, oavsett anledning, gäller ej för det här spelet.

6.) Uppskjutna matcher: Alla spel måste placeras på den schemalagda kalenderdagen (på matchplatsen) och på den schemalagda matchplatsen. Annars blir alla spel på matchen ogiltiga. Om en match i OS eller VM skjutits upp kommer dock spelen att gälla förutsatt att matchen flyttas så att den äger rum före avslutningsceremonin.

7.) Om matchen inte längre spelas på den planerade spelorten, gäller ditt spel ändå. Detta gäller om inte spelorten ändrats till motståndarens hemmaplan (eller, vid internationella matcher, om spelorten är i samma land som planerat). 
 
8.)
Om en match inte spelas eller om en spelare/ett lag ger w.o., stryks samtliga spel på matchen. 
 
9.) Om en spelare/ett lag drar sig ur matchen innan turneringen börjat, har vi rätten att använda ett regel 4 avdrag.