Trav

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Om den ena eller båda hästarna är icke-startande är Head-to-Head-spelet ogiltigt. På den norska travsajten (www.travsport.no) anges en icke-startande med bokstäverna "ST" vid hästens namn och hästen finns längst ned på listan. På den svenska travsajten (www.atg.se) står det “strukna” längst ned på listan där eventuella icke-startande listas. På den danska sajten (www.dantoto.dk) återfinns icke-startanden längst ned på listan numrerade från 1-99 och med bokstäverna “udg” i oddskolumnen.

2.) Om båda hästarna diskvalificeras eller inte slutför loppet är Head-to-Head-spelet ogiltigt. I norsk travsport står det "DG" vid namnet på en diskvalificerad häst och "BR" vid namnet på en häst som inte slutfört ett lopp. I svensk travsport står det "d" i den kolumn där slutplaceringen vanligtvis återfinns i båda fallen. I dansk travsport står det "Dg" vid namnet på en diskvalificerad häst och "Dist" vid namnet på en häst som inte slutfört loppet.
Om det endast är en häst som diskvalificeras eller inte slutför loppet deklareras den andra som vinnare.

3.) I norsk travsport vinner den som har snabbaste tiden ("Saml Tid") om ingen av hästarna får ett placeringsnummer. Om de har exakt samma tid anses loppet vara ett Dead Heat.

4.) I svensk travsport visas inte tiderna och den häst som står högst upp på listan är vinnaren (den har listats först eftersom den var något snabbare än den andra).