Ten-Pin Bowling

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Framespel (rätt resultat): Spelet hänför sig till rätt slutresultat räknat i frame.

2.) Framevinnare: Spelet hänför sig till vinnare av en specifik frame. Framen ifråga måste slutföras för att placerade spel skall stå.