Simning

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Resultat: Spel avgörs på pallplatsresultatet, oavsett eventuella efterföljande diskvalifikationer. Om det inte finns någon pallceremoni kommer vi att avgöra spel på resultatet som omedelbart anges av det officiella styrande organet, oavsett efterföljande förfrågan.

2.) Deltagande: Spel som accepteras är "All In, Compete eller Inte" och om en simmare drar sig ur innan hen har deltagit i evenemanget (på något sätt), kommer ditt spel att förlora. Om evenemanget annonseras som "Inställt, inga spel", kommer insatserna att återbetalas på alla simmare som drar sig ur innan ett evenemang startar.

3.) Medaljsumma: Den totala medaljsumman kommer att bestämmas av de officiellt publicerade resultaten.

4.) Uppskjutna evenemang: För inställda eller uppskjutna evenemang, kommer drabbade spel att strykas innan den schemalagda starttiden. Alla spel gäller på alla evenemang som är försenade före den schemalagda starttiden och äger rum samma dag (lokal tid). De enda undantagen är evenemang som äger rum inom en fast datumram för turneringen, t.ex. OS, VM m.m.