Specialspel

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Individuella regler läggs till här ibland. Om inte annat anges, gäller de allmänna reglerna för sportspel.

2.) eSports: 2-vägsspel - Vem vinner?
Spelen utvärderas enligt resultatet inklusive förlängning. Om matchen/tävlingen avslutas p.g.a. att en deltagare ger upp, räknas samtliga spel och utvärderingen görs enligt den officiella vinnaren.

3.) eSports: 3-vägsspel – Resultat
Spelen utvärderas enligt resultatet efter ordinarie speltid. Om matchen/tävlingen avslutas p.g.a. att en deltagare ger upp, räknas samtliga spel och utvärderingen görs enligt den officiella vinnaren.

4.) eSports: Inställda spel
Spel ställs in framför allt men inte bara i följande fall:
  • Om en ändring har förekommit angående den schemalagda distansen för matchen.
  • Vid w.o.

5.)  Väderspel: Resultat
Utvärderas enligt temperaturen som mäts den https://www.meteoblue.com