Rugby

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

De följande reglerna gäller för både Rugby League och Rugby Union (om inte annat anges).

1. Spelgodkännande: Vi godkänner enkelspel på alla matcher om inte annat anges. Om inte annat anges, utvärderas samtliga Rugby-spel för 80 minuters speltid (eller de schemalagda 14-20 minuterna i "7s"-matcher), inklusive tilläggstid som bestäms av domaren. Om odds erbjuds för både "outright"- och handikappspel, utvärderas samtliga spel enligt "outright"-oddset, om du inte begärde handikappet när du placerade spelet. Om endast handikapp-spel erbjuds kommer samtliga spel att utvärderas med det angivna handikapp-oddset och respektive villkor. 

2. Spelutvärdering:
Alla vinnande spel utvärderas med de odds som visas på webbsidan då spelet godkändes. Det inkluderar inte problem som uppstod efter matchen i samband med ett av lagen och som hade inflytande på matchens slutgiltiga resultat vid ett senare tillfälle. I samband med dessa regler betyder halvlek de första schemalagda 40 minuterna inom första halvlek. Ordinarie tid och 80 minuters speltid är de schemalagda 80 minuterna speltid i första och andra halvlek. Förlängningen är den schemalagda speltiden efter den ordinarie speltiden (80 minuters spel). Samtliga spel på rugbymatcher utvärderas enligt resultatet efter 80 minuters speltid - om inte annat nämns eller om spelet redan utvärderats. Odds i samband med matchens resultat efter förlängning kan komma att erbjudas efter en speltid på 80 minuter. Samtliga spel i samband med förlängningen stryks om en match avbryts innan matchens schemalagda slut. Undantag görs om annat angivits eller om spelet redan utvärderats.

3. Vinstmarginal: Vinstmarginalen är poängskillnaden ett lag vinner med mot ett annat lag. Spel på vinstmarginalen görs från noll - dvs. inga handikapp-spel erbjuds. Förlängningen räknas inte
Exempel:
Om ett spel placeras på en vinstmarginal för England på 11-20 poäng och om England sedan vinner med 27-8, är vinstmarginalen 19 poäng, vilket betyder att spelet på att England vinner med 11-20 poängs skillnad utvärderas som vunnet. Om England vinner med 27-18, är vinstmarginalen 9, vilket betyder att spelet på att England vinner med 11-20 poängs skillnad utvärderas som förlorat. I det här fallet vore det vinnande spelet "England vinner med 1-10 poängs skillnad".

4. Rätt resultat: Spel på rätt resultat betyder hur många poäng det vinnande laget gör.
Spel på rätt resultat görs från noll och inga handikapp erbjuds. Spelen görs på det nämnda laget, som ska vinna och göra det angivna antalet poäng. Förlängningen räknas inte
Exempel:
Om ett spel placeras på rätt resultat för att England gör 21-30 poäng och om England sedan vinner med 27-8, kommer det vinnande resultatet att vara 27, vilket betyder att spelet "England gör 21-30 poäng" vinner. Om England vinner med 17-8 kommer det vinnande resultatet att vara 17, vilket betyder att spelet "England gör 21-30 poäng" förlorar. I det här fallet vore det vinnande spelet "England gör 11-20 poäng".

5. Spel på vem som gör try: Straff-tries räknas inte. Om en straff-try förekommer, utvärderas den try som görs efter straffen. Vi kommer att göra allt vi kan för att erbjuda odds för alla troliga spelare. Odds för icke namngivna spelare kommer alltid att finnas på begäran och dessa spelare kommer att räknas som vinnare om de gör en try.

6. Första spelaren som gör en try:
I både Rugby League och Rugby Union stryks spelen om en spelare inte har kommit in på spelplanen innan matchens första try har gjorts. Om matchen avbryts och matchens första try redan har gjorts, kommer samtliga spel att vara giltiga. Samtliga spel stryks om inga tries har gjorts när matchen avbryts. Penalty tries räknas inte för dessa spel (om inte ett speciellt odds erbjuds för "Penalty try"). Om speloptionen "Ingen gör en try" erbjuds och ingen try görs i matchen, kommer det att vara den vinnande speloptionen och alla andra tips utvärderas som förlorade där det är användbart. Om "Ingen gör en try" inte erbjuds som speloption och ingen try görs, kommer samtliga spel att strykas. Spel på första spelaren som gör en try, utvärderas enligt statistiken och informationen för respektive match på ligans/turneringens officiella webbsida. Ändringar som görs vid ett senare tillfälle, förändrar inte utvärderingen. Medan vi gör allt för att producera en komplett lista på matchens deltagare, kan det förekomma att vissa listor inte är fullständiga - det betyder att andra spelare då räknas som vinnare om de gör första try.

7. Spelare som gör try när som helst/sist:
I både Rugby League och Rugby Union kommer spelen att vara giltiga om spelare deltar i matchen, oavsett hur länge de spelar. Pengarna betalas endast tillbaka om en spelare inte deltar på spelplanen under matchens gång. Om matchen avbryts och matchens första try redan har gjorts, kommer alla spel att vara giltiga. Samtliga spel stryks om inga tries har gjorts när matchen avbryts. Penalty tries räknas inte för dessa spel (om inte ett speciellt odds erbjuds för "Penalty try"). Om speloptionen "Ingen gör en try" erbjuds och ingen try görs i matchen, kommer det att vara den vinnande speloptionen och alla andra tips utvärderas som förlorade där det är användbart. Om "Ingen gör en try" inte erbjuds som speloption och ingen try görs, kommer samtliga spel att strykas. Spel på att spelare gör en try/sista try i matchen, utvärderas enligt statistiken och informationen för respektive match på ligans/turneringens officiella webbsida. Ändringar som görs vid ett senare tillfälle, förändrar inte utvärderingen. Medan vi gör allt för att producera en komplett lista på matchens deltagare, kan det förekomma att vissa listor inte är fullständiga - det betyder att andra spelare då räknas som vinnare om de gör en/sista try.

8. Nästa spelare som gör en try:
Kräver att du förutsäger den spelare som gör nästa try i matchen. Endast tillgängligt under live-spel. Endast 80 minuter (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher), om inte annat anges. Alla spelare som har deltagit i någon del av matchen innan nästa try görs kommer att betraktas som startande. Spel på spelare som inte deltar i matchen innan nästa try görs stryks. Om inga fler tries görs kommer "Ingen spelare gör try" att vara det vinnande valet. Om inget odds erbjuds för "Ingen spelare gör try" och inga fler tries görs, kommer samtliga spel på den optionen att strykas. Om matchen avbryts och första try redan har gjorts, kommer samtliga spel att vara giltiga. Samtliga spel stryks om inga tries gjorts när matchen avbryts. Spel på den som gör nästa try utvärderas enligt statistiken och informationen för respektive match på ligans/turneringens officiella webbsida. Ändringar som görs vid ett senare tillfälle, förändrar inte utvärderingen. Medan vi gör allt för att producera en komplett lista på matchens deltagare, kan det förekomma att vissa listor inte är fullständiga - det betyder att andra spelare då räknas som vinnare om de gör nästa try.

9. Tidpunkt för första try/sista try/nästa try:
Om ingen try görs i matchen, kommer resultatet att utvärderas efter 80 minuter spel (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher). Om de erbjudna speloptionerna exempelvis är "19 minuter och under" och "20 minuter och över", kommer det sistnämnda alternativet att utvärderas som det vinnande. Vinnande spel måste förutse när första/nästa/sista try görs inom ordinarie speltid. Exempel: inom en match där ingen try görs, utvärderas speloptionen "20:00 minuter och efter/ingen try" som vinnande speloption och "00:00 till 19:59 minuter" utvärderas som förlorat. Om en match avbryts, stryks samtliga spel - undantag görs om första try har gjorts.

10. Wincast (Spelare som gör try och matchresultat): För att vinna måste du förutse om en spelare gör en try under 80 minuters spel (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher) och även matchresultatet efter 80 minuter (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher). Spelen gäller så länge din valda spelare spelar någon del av matchen. Om den spelare du valde inte deltar i matchen, blir Wincast-spel till enkelspel på matchresultatet. Om en match avbryts innan de 80 minuterna spelats färdigt (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher), kommer Wincast-spel att utvärderas som enkelspel på "spelare gör en try", förutsatt att spelaren deltog i matchen och därmed hade chansen att göra en try.

11. Trycast (Första spelaren som gör en try och matchresultat): För att vinna måste du förutse både vilken spelare som gör matchens första try och det rätta resultatet efter 80 minuters spel (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher). Om spelaren du valde deltar i matchen efter att matchens första try har gjorts eller om spelaren inte deltar i matchen alls, kommer Trycast-spel att bli till enkelspel på matchresultatet. För spel på första spelaren som gör en try gäller inga tries som görs med straffar - i dessa fall kommer Trycast att utvärderas enligt spelaren som gör en try efter straffen och matchresultatet.
Om en match avbryts innan de 80 minuterna spelats färdigt och en try har gjorts, kommer Trycast-spel att utvärderas som enkelspel på spelaren som gör matchens första try. Om ingen try har gjorts, stryks samtliga spel.

12. Matchspel - 2-vägsspel: Spela på vilket lag som vinner matchen inom 80 minuter (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher). Om matchen slutar oavgjort, gäller dead heat reglerna.

13. Matchspel - 2-vägsspel (oavgjort inget spel):
Spela på vilket lag som vinner matchen inom 80 minuter (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher). Om matchen slutar oavgjort stryks samtliga spel.

14. Matchspel - 2-vägsspel inkl. förlängning: Vilket lag vinner matchen. Om det är oavgjort efter 80 minuter (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher), utvärderas spelen enligt resultatet efter förlängningen, sudden death eller kicking.

15. Matchspel - 3-vägsspel:
Spela på vilket lag som vinner matchen inom 80 minuter (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher).

16. 20/40/60 minuter-spel: Spelar på vem som vinner en match vid specificerade tider under matchen. Spelmarknaderna avgörs på resultatet vid 19: för -minutersmarknaden; :39 för 20-minutersmarknaden; 59:59 för 40-minutersmarknaden och 59:59 för 60-minutersmarknaden.

17. Tidsbestämda spel: Speloptioner som "Try mellan minut 00:00 och 19:59" och "Poäng totalt mellan minut 60:00 och 80:00 - Över/Under" utvärderas enligt resultatet inom tidsperioderna 00:00-19:59; 20:00-slutet av första halvlek inkl. tilläggstid; 40:00-59:59; och 60:00-slutet av ordinarie matchtid (80 minuter (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher) inkl. tilläggstid).

18. Handikapp:
Vinnande spel måste förutse matchvinnaren i slutet av ordinarie speltid efter det att slutresultatet anpassats enligt respektive handikapp. 

19. Cash Out handikapp: Statiska handikappspel kan komma att vara tillgängliga för Cash Out (linjen rör sig inte, endast oddsen) och de utvärderas enligt handikappspels- och Cash Out-reglerna.

20. Spela på förlängning: "Förlängningen" är den planerade tidsperioden mellan slutet av ordinarie speltiden (80 minuter plus tilläggstid efter 80 minuter (eller de planerade 14-20 minuterna i "7s" matcher)) och slutet av matchen. "Förlängningen"är inte straffläggning. Alla spelmarknader för förlängning, till exempel "Rätt resultat" eller "Tid för första målet", börjar från förlängningens början och inkluderar inte ordinarie speltid. Till exempel, om matchen slutar 24–24 i slutet av ordinarie speltid och det inte blir några mål i förlängningen, kommer marknaden för "Förlängning rätt resultat" att avgöras som "

21. Poäng totalt:
Vinnande spel måste förutse det totala antalet poäng som gjorts av båda lag/varje lag var för sig i slutet av första halvlek eller ordinarie speltid, beroende på respektive spelerbjudande. Poäng som görs i förlängningen räknas inte, om inte annat nämnts.

22. Första laget som tar poäng / Första laget som tar poäng i andra halvlek:
Vinnande spel måste ha valt nästa lag som tar poäng i matchen/andra halvlek, inom ordinarie speltid. Penalty tries gäller för den här speltypen. Om ett 2-vägsspel erbjuds och inga poäng tas, stryks samtliga spel. Om en match avbryts innan matchen avgörs och inget av lagen har tagit poäng, stryks samtliga spel. 
 
23. Spel på halvtidsresultat/matchresultat (Dubbelt resultat):
Vinnande spel måste förutse resultatet i halvtid och slutresultatet. Spelen stryks om de 80 minuterna matchtid inte har spelats färdigt. Optionen "Alla andra" gäller för oavgjort i antingen halvtid eller vid matchens slut. 
 
24. Första/Nästa poäng:
Vinnande spel måste förutse om nästa spelsituation där poäng tas, är en try, penalty eller drop goal inom ordinarie speltid. En penalty try ses som en try om inte ett odds specifikt har erbjudits som "penalty try". Om inga poäng tas innan ordinarie speltid är över, stryks samtliga spel om inte "Inga poäng tas" erbjuds som speloption. 
 
25. Sista poäng:
Vinnande spel måste om matchens sista poäng är en try, penalty eller drop goal inom ordinarie speltid. En penalty try ses som en try om inte ett odds specifikt har erbjudits som "penalty try". Om inga poäng tas innan ordinarie speltid är över, stryks samtliga spel om inte "Inga poäng tas" erbjuds som speloption. Try conversions räknas inte - i dessa fall är "try" det vinnande alternativet. 
 
26. Laget som gör första try:
Vinnande spel måste välja det lag som är först med att göra en try inom ordinarie speltid. Penalty tries gäller för den här speltypen. Om ett 2-vägsspel erbjuds och ingen try görs, stryks samtliga spel. Om en match avbryts innan en en try har gjorts, kommer samtliga spel att strykas, inklusive spel på "Ingen try görs". Om en match avbryts efter att första try har gjorts, är samtliga spel giltiga. 
 
27.. Nästa lag som gör en try: 
Vinnande spel måste välja nästa lag som gör en try inom ordinarie speltid. Penalty tries gäller för den här speltypen. Om ett 2-vägsspel erbjuds och inga fler tries görs, stryks samtliga spel. Om en match avbryts innan nästa try har gjorts, stryks samtliga spel, inklusive spel på "Ingen try görs". 
 
28. Första laget som gör en try i första/andra halvlek:
Vinnande spel måste välja nästa lag som gör en try i första eller andra halvlek inom ordinarie speltid. Penalty tries gäller för den här speltypen. Om ett 2-vägsspel erbjuds och ingen try görs, stryks samtliga spel. Om en match avbryts innan den gällande halvleken är över och ingen try har gjorts tills dess, stryks samtliga spel. 
 
29. Sista laget som gör en try:
Vinnande spel måste välja sista laget som gör en try i matchen inom ordinarie speltid. Penalty tries gäller för den här speltypen. Om ett 2-vägsspel erbjuds och ingen try görs, stryks samtliga spel. Om en match avbryts innan en try görs, stryks samtliga spel inklusive spel på "Ingen try görs". 

Totalt antal tries i matchen/totalt antal tries per lag:
Vinnande spel måste välja det antal tries som görs i en match inom ordinarie speltid. Alla spel stryks om en match avbryts. Penalty tries är giltiga för den här speloptionen.

31. Tries totalt halvlek 1/2 vinstspel:
Vinnande spel måste välja det totala antalet tries som görs i en 40-minuters halvlek (inklusive tilläggstid). Alla spel stryks om en match avbryts. Penalty tries är giltiga för den här speloptionen.

32. Totalt antal tries/poäng/röda kort/gula kort/drop goals i en grupp av matcher/turnering:
Vinnande spel måste välja det totala antalet tries/poäng/röda kort eller drop goals i en grupp av matcher inom ordinarie tid. Om matcher i gruppen avbryts, stryks samtliga spel.

33. Hur många poäng görs mellan minuterna XX:XX-XX:XX:
Det vinnande spelet måste förutse antalet poäng som görs i den angivna tidsperioden. Om en match avbryts, är samtliga spel som redan utvärderats giltiga. Exempel: om matchen avbryts efter 25 minuter, är spel på tidsperioderna "1-10" och "11-20" giltiga - "20-30" och högre stryks däremot. Om en diskussion eller ovisshet uppstår i samband med tiden då poäng gjordes, kommer tidtagningen i TV-sändningen som visar matchen att vara avgörande. Dessa spel erbjuds endast för TV-sända matcher.

34. Race till 10/20/30 poäng:
Vinnande spel måste förutse vilket lag som gör 10/20 eller 30 poäng först. Om en 2-vägsoption erbjuds och inget av lagen gör exempelvis 10 poäng inom speloptionen "Race till 10 poäng", stryks samtliga spel. Om en match avbryts, gäller samtliga spel om de redan har avgjorts. Om det totala antalet poäng inte har uppnåtts innan matchen avbryts, kommer spelen att strykas.

35. Förekommer ett gult kort:
Förekommer ett gult kort Vinnande spel måste förutse om ett gult kort visas i matchen - dessa spel gäller endast för ordinarie speltid. Om matchen avbryts, gäller samtliga spel om ett gult kort har visats innan matchen avbröts.

36. Förekommer ett rött kort:
Förekommer ett rött kort Vinnande spel måste förutse om ett gult kort visas i matchen - dessa spel gäller endast för ordinarie speltid. Om matchen avbryts, gäller samtliga spel om ett rött kort har visats innan matchen avbröts.

37. Kommer ett drop goal att göras:
Vinnande spel måste förutse om ett drop goal görs eller inte inom matchen. Detta gäller endast inom ordinarie speltid. Om matchen avbryts, gäller samtliga spel om ett drop goal har gjorts innan matchen avbröts.

38. Matchens bästa spelare: Spelet utvärderas enligt följande regler:
a.) Vi utvärderar enligt matchens lirare som utses av kommentatorerna under direktsändningen.
b.) Om ingen spelare utses under matchens gång, utvärderar vi enligt priset för matchens lirare som delas ut under matchens direktsändning.
c.) Om ingen prisutdelning görs under sändningen, utvärderar vi enligt vad som anges som matchens lirare på hemsidan för kanalen som sände matchen. Om matchen till exempel visades på Sky Sports, skulle den officiella webbplatsen vara www.skysports.com.
Om utsändarens officiella webbplats inte offentliggör en spelare som "Matchens bästa spelare", kommer vi att avgöra spelet utifrån den spelare som offentliggörs som matchens spelare på webbplatsen för den ansvariga för den tävlingen. Exempel: IRB för alla internationella Rugby Union, ERC för European Club Rugby Union tävlingar och NRL för Australian Rugby League.
d.) Om den matchen visas live på två kanaler, kommer vi att utvärdera enligt följande regler:
Vi utvärderar enligt spelaren som nämns som matchens lirare på arrangörens webbsida inom den tävlingen. Exempel: IRB för alla internationella Rugby Union, ERC för European Club Rugby Union tävlingar och NRL för Australian Rugby League.
e.) Om vi fortfarande inte kan utvärdera spelet med metoderna ovan, kommer samtliga spel på matchens lirare att strykas.
f.) Spel som placerats på spelare som deltar i matchen kommer att utvärderas som giltiga. Ett spel på en spelare som inte deltar i matchen kommer att strykas.
g.) Vi kommer även att kunna erbjuda odds, efter förfrågan, på spelare som inte nämns i spelutbudet.
h.) Spelare som inte nämns eller har odds kommer att utvärderas som vinnare om de utses till matchens lirare.

39. Förbättrade multispel: Speloptioner som "Båda spelare gör en try" och "Förbättrade dubbelspel på att spelare gör try" utvärderas enligt våra allmänna regler för förbättrade odds för multispel.

40. Spelaren som gör flest tries och laget som vinner: Om det finns ett specialodds för Bästa målskytt och Lag som kommer att vinna i turneringen, kommer varje dead heat som uppstår i delen Bästa målskytt i turnering av spelet att tillämpas på hela specialspelet. Exempel: om speloptionen "Rieko Ioane gör flest tries och Nya Zeeland vinner turneringen" har oddset 12/1 och Rieko Ioane gör lika många tries som en annan spelare, kommer ½ dead heat för Rieko Ioane att användas direkt för den fulla insatsen av det totala specialspelet innan sedan utvärderingen görs med oddset 12/1. Spel som placeras på att en spelare blir bäst scorer i en turnering kommer att vara giltiga så länge spelaren nämns i truppen och har chansen att delta i den nämnda turneringen.
41. 7s rugby: Matcherna spelas med två perioder på 7-10 minuter vardera. "Normal tid" är därför den planerade matchtiden, exklusive förlängningen, som angivet av tävlingens arrangör. Alla spel: Förlängningen räknas inte, om inte annat anges:

42. Avbrutna matcher:
Om en match avbryts innan 80 minuter har spelats, kommer samtliga spel på den matchen att avbrytas, förutom de spel som har avgjorts redan. Spelaren som gör try först är fastställd om en try redan har gjorts när matchen avbryts.
 
43. Uppskjutna matcher:
Vid annullerade eller uppskjutna matcher kommer alla spel som placerats före den schemalagda avsparken att bli ogiltiga. Alla spel gäller för varje match som försenas före den planerade starttiden och äger rum samma dag. I matcher som spelas i en turneringsfinal, t.ex. VM-finalen, blir spelen inte ogiltiga om de skjuts upp och kommer att gälla för det nya datumet de spelas. Om en match spelas före datumet eller starttiden som ursprungligen angavs, kommer spelet att gälla förutsatt att det placeras före den nya tiden, om inte kommer spelet att betraktas som ogiltigt.
 
44. Ändring av spelort:
Om matchen inte längre spelas på den planerade spelorten, gäller ditt spel ändå. Detta gäller om inte spelorten ändrats till motståndarens hemmaplan (eller, vid internationella matcher, om spelorten är i samma land som planerat).

45. Turneringsvinnare (endast ordinarie säsong):
Vinnande spel måste förutse vinnaren i ligatabellen i slutet av säsongen.

46. Turneringsvinnare (inklusive slutspel):
Vinnande spel måste förutse vinnaren i finalen som spelas efter att den ordinarie säsongen avgjorts i form av slutspelsmatcher. 

47. Nedflyttning:
Det här spelet gäller de lag som är på nedflyttningsplatserna när säsongen är slut. Samtliga framtida ändringar som görs, oavsett anledning, gäller ej för det här spelet.

48. Säsong-matchspel: Den här speloptionen ger dig chansen att spela på vilket lag som kommer att avsluta säsongen på en bättre tabellplacering under ordinarie säsong. Prestationer i slutspelet kommer inte att räknas för utvärderingen.