Rally

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Klassificeras förare X i det slutgiltiga resultatet för loppet? Allt spel utvärderas med utgångspunkt från de officiella resultaten.

2.) Head-to-Head-spel (H2H): Spel regleras med utgångspunkt från det lag med den bäst klassificerade bilen enligt FIAs officiella resultat. Om inget av de två lagen har någon klassificerad bil är allt spel ogiltigt.

3.) Head-to-Head (H2H), förare: Om minst en av de två förarna inte kommer till start är allt spel ogiltigt. Om ingen av de två förarna klassificeras i slutloppsrankningen är allt spel ogiltigt.