Pool

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Om en påbörjad match inte avslutas av någon anledning kommer alla spel på matchresultatet att strykas.

2.) Bollar totalt (Över/Under): Om matchen avbryts innan den slutförts är allt spel ogiltigt, såvida inte högsta möjliga totala resultat som det går att spela på redan har uppnåtts; i sådant fall står alla placerade spel. Köbollen räknas inte för spelutgången.

3.) Mosconi Cup: När det gäller spel om individuella poäng får spelaren 1 poäng för varje vunnen singelmatch och 1 poäng för varje vunnen dubbelmatch. Denna regel tillämpas inte för lagpoäng.

4.) För spelets utgång räknas endast godkänt sänkta bollar. Det betyder att sänkta bollar inte räknas om en "foulboll" är involverad. Placerade spel regleras i enlighet med detta.

5.) Framespel (rätt resultat): Spelet hänför sig till rätt slutresultat räknat i frame.

6.) Framevinnare: Spelet hänför sig till vinnare av en specifik frame. Framen ifråga måste slutföras för att placerade spel skall stå.

7.) Framen/matchens längd: Spelen utvärderas enligt tidsspannet mellan den första putten och slutet på framen/matchen, oberoende om framen/matchen avslutas genom spelets vanliga förlopp eller genom att en spelare ger upp.