Pelota

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Nedflyttningslag: Detta spel gäller vilka lag som kommer att hamna på nedflyttningsplatserna i slutet av säsongen. Alla framtida förändringar, som eventuellt inträffar, oavsett orsak, är irrelevanta för spelutgången.