Nordisk kombination

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Tävlingsregler: Dessa regler gäller för världscuptävlingar. För andra tävlingar (t. ex. världsmästerskapstävlingar, nationella mästerskapstävlingar, olympiska mästerskapstävlingar, etc.) gäller reglerna i punkt 2. Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid presentationen på podiet. Om en tävling avbryts eller skjuts upp men hålls inom 72 timmar från det ursprungliga startdatumet är allt spel på evenemanget ifråga giltigt. Om spelevenemanget inte äger rum inom 72 timmar från det ursprungliga startdatumet är allt spel ogiltigt.

2.) Tävlingsregler vid större evenemang: Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid presentationen på podiet (blomsterceremonin). När ett spelevenemang i en idrottstävling, (t. ex. en världsmästerskapstävling, europamästerskapstävling, nationell mästerskapstävling, olympisk mästerskapstävling) skjuts upp, men äger rum inom den officiella tidsram som tilldelats det, är alla placerade spel fortfarande giltiga. Om ett spelevenemang inte kan påbörjas inom den officiellt tilldelade tidsramen för det större evenemanget är allt spel ogiltigt.

3.) Antepost/Vinnare (andra på begäran): Om ett spelval av någon anledning diskvalificeras regleras allt spel på detta val som "förlorat". Om spelevenemanget vinns av en deltagare/nation som inte tilldelats några odds så kommer spelalternativet "En annan ej listad deltagare" att vara vinnaren, utom då detta alternativ inte erbjuds; i sådana fall regleras alla placerade spel som "förlorade".

Om alternativet "Andra på begäran" erbjuds kan, på kundens begäran, odds erbjudas för deltagare som inte visas i den ursprungliga deltagarlistan.

4.) Topp 3-placering (andra på begäran): Denna regel gäller olika topprankningar (t.ex. topp 5 och topp 10). Om ett spelval av någon anledning diskvalificeras regleras allt spel på detta val som "förlorat". Om en eller flera av topprankningarna skulle erövras av en deltagare/nation som inte fått några odds så kommer endast spel på deltagare/nationer som fått odds och som placerar sig i topprankningen att regleras som "vunna".

Om alternativet "Andra på begäran" erbjuds kan, på kundens begäran, odds erbjudas för deltagare som inte visas i den ursprungliga deltagarlistan.

5.) Head-to-Head (H2H): Vinnare är den deltagare/nation som placerar sig högst i loppet. Om en deltagare/nation diskvalificeras eller av någon anledning inte fullgör loppet anses den andra deltagaren/nationen vara vinnaren. Om båda deltagarna/nationerna diskvalificeras eller av någon anledning inte genomför loppet är allt spel ogiltigt.

5.a) Backhoppningsdelen: När båda deltagarna/nationerna har påbörjat kvalificeringstävlingarna är H2H giltigt. Båda spelvalen måste komma från samma startgrind för att placerade H2H-spel skall vara giltiga; om så inte är fallet är alla placerade spel ogiltiga. Vinnare är den deltagare/nation som har den högsta placeringen när hela tävlingen är slutförd. Om en av de två deltagarna/nationerna misslyckas med att kvalificera sig till huvudevenemanget anses den andra deltagaren/nationen vara vinnaren. Om båda deltagarna/nationerna misslyckas med att kvalificera sig till huvudevenemanget regleras placerade spel på resultatet i kvalificeringsomgången. Om båda deltagarna/nationerna kvalificerar sig till huvudevenemanget men en av dem av någon orsak inte slutför det anses den andra deltagaren/nationen vara vinnaren. Om båda deltagarna/nationerna diskvalificeras eller av någon anledning inte slutför evenemanget är allt spel ogiltigt.

5.b) Om tävlingen äger rum under de nya reglerna (längden på backen kan ändras under en omgång utan att tävlingen behöver omstartas) så gäller de allmänna H2H-spelen (inklusive "Vem tar flest poäng?" och liknande spel) oberoende av backens längd innan hoppet. H2H-spelen beträffande det längsta hoppet är ogiltiga.

6.) Triple Head-to-Head: Vinnare är den deltagare/nation som placerar sig högst i loppet. Om en deltagare/nation diskvalificeras eller av någon anledning inte slutför loppet anses denne vara förlorare och spelet regleras med utgångspunkt från de kvarvarande 2 deltagarna/nationerna. Om 2 deltagare/nationer diskvalificeras eller av någon anledning inte slutför loppet anses den kvarvarande deltagaren/nationen vara vinnaren. Om alla 3 deltagarna/nationerna diskvalificeras eller av någon anledning inte slutför evenemanget är allt spel ogiltigt.

7.) Lag som leder vid första, andra, tredje växlingen: Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid respektive växling enligt tillkännagivande av respektive styrande organisation (FIS/IOC).

8.) Vinnarens nationalitet: Spelet gäller vilken nationalitet deltagaren tävlar för oavsett var han/hon är född.

9.) Bästa deltagare från "varje nation": Regleringen av spelet utgår från den högst rankade deltagaren från en viss nation. Spelet gäller vilken nationalitet deltagaren tävlar för oavsett var han/hon är född.

10.) Backhoppningsdelen: Om spelevenemanget kortas ned, t. ex. på grund av dåligt väder, är allt spel giltigt och regleras utifrån de officiella resultaten.

11.) Provisorisk tävlingsomgång: Om resultatet från en provisorisk tävlingsomgång används för att fastställa startordningen i en längdåkningstävling är alla spel på det eventet giltiga.