NASCAR

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Allt kvalificeringsspel regleras med utgångspunkt från de officiella kvalificeringstiderna.

2.) Head-to-Head-spel (H2H):

  • Kvalificering: Om minst en av förarna antingen inte påbörjar sin session eller inte slutför sin session med en officiell varvtid är allt spel ogiltigt.
  • Lopp: Om minst en av förarna inte kommer till start är allt spel ogiltigt. Om en eller flera förare inte klassificeras är vinnaren den förare som har slutfört flest varv. Om alla förarna har samma antal slutförda varv och ingen av dem klassificeras är allt spel ogiltigt.

3.) Vilken förare vinner flest lopp under säsongen?: Båda förarna måste starta i minst 32 lopp under en säsong för att placerade spel skall stå. Om en eller båda förarna startar i mindre än 32 lopp under respektive säsong är alla placerade spel ogiltiga.

4.) Förare som får flest rankingpoäng: Båda förarna måste starta i minst 32 lopp under en säsong för att placerade spel skall stå. Om en eller båda förarna startar i mindre än 32 lopp under respektive säsong är alla placerade spel ogiltiga.

5.) Klassificeras förare X i det slutgiltiga resultatet för loppet? Allt spel utvärderas med utgångspunkt från de officiella resultaten.