Motorcykel

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Vem leder efter det första varvet?: Om loppet avbryts och startas på nytt med startpositionerna från kvalificeringen, kommer alla spel att rättas efter ledaren efter första varvet efter omstarten. Om loppet avbryts och startas om på nytt med ställningen då loppet blev avbrutet, kommer alla spel att rättas efter ledaren från det första varvet vid den ursprungliga starten.

2.) Allt kvalificeringsspel regleras med utgångspunkt från de officiella kvalificeringstiderna.

3.) Head-to-Head-spel (H2H):

  • Kvalificering: Om minst en av de två förarna antingen inte påbörjar sin session eller inte slutför sin individuella session med en officiell varvtid är allt spel ogiltigt.
  • Lopp: Om minst en av de två förarna inte kommer till start är allt spel ogiltigt. Om en eller båda förarna inte klassificeras är vinnaren den förare som har slutfört flest varv. Om båda förarna har samma antal slutförda varv och ingen av dem klassificeras är allt spel ogiltigt.
  • Om en av förarna diskvalificeras klassas föraren som förlorare. Om båda förarna diskvalificeras är alla spel ogiltiga.

4.) Klassificeras förare X i det slutgiltiga resultatet för loppet? Allt spel utvärderas med utgångspunkt från de officiella resultaten.

5.) Uppskjutna/omarrangerade lopp: Alla spel på ett evenemang som inte äger rum inom 72 timmar efter det schemalagda datumet, eller som äger rum på en annan plats vid tidpunkten för när spelet placerades, kommer att strykas.