Motocross

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Klassificeras förare X i det slutgiltiga resultatet för loppet? Allt spel regleras med utgångspunkt från de officiella resultaten.