Ekonomi

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Det finns för närvarande inga specialregler. Om inte något annat nämns, gäller det allmänna reglerna för sportspel.