Fäktning

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Kapplöpning till ”Antal träffar”: Spelregleringen utgår från den fäktare som först uppnår ett visst antal träffar. Denna regel tillämpas på ett skiftande antal träffar.

2.) Värja: I "värja" är det möjligt för båda tävlande att få poäng samtidigt.