Curling

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Matchregler (2-vägs): Matchen måste slutföras eller så måste förlorande lag förklara sig som förlorare för att placerade spel skall stå. Regleringen av allt spel utgår från det officiella resultatet (i poäng) när matchen slutförts - inklusive extra "ends".

2.) Tävlingsregler: När ett spelevenemang i en idrottstävling, (t. ex. en världsmästerskapstävling, en europamästerskapstävlilng, nationell mästarskapstävling, olympisk mästerskapstävling) skjuts upp, men äger rum inom den officiella tidsram som tilldelats den, är alla placerade spel fortfarande giltiga. Om en idrottstävling inte kan påbörjas inom den officiellt tilldelade tidsramen är allt spel ogiltigt.

3.) Endspel (rätt resultat): Spelet hänför sig till rätt slutresultat efter ends.

4.) Endvinnare: Spelet hänför sig till vinnare av ett specifikt end. Endet ifråga måste slutföras för att placerade spel skall stå.