Längdskidor

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Tävlingsregler: Dessa regler gäller för världscuptävlingar. För andra tävlingar (t. ex. världsmästerskapstävlingar, europamästerskapstävlingar, nationella mästerskapstävlingar, olympiska mästerskapstävlingar, etc.) gäller reglerna i punkt 2. Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid presentationen på podiet. Om en tävling avbryts eller skjuts upp men hålls inom 80 timmar från det ursprungliga startdatumet är allt spel på loppet ifråga giltigt. Om loppet inte äger rum inom 80 timmar från det ursprungliga startdatumet är allt spel på loppet ogiltigt.

2.) Tävlingsregler: Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid presentationen på podiet (blomsterceremonin). När ett spelevenemang i en idrottstävling (t. ex. världsmästerskap, europamästerskap, nationella mästarskap, olympiska mästerskap) skjuts upp, men äger rum inom den officiella tidsram som tilldelats den, är alla placerade spel fortfarande giltiga. Om spelevenemanget inte kan påbörjas inom den officiellt tilldelade tidsramen är allt spel ogiltigt. Om en idrottstävling inte kan påbörjas inom den officiellt tilldelade tidsramen är allt spel ogiltigt.

3.) Antepost/Vinnare (andra på begäran): Om ett spelval av någon anledning diskvalificeras regleras allt spel på detta val som "förlorat". Om loppet vinns av en deltagare/nation som inte tilldelats några odds så kommer spelalternativet "En annan ej listad deltagare" att vara det vinnande, utom då detta alternativ inte erbjuds; i sådana fall regleras alla placerade spel som "förlorade".

Om alternativet "Andra på begäran" erbjuds kan, på kundens begäran, odds erbjudas för skidåkare som inte visas i den ursprungliga deltagarlistan.

4.) Topp 3-placering (andra på begäran): Denna regel gäller olika topprankningar (t.ex. topp 5 och topp 10). Om ett spelval av någon anledning diskvalificeras regleras allt spel på detta val som "förlorat". Om en eller flera av topprankningarna skulle erövras av en deltagare/nation som inte fått några odds så kommer endast spel på deltagare/nationer som fått odds och som placerar sig i topprankningen att regleras som "vunna".

Om alternativet "Andra på begäran" erbjuds kan, på kundens begäran, odds erbjudas för skidåkare som inte visas i den ursprungliga deltagarlistan.

5.) Head-to-Head (H2H): Vinnare är den deltagare/nation som placerar sig högst i loppet. Om en deltagare/nation diskvalificeras eller av någon anledning inte fullgör loppet anses den andra deltagaren/nationen vara vinnaren. Om båda deltagare/nationer diskvalificeras eller av någon anledning inte genomför loppet är allt spel ogiltigt.

5.a) Längdskidåkning Sprint: Vinnare är den skidåkare/nation som har den högsta placeringen när hela tävlingen när slutförd. Om en av de två skidåkarna misslyckas med att kvalificera sig till huvudevenemanget anses den andra skidåkaren vara vinnaren. Om båda skidåkarna/nationerna misslyckas med att kvalificera sig till huvudevenemanget regleras placerade spel på resultatet i kvalificeringsomgången. Om båda skidåkarna kvalificerar sig till huvudevenemanget men en av dem av någon orsak inte fullgör loppet anses den andra skidåkaren vara vinnaren. Om båda skidåkarna diskvalificeras eller av någon anledning inte genomför loppet är allt spel ogiltigt.

6.) Triple Head-to-Head: Vinnare är den skidåkare/nation som placerar sig högst i loppet. Om en skidåkare/nation diskvalificeras eller av någon anledning inte fullgör loppet anses denna skidåkare vara förlorare och spelet regleras med utgångspunkt från de kvarvarande 2 skidåkarna/nationerna. Om 2 skidåkare/nationer diskvalificeras eller av någon anledning inte fullgör loppet anses den kvarvarande skidåkaren/nationen vara vinnaren. Om alla 3 skidåkarna/nationerna diskvalificeras eller av någon anledning inte genomför loppet är allt spel ogiltigt.

7.) Lag som leder vid första, andra, tredje växlingen: Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid respektive växling enligt respektive styrande organisation (FIS/IOC).

8.) Skidåkare som leder vid X -kontrollen: X står för antal kilometer där respektive kontroll finns placerad. Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid respektive kontroll enligt respektive styrande organisation (FIS/IOC).

9.) Vinnarens nationalitet: Spelet gäller vilken nationaltet skidåkaren tävlar för oavsett var han/hon är född.

10.) Bästa skidåkare från "varje nation": Regleringen av spelet utgår från den högst rankade skidåkaren från en viss nation. Spelet gäller vilken nationaltet skidåkaren tävlar för oavsett var han/hon är född.