Längdskidor

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Tävlingsregler: Den här regeln gäller för världscuptävlingar. För mästerskap (t.ex. VM, EM eller OS och nationella mästerskap, osv.) gäller regel 2. Samtliga spel utvärderas enligt den officiella placeringen när prispall-presentationen görs. Om en tävling avbryts eller blir uppskjuten, men genomförs och avslutas inom 80 timmar efter den ursprungliga starttiden, är samtliga spel på eventet giltiga. Om eventet inte genomförs inom 80 timmar efter den ursprungliga starttiden, stryks samtliga spel.

2.) Turneringsregler: Samtliga spel utvärderas enligt den officiella placeringen när prispall-presentationen (flower ceremony) görs. Om ett spelevenemang inom ett sportmästerskap (t.ex. VM, EM eller OS och nationella mästerskap, osv.) blir uppskjutet inom den tid som beräknats för eventet, förblir samtliga spel giltiga. Om ett spelevenemang inte kan startas inom den officiellt nämnda tiden, stryks samtliga spel. Om en idrottsturnering inte kan startas inom den officiellt nämnda tiden, stryks samtliga spel.

3.) Antepost/Vinnarspel (andra via begäran): Om en vald tävlingsdeltagare blir diskvalificerad, oavsett orsak, utvärderas samtliga spel som "förlorade". Om loppet/tävlingen vinns av en atlet/nation som inte hade några spelbara odds, gäller speloptionen "Annan inte listad deltagare" som vinnande option, förutom om denna option inte erbjuds - då utvärderas samtliga spel som "förlorade".

Om det finns en option "Andra via begäran", kan odds erbjudas på skidåkare som inte förekommer i den ursprungliga deltagarlistan efter kundens begäran.

4.) Kommer bland topp 3 (andra via begäran): Denna regel gäller för flera olika "Topp"-placeringar (t.ex. topp 5, topp 10). Om en vald tävlingsdeltagare blir diskvalificerad, oavsett orsak, utvärderas samtliga spel som "förlorade". Om en eller flera av respektive "Topp"-placeringar innehas av en atlet/nation som inte hade några oddsalternativ kommer endast spel på atleter/nationer som kom bland "Topp"-placeringarna och som hade oddsalternativ utvärderas som "vunna".

Om det finns en option "Andra via begäran", kan odds erbjudas på skidåkare som inte förekommer i den ursprungliga deltagarlistan efter kundens begäran

5.) Head-to-Head (H2H): Vinnaren är den atlet/nation som placerar sig högst upp i tävlingen. Om en atlet/nation diskvalificeras eller inte avslutar eventet, oavsett orsak, utvärderas den andra atleten/nationen som vinnare. Om båda atleter/nationer diskvalificeras eller inte avslutar tävlingen, oavsett orsak, utvärderas samtliga spel som strukna. Om en deltagare misslyckas med att nå mållinjen, medan den andra inte kvalificerar sig i kvalomgången, vinner den deltagare som har den bästa placeringen i kvalomgången. Om ingen deltagare kvalificerar sig från kvalomgången vinner den deltagare som har den bästa placeringen i kvalomgången. Om en deltagare misslyckas med att nå mållinjen under kvalomgången medan den andre inte kvalificerar sig i kvalomgången vinner den tidigare.

5.a) Längdskidor sprint Vinnaren är den deltagare/nation som placerar sig högst upp i tävlingen. Om en av de två deltagarna/nationerna inte klarar av att kvalificera sig för huvudtävlingen, utses den andra deltagaren/nationen till vinnare. Om båda atleter/nationer inte klarar av att kvalificera sig för huvudtävlingen, utvärderas spelen enligt resultatet i kvalificeringen. Om båda deltagarna kvalificerar sig till huvudevenemanget men en av dem inte når mållinjen av någon anledning kommer den andra deltagaren att utses till vinnare. Om båda deltagarna diskvalificeras eller inte når mållinjen av någon anledning kommer alla spel att ogiltigförklaras.

6.) Triple Head-to-Head: Vinnaren är den atlet/nation som placerar sig högst upp i tävlingen. Om en atlet/nation diskvalificeras eller inte avslutar loppet, oavsett orsak, utvärderas detta spel som förlorat och spelet avgörs mellan de kvarvarande 2 atleterna/nationerna. Om 2 atleter/nationer diskvalificeras eller inte avslutar tävlingen, oavsett orsak, utvärderas den kvarvarande atleten/nationen som vinnare. Om alla 3 atleter/nationer diskvalificeras eller inte avslutar tävlingen, oavsett orsak, stryks alla spel.

7.) Lag som ledder vid första, andra och tredje växlingen: Alla spel kommer att avgöras enligt den officiella klassificeringen vid respektive växling som publicerats av respektive styrande myndighet (FIS/IOC).

8.) Skidåkare som leder vid X mellantid: X står för det antal kilometer där respektive mellantidskontroll finns. Alla spel kommer att avgöras enligt den officiella klassificeringen vid respektive mellantid som lagts ut av respektive styrande myndighet (FIS/IOC).

9.) Vinnarens nationalitet: Detta spel gäller den nationalitet en atlet tävlar för, oavsett vilket land den tävlande föddes i.

10.) Bäst atlet från "varje nation": Spel utvärderas enligt den högst rankade atleten från en viss nation. Detta spel gäller den nationalitet en atlet tävlar för, oavsett vilket land den tävlande föddes i.