Schack

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Antal drag: För alla spel som gäller antal drag tills något händer anses draget vara gjort så snart som "Vitt" har gjort sitt drag.

2.) Tävlingsvinnare: Om 2 eller fler spelare har samma antal poäng när tävlingen är avslutad regleras placerade spel med utgångspunkt från den person som utsetts till vinnare av tävlingens styrande organisation. Denna regel gäller även spel på "Gruppvinnare".

I händelse av att deltagare drar sig ur gäller alla spel för alla schackmarknader, om inte annat anges på marknaden. För turneringsspel betyder det att alla spel gäller, även om en eller flera spelare drar sig ur under turneringen.

3.) Nedflyttningslag: Detta spel gäller vilka lag som kommer att hamna på nedflyttningsplatserna i slutet av säsongen. Alla framtida förändringar, som eventuellt inträffar, oavsett orsak, är irrelevanta för spelutgången.