Boxning

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1. Matchen: Matchens officiella start är när klockan ringer för första rondens start. Alla spel utvärderas enligt det officiella resultatet som kommuniceras av arrangören direkt efter matchens slut. Eventuella protester eller ändringar angående resultatet kommer inte att gälla för utvärderingen av spelet.

2. Uppskjuten match: Om en bekräftad match skjuts upp och planeras äga rum inom 48 timmar efter den ursprungliga starttiden, kommer ditt spel på den matchen att gälla. Om matchen inte äger rum inom 48 timmar, kommer ditt spel att strykas. Om en senarelagd match äger rum i ett land som skiljer sig från det ursprungliga landet kommer alla spel att strykas. Om en match senareläggs och äger rum på en annan plats men i samma land är alla spel giltiga. Resultatet i slutet av matchen är slutgiltigt. Detta inkluderar eventuella omräkningar av domarnas poängkort. För speländamål kommer varje match som förklaras som "tekniskt oavgjort" att leda till att matchen anses vara oavgjord. Eventuella ändringar som görs av det styrande organet kommer inte att räknas för speländamål. Om en match slutar oavgjort och inga odds har erbjudits för detta alternativ, kommer alla spel att strykas.

3. Deltagare ersätts: Om en av deltagarna ersätts av en ersättare, kommer spelen på den ursprungliga matchen att strykas.

4. Ändring till det planerade antalet ronder: Om det planerade antalet ronder ändras i en match, kommer samtliga spel att gälla om inte resultatet automatiskt bestäms av det ändrade antalet ronder (i dessa fall stryks samtliga spel). Exempel: om en match ändras från en 12- till en 10-ronders match, stryks endast spelen på 11 och 12.

5. En boxare deltar inte i en rond: Om en boxare inte klarar av att delta i nästa rond, kommer spelen att utvärderas enligt att motståndaren vann matchen i ronden innan.

6. Rondspel: Spel på ronden där matchresultatet avgörs. Om en match stoppas innan det totala antalet ronder har genomförts eller om en boxare diskvalificeras och ett poängbeslut görs, kommer spelen att utvärderas enligt ronden där matchen stoppades.

7. Oavgjort eller tekniskt oavgjort: Vi erbjuder odds för oavgjort i varje match. Om en match slutar oavgjort, utvärderas samtliga spel på att en av boxarna vinner som förlorade. 

 • Oavgjort är scorecard-oavgjort ("scorecard draw").
 • Tekniskt oavgjort betyder att domaren stoppar matchen p.g.a. en oavsiktlig skada eller foul, innan det nödvändiga antalet ronder har genomförts för att en match ska avgöras av domarnas scorecards (annars kallat tekniskt beslut).

8. KO eller TKO: Knockout (KO) är när boxaren inte står upp efter en nedräkning från 10. Teknisk knockout (TKO) är 3 knockdown regeln eller om domaren stoppar matchen.

9. Beslut eller tekniskt beslut (rondspel): Om en match avgörs via ett tekniskt beslut innan alla ronder har genomförts, kommer vinnaren även att anses som vinnaren av ronden då matchen stoppades. Spel på "vinner på poäng" kommer endast att utvärderas som vunna om det totala antalet ronder har genomförts.

10. Poängbeslut (vinstsätt):  Om en match avgörs (via poängbeslut) innan det totala antalet ronder har genomförts, kommer vinnaren att anses ha vunnit matchen i ronden då matchen stoppades. I dessa fall kommer spel på den vinnande boxaren och att denna vinner på poäng att utvärderas som vunna. Spel på knockout kommer att utvärderas som förlorade.

Ett beslut görs med scorecard-poäng som delas upp bland de 3 domarna.

 • Ett tekniskt beslut görs när matchen inte kan fortsättas p.g.a. en annan orsak än KO/TKO eller diskvalificering (exempel: cut p.g.a. att huvuden krockar) och om det nödvändiga antalet ronder har genomförts för att matchen ska kunna avgöras med domarnas scorecards.
 • Split beslut: Om 2 av de 3 domarna utser samma boxare till vinnaren och den tredje domaren samtidigt utser den andra boxaren till vinnaren.
 • Majority beslut: Om 2 av de 3 domarna utser samma boxare till vinnaren, medan den tredje domaren anser att ingen av boxarna har vunnit (t.ex. oavgjort).
 • Enhälligt beslut: Om alla 3 domarna utser samma boxare till vinnaren.

11. Matchresultat:  Alla spel utvärderas enligt resultatet som kommuniceras i ringen. Utvärderingen kommer inte att kontrolleras eller ändras efter att deltagarna har lämnat ringen.

12. Totalt antal ronder: Spelen utvärderas enligt den exakta tidpunkten då matchen slutade. Om hälften anges, betyder det halva längden av en rond. Exempel: 1 minut och 30 sekunder in i en 3-minuters rond. Utvärderingen av spelet görs enligt den här mitten för över/under spel. Om en match stoppas innan det totala antalet ronder har genomförts eller om en boxare diskvalificeras och ett poängbeslut görs, kommer spelen att utvärderas på ronden då matchen stoppades. Om matchen avbryts innan den kan avslutas, blir samtliga spel ogiltiga, om inte det högst möjliga resultatet redan har nåtts - då gäller alla spel.

13. Ej bekräftade matcher: Om vi erbjuder odds för matcher som inte har kommunicerats eller har haft ett fast datum, gäller spelen tills matchen genomförs eller de kan strykas om vi anser att det står fast att matchen inte kommer att genomföras.

14. Framtida matcher: Det enda undantaget för 48-timmarsregeln är matcher som har planerats innan det exakta datumet står fast och bestäms pånytt med det rätta datumet och eventnamnet, då ett officiellt beslut har gjorts. Dessa matcher stryks endast om det bestäms och schemaläggs att en boxare i stället ska möta en annan motståndare. Så fort en match har planerats pånytt, gäller 48-timmarsregeln som vanligt.

15. Vinstmetod: Den officiella vinstmetoden, förutsatt att den sker i ringen, används för att utvärdera dessa spel. Dessa metoder finns:

 • KO: När en boxare inte klarar av att resa sig upp efter en nedräkning från 10.
 • TKO: När matchen stoppas av domaren eller en boxare ger upp.
 • Tekniskt beslut: När matchen stoppas på grund av ett sår/skada som inte orsakats av ett slag och beslutet kommer från domarnas scorecards innan det planerade antalet ronder har genomförts.
 • Diskvalifikation: När matchen stoppas och domaren beslutar att en av boxarna eller båda är diskvalificerade.
 • På poäng: Om matchen avgörs av domarnas scorecards efter det planerade antalet ronder.
 • Oavgjort: Om domarnas scorecards ger ett oavgjort resultat eller om domaren stoppar matchen och utvärderar matchen som ett tekniskt oavgjord.

16. Knockdown/Domarens nedräkning

För utvärderingen gäller att en knockdown är om en boxare knockas ned eller får en obligatorisk nedräkning från 8 (eventuella misstag av domaren gäller inte). För individuella rond-knockdowns stryks samtliga spel om matchen slutar innan ronden börjar.

17. Turneringsspel: I turneringsboxning, t.ex. Prizefighter, kommer boxare som startar turneringen, men lämnar turneringen p.g.a. skada, att utvärderas som förlorare.

18. Gone in 60 seconds: Matchen måste officiellt ha vunnits av boxaren inom de första 60 sekunderna av första ronden. 

19. Down but not out: En boxare måste knockas ned och få en obligatorisk nedräkning från 8, och sedan vinna matchen. 

20. Resultat efter match: No Contest - om en "no contest" kommuniceras, kommer samtliga spel att strykas, med undantag för spel där resultatet redan står fast.

21. Liknande sporter (för boxning): Alla boxningsregler ovan gäller om inte andra specifika regler är tillgängliga.