Bowls

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Vinnarspel All in, slutförd eller inte.

2.) Matchspel Om en match startas men inte avslutas, utses spelaren som går vidare till nästa omgång som vinnare. Om en spelare ger walkover (dvs. en av spelarna startar inte matchen), stryks samtliga spel på den matchen.

3.) Setspel Det totala antalet set som behövs för att vinna matchen måste genomföras. Om en match vinns av en spelare innan det totala antalet set genomförts, stryks setspel.

4.) Avbrutna eller uppskjutna matcher Alla spel på en match som inte spelas på det schemalagda datumet eller spelas på en annan plats vid tidpunkten för spelet kommer att förklaras ogiltiga.