Skidskytte

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Regler för ett lopp: Dessa regler gäller världscupslopp. För andra tävlingar (t. ex. världsmästerskapstävlingar, europamästerskapstävlingar, nationella mästerskapstävlingar, olympiska mästerskapstävlingar, etc.) gäller reglerna i punkt 2. Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid presentationen på podiet. Om ett lopp avbryts eller skjuts upp men hålls inom 72 timmar från det ursprungliga startdatumet är allt spel på loppet ifråga giltigt. Om loppet inte äger rum inom 72 timmar från det ursprungliga startdatumet är allt spel på loppet ogiltigt.

2.) Tävlingsregler: Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid presentationen på podiet (blomsterceremonin). När ett spelevenemang i en idrottstävling (t. ex. en världsmästerskapstävling, en europamästerskapstävlilng, en nationell mästerskapstävling eller en olympisk mästerskapstävling) skjuts upp, men äger rum inom den officiella tidsram som tilldelats den, är alla placerade spel fortfarande giltiga. Om ett spelevenemang inte kan påbörjas inom den officiellt tilldelade tidsramen är alla spel ogiltiga.

3.) Antepost/Vinnare (andra på begäran): Om en vald deltagare av någon anledning diskvalificeras regleras allt spel på denne som "förlorat". Om loppet vinns av en deltagare/nation som inte tilldelats några odds så kommer spelalternativet "En annan ej listad deltagare" att vara vinnaren, utom då detta alternativ inte erbjuds; i sådana fall regleras alla placerade spel som "förlorade".

Om alternativet "Andra på begäran" erbjuds kan, på kundens begäran, odds erbjudas för deltagare som inte visas i den ursprungliga deltagarlistan.

4.) Topp 3-placering (andra på begäran): Denna regel gäller olika topprankningar (t.ex. topp 5 och topp 10). Om en vald deltagare av någon anledning diskvalificeras regleras allt spel på denne som "förlorat". Om en eller flera av topprankningarna skulle erövras av en deltagare/nation som inte fått några odds så kommer endast spel på deltagare/nationer som fått odds och som placerar sig i topprankningen att regleras som "vunna".

Om alternativet "Andra på begäran" erbjuds kan, på kundens begäran, odds erbjudas för deltagare som inte visas i den ursprungliga deltagarlistan.

5.) Triple Head to Head: Om en eller flera deltagare drar sig ur innan de har påbörjat evenemanget / tävlingen är allt spel ogiltigt. Vinnare är den deltagare/nation som placerar sig högst i loppet. Om en vald deltagare/nation diskvalificeras eller av någon anledning inte fullgör loppet anses denne vara en förlorare och spelet regleras med utgångspunkt från de kvarvarande 2 deltagarna/nationerna. Om 2 deltagare/nationer diskvalificeras eller av någon anledning inte fullgör loppet anses den kvarvarande deltagaren/nationen vara vinnaren. Om alla deltagare/nationer diskvalificeras eller av någon anledning inte genomför loppet är allt spel ogiltigt.

6.) Lag som leder vid första, andra, tredje växlingen: Regleringen av allt spel utgår från den officiella klassificeringen vid respektive växling enligt respektive styrande organisation (IBU/IOC).

7.) Head to head-spel: Om någon av de tävlande misslyckas med att starta är spelen ogiltiga. Om ingen av de tävlande avslutar evenemanget, är spelen ogiltiga. Om en tävlande fullföljer loppet och den andra inte gör det, blir den förre vinnaren.