Beachvolleyboll

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Om en match startas men inte avslutas, oavsett orsak, kommer alla spel på matchresultatet att strykas.

2.) Setspel (Rätt resultat): Spelet gäller rätt slutresultat i set.

3.) Setvinnare: Spelet gäller vinnaren av ett visst set. Respektive set måste avslutas för att spelen ska gälla.

4.) Nominerade finallag: Finallagen är lag som verkligen deltar i finalen, oavsett hur de tagit sig dit, inklusive genom beslut som tagits av de ansvariga.

5.) Fel matchtyp: Om en match erbjuds med felaktigt matchformat, kommer alla spel att strykas. T.ex.: om en match erbjuds i per set formatet "race till 21", fast de spelar "race till 15" per set, kommer samtliga spel att strykas.