Bandy

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Laget ska gå vidare (laget ska nå nästa runda m.m.): Dessa spel gäller matchresultatet inklusive förlängning och straffar.

2.) Speltid: Om formatet för en match ändras av någon anledning från 2 x 45 minuter till 3 x 30 minuter gäller alla spel utom alla spel som avser antingen första eller andra halvlek.

3.) Lag som flyttas ned: Det här spelet gäller de lag som är på nedflyttningsplatserna när säsongen är slut. Samtliga framtida ändringar som görs, oavsett anledning, gäller ej för det här spelet.

4.) Vi godkänner singelspel och uppåt på bandymatcher:

Följande villkor gäller:

  • Alla spel avgörs vid 90 minuters spel om inget annat anges (exklusive övertid).
  • Om 90 minuters spel inte slutförs är alla spel ogiltiga om inte ett officiellt resultat tillkännages.
  • Om 3 x 30 minutersperioder spelas istället för 2 x 45 minutersperioder kommer spelen att avgöras efter 90 minuters spel.

5.) Uppskjutna matcher: Alla spel på en match som inte spelas på det schemalagda datumet eller spelas på en annan plats vid tidpunkten för spelet kommer att förklaras ogiltiga.