Badminton

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Om en påbörjad match inte avslutas av någon anledning kommer alla spel på matchresultatet att strykas.

2.) Setspel (rätt resultat): Spelet hänför sig till rätt setresultat (slutresultat).

3.) Setvinnare: Spelet hänför sig till vinnare av ett specifikt set. Setet ifråga måste slutföras för att placerade spel ska stå.