Aussie Football

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Matchbetting: Vi accepterar singelspel på alla matcher om inget annat anges. Alla Australian Rules-spel avgörs på 80 minuters spel om inget annat anges. Om matchresultatet blir oavgjort kommer insatserna att återbetalas om inte ett pris erbjuds för oavgjort. Spel kommer bara att avgöras på officiellt AFL-resultat. Om en match avbryts innan 80 minuter har spelat är alla spel på den matchen ogiltiga, förutom de marknader som har fastställts ovillkorligt. Alla spel på en match som inte spelas på det planerade datumet eller spelas på en annan plats, vid den tidpunkt då vadet gjordes, kommer att förklaras ogiltiga.

2.) Första spelare som gör mål: Reglering av placerade spel baseras på den som gör det första ej bortdömda målet. Om matchen vid någon tidpunkt avbryts räknas det första icke-bortdömda målet. Om inget mål har gjors när matchen avbryts är allt spel ogiltigt. Om en spelare inte har kommit in på spelplanen innan det första målet görs anses spelaren vara en "icke-startande". Allt spel på denna spelare är ogiltigt.

3.) Sista spelare som gör mål: Om en spelare inte har kommit in på spelplanen innan matchen är slut bedöms denna spelare som "icke-startande" och allt spel på spelaren är ogiltigt.