Aussie Football

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Nedflyttningslag: Med det här spelet spelar man om vilka lag som kommer att hamna på nedflyttningsplatserna i slutet av säsongen. Alla framtida förändringar som eventuellt inträffar, oavsett orsak, är irrelevanta för spelutgången.

2.) Första spelare som gör mål: Reglering av placerade spel baseras på den som gör det första ej bortdömda målet. Om matchen vid någon tidpunkt avbryts räknas det första icke-bortdömda målet. Om inget mål har gjors när matchen avbryts är allt spel ogiltigt. Om en spelare inte har kommit in på spelplanen innan det första målet görs anses spelaren vara en "icke-startande". Allt spel på denna spelare är ogiltigt.

3.) Sista spelare som gör mål: Om en spelare inte har kommit in på spelplanen innan matchen är slut bedöms denna spelare som "icke-startande" och allt spel på spelaren är ogiltigt.