Bågskytte

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

HeadtoHead-spel, runda (H2H): Spel regleras med utgångspunkt från den bågskytt som har mest poäng i en runda.