Hur avslutar/spärrar jag mitt konto?

Du har 2 möjligheter att stänga ditt konto eller att välja en time out från spelandet. Fundera först noga igenom varför du vill spärra ditt konto.

 1. Om du har utvecklat eller upplever att du riskerar att utveckla spelrelaterade problem, kan du gå till sidan Självuteslutning i ditt konto. Du har två valmöjligheter:

  • Starta en time-out för en viss tidsperiod: om du väljer en time out, öppnas ditt konto igen automatiskt efter tidsperioden.
  • Självuteslut på obestämd tid: du stängs av från allt spel under en obestämd tid. Om du vill ta tillbaka din självspärr, går det först efter minst 6 månader via kontakt med vår kundtjänst.

  Du kan inte öppna kontot förrän angiven period löpt ut, eller tidigast efter sex månader om kontot spärrats på obestämd tid.

 2. Om du vill spärra kontot av någon annan anledning kan du gå till sidan Spärra produkt. På den här sidan kan du spärra en eller flera produkter eller hela kontot. Du har följande valmöjligheter:

  • Spärra produkter under en begränsad period: Om du väljer att spärra vald(a) produkt(er) under en begränsad period öppnas produkterna automatiskt igen efter vald periods slut.
  • Spärra produkter på obestämd tid: Valda produkter, eller alla produkter, spärras på obestämd tid.

  Du kan när som helst öppna alla avslutade kontoprodukter på sidan Avsluta tjänst (observera att kunder i Storbritannien endast kan öppna avslutade produkter igen efter de första 24 timmarna).

Följande gäller både om du väljer självuteslutning från kontot eller om du spärrar en eller fler produkter:

 • Du kommer inte längre att kunna spela denna produkt för riktiga pengar.
 • Om du spärrar alla produkter eller väljer självuteslutning från kontot kan du inte längre sätta in pengar på kontot.
 • Om du väljer självuteslutning kan du inte uppdatera dina personuppgifter på kontot.
 • Om det behövs kan du ansöka om att ta ut allt spelsaldo du har på ditt konto.

Oavsett om du spärrar kontot själv eller får hjälp av kundtjänst att göra det, kan dina personliga uppgifter inte raderas. Uppgifterna måste sparas för din egen säkerhets skull tills lagstadgad preskriptionstid löpt ut eftersom de kan komma att behövas för att driva igenom, styrka eller försvara lagenliga krav gentemot myndigheter och rättsväsende. Kunden kan begära att uppgifterna raderas efter att den perioden löpt ut. Så fort ett konto spärrats, kan du ej registrera dig hos partypoker igen.